Logo Bihl+Wiedemann GmbH

24 Volt AS-i

Den omkostningseffektive løsning til små anlæg

 

Hvad er AS-Interface?

AS-Interface er et internationalt standardiseret feltbussystem (EN 50295 og IEC 62026-2), som forbinder sensorer og aktuatorer via en fælles datatransmissionsforbindelse med en styring.

Data og energi på et kabel Data og energi på et kabel

AS-i betyder Actuator-Sensor-Interface (aktuator-sensor-interface) og forbinder moduler med hinanden i det nederste procesniveau i automatiseringsanlæg. De sædvanlige ledningsgrupper erstattes her med en enkel ledning, nemlig AS-i-kablet. På dette ene kabel overføres både data og energi.

De fire AS-i-komponenter

Internationalt førende producenter understøtter dette enkle forbindelsessystem. Det består af fire komponenter: master, slave, strømforsyning og det gule AS-i-kabel. Hver slave får tildelt en entydig adresse, via hvilken master ind- og udgangsdata udveksles.

Strømforsyning til AS-i

Som regel forsynes AS-i-moduler med en yderligere strømforsyning. Denne har en nominel spænding på 30 volt.

Muligt med små anlæg uden AS-i strømforsyningsenhed

Bihl+Wiedemann tilbyder nu en master, som er tilsluttet eksisterende standard-strømforsyning med 24 volt – en ekstra AS-i strømforsyning er ikke nødvendig. Dette er en optimal løsning til små maskiner med tre til 15 slaves og en maksimal ledningslængde på 50 meter.

24 Volt AS-i gateways

(Klik for at forstørre)

24 Volt AS-i et overblik

  • Særligt egnet til små og meget små anvendelser (ca. 3-15 slaver)
  • Der kræves ingen ekstra AS-i strømforsyning
  • Kan forsynes med eksisterende 24 V direkte fra styreskabet
  • Maksimalt 4 A til AS-i
  • Op til 50 meter AS-i-kabellængde
  • Grænseflader til alle gængse feltbussystemer

Maksimal ledningslængde på 50 meter

 

AS-i med 24 V strømforsyning

 

AS-i med 30 V strømforsyning

 

U = R × I
Spænding = modstand × strøm

 

Jo længere AS-i ledningen er, desto større bliver modstanden.
Derfor må ledningslængden ved en 24 Volt AS-i ikke være længere end 50 meter, da spændingen ellers bliver for lav.

Ideelt til en håndfuld slaves

24 Volt AS-i kan betale sig fra og med tre moduler

Fordele med 24 Volt AS-i

  • Skaf plads

Med 24 volt AS-i spares værdifuld plads i styreskabet, da man kan benytte den eksisterende standard- strømforsyning til AS-i- kredsløbet.

  • Spar tid

Takket være 24 volt AS-i anvendes færre timer til dokumentation og montering. 24 volt AS-i gateway skal blot klemmes på en eksisterende strømforsyning – sådan

  • Reducer omkostninger

Med 24 Volt AS-i sparer du rigtig mange penge, da det ikke er nødvendigt med et ekstra AS-i-strømforsyning. Man behøver ikke engang en sikring.

Questions about our products and solutions?