Bæredygtighed hos Bihl+Wiedemann

Hos Bihl+Wiedemann ser vi det ikke kun som vores pligt, men også som en selvfølge at gøre mere end bare at sørge for rene virksomhedsaktiviteter og overholde de juridiske forpligtelser. Det er vores mål at yde et positivt bidrag til samfundet og miljøet gennem en bæredygtig drift. Corporate Social Responsibility (CSR), altså virksomhedens sociale ansvar, er en grundlæggende bestanddel af vores virksomhedskultur og præger vores handlinger i betydeligt omfang.
 

Vil du gerne vide mere om, hvordan vi hos Bihl+Wiedemann realiserer vores bæredygtighedsmål? Under overskrifterne miljøansvar og dekarbonisering har vi samlet en række oplysninger i den forbindelse:

 

Miljømæssig ansvarlighed og dekarbonisering

 

 

Vi fokuserer på tre søjler i bæredygtigheden: Det økologiske, det sociale og det økonomiske.

 

1. Økologisk bæredygtighed

Vores primære mål er at beskytte miljøet og fremme biodiversiteten. I den forbindelse går vi efter at undgå emissioner i form af udledninger i luft og spildevand samt efter ressourcebesparelser, både med hensyn til vand- og råstofforbrug. Den bevidste brug af farlige stoffer minimeres ved hjælp af substitutionstest. Genanvendelse spiller ligeledes en betydelig rolle hos Bihl+Wiedemann. Vores produkter er baseret på AS-interface, et standardiseret feltbussystem til automatiseringens første niveau. AS-interfacet forbinder sensorer og aktuatorer med en styring via et eneste profilkabel med to ledere. Det gør en parallel kabling overflødig og hjælper til at spare yderligere ressourcer. Med vores bæredygtighedsfokus bidrager vi ikke alene til at skåne miljøet, men også til opretholdelse af sundheden.


2. Social bæredygtighed

Hos os står mennesket i centrum. Vi engagerer os i vores medarbejderes sundhed og sikkerhed. Lige muligheder, fair aflønning og rimelige arbejdstider er en selvfølge for os. Ønsker fra vores medarbejdere har vi en fleksibel indstilling til. I vores forsyningskæde tolererer vi ingen krænkelser af menneskerettighederne, såsom udnyttelse, diskriminering, tvangs- eller børnearbejde.


3. Økonomisk bæredygtighed

Gennem en bæredygtig drift ønsker vi at muliggøre miljøvenlige investeringer og fair aflønning. Vi lægger stor vægt på anvendelsen af råstoffer af høj kvalitet og en fair handel. Så vidt muligt sikrer vi lokale indkøb. På den måde ønsker vi at forbedre menneskers livskvalitet og give kommende generationer mulighed for en bæredygtig fremtid.

Code of Conduct

Som led i vores Corporate Social Responsibility har vi hos Bihl+Wiedemann indført en code of conduct (CoC), et adfærdskodeks. Denne CoC fungerer som ledetråd for, at vi kan agere lovligt og etisk korrekt. Samtidig skal den fungere som handlingsanvisning for vores leverandører, såfremt de ikke har deres egen CoC. I den forbindelse anvender vi ZVEI-VDMA-CoC, der er udviklet i fællesskab mellem forbundene Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI) og Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA).

 

Code of Conduct

Lov om due diligence i forsyningskæden (LKSG)

Selvom vi øjeblikket ikke er direkte berørt af LKSG, overholder vi allerede i dag vores pligt til due diligence (rettidig omhu), og lader vores forsyningskæde kontrollere af en tjenesteudbyder anbefalet af ZVEI (se certifikat).

 

Download certifikat (PDF) 

Corporate citizenship

Med målrettede sociale initiativer og donationer hjælper vi mennesker i nød og støtter unge talenter. Vores engagement i alment nyttige projekter bidrager til at forbedre menneskers trivsel og kontinuerligt forøge livskvaliteten i vores samfund.

Bæredygtighedsportaler

Vi er repræsenteret på to af de store portaler, der registrerer og kontrollerer bæredygtighedskriterier: IntegrityNext og EcoVadis.

 

IntegrityNext gør det muligt for virksomheder at oplære deres leverandører og kontrollere og styre overholdelsen af bæredygtighedskriterier langs forsyningskæden.

 

EcoVadis er blandt verdens største udbydere af bæredygtighedsratings for virksomheder.

Er du interesseret i vores bæredygtighedsprofil hos IntegrityNext eller vores scorecard hos Ecovadis? Så send os en e-mail til nachhaltigkeitbihl-wiedemann.de.

Perspektiv

Vi er overbeviste om, at virksomhedssucces og socialt ansvar er uløseligt forbundet med hinanden. Vores mål er at skabe en bedre verden sammen med vores medarbejdere, kunder, leverandører, konkurrenter og partnere – ikke kun for os i dag, men først og fremmest for kommende generationer.