Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Nyheder

Den nya ASi-5/ASi-3-handadresseringsenheten från Bihl+Wiedemann

 • Bihl+Wiedemann satsar framöver på en nyutvecklad 30 V nätdelsgeneration.
 • Denna är utvecklad speciellt för ASi-5-kommunikation och lämpar sig därför också idealiskt för blandade ASi-5/ASi-3-applikationer.
 • Den nya produktfamiljen av 30 V nätdelar från Bihl+Wiedemann omfattar följande artiklar: ✓ Stöder ASi-moduler av alla generationer, inkl. ASi-5
 • Optimerad för enkel adressering utan extra mobila enheter
 • Enkel manövrering tack vare sex robusta knappar
 • Modern OLED-färgdisplay ✓ Standard USB-C-anslutning för energiförsörjning och som datorgränssnitt
 • Modern energiackumulator (Super-Caps) för snabb laddning och längre livslängd
  • Driftstid: 120 läs-/skrivförlopp med fulladdad Super-Cap
  • Strömförsörjning: Super-Cap laddningstid för 70 moduler ca 10 minuter, fullt laddat på ca 30 minuter

 

Mer information

Ny 30 V nätdelsgeneration för ASi-5

Bihl+Wiedemann satsar framöver på en nyutvecklad 30 V nätdelsgeneration. Denna är utvecklad speciellt för ASi-5-kommunikation och lämpar sig därför också idealiskt för blandade ASi-5/ASi-3-applikationer.

 

Den nya produktfamiljen av 30 V nätdelar från Bihl+Wiedemann omfattar följande artiklar:

30 V nätdel, 4 A

 • 1-fasig, 100 ... 240 VAC  (BW4218)

30 V nätdel, 8 A

 • 1-fasig, 100 ... 240 VAC (BW4219)
 • 3-fasig, 400 ... 500 VAC (BW4220)

30 V nätdel, 16 A

 • 1-fasig, 100 ... 240 VAC (BW4221)
 • 3-fasig, 400 ... 500 VAC (BW4222)

30 V nätdel, 3 A

 • 1-fasig 100 ... 240 VAC (BW4223)
 • Lämpad för UL Classe 2

Alla de sex nya 30 V nätdelarna har optimerats för användning med ASi-5/ASi-3- gateways från Bihl+Wiedemann och testats utförligt. Sådana störningar som typiskt förekommer hos nätdelar har i det sammanhanget reducerats till ett minimum i de områden som är relevanta för ASi-5 och ASi-3. Genom att datafrikopplingen har integrerats i våra ASi-5/ASi-3-gateways är de nya 30 V-nätdelarna inte bara mer prisvärda än tidigare ASi-nätdelar utan även märkbart kompaktare. Eftersom de också kan ställas upp bredvid varandra kan värdefullt utrymme i kopplingsskåpet sparas. Och slutligen kan också ström och spänning i energiförsörjningen av ASi-installationer kontrolleras varaktigt i kombination med ASi-5/ASi-3-gateways.

 

De nya 30 V nätdelarna kan inte bara användas i blandade och rena ASi-5-applikationer, de passar också bra till klassiska ASi-3-gateways med utrustningen ”1 nätdel, 1 gateway för 2 ASi-kretsar”. Tidigare ASi-nätdelar finns fortfarande att få som ”utbytesenheter” för befintliga applikationer, för utformning av en ny anläggning eller för genomgång av en befintlig maskin rekommenderar Bihl+Wiedemann dock byte till de nya 30 V nätdelarna i kombination med ASi- 5/ASi-3 fältbussgateways.

ASi-5 selvkonfi gurerende I/O-moduler

Ett exempel på den maximala flexibiliteten och kostnadseffektiviteten hos ASi-5 i applikationer är de självkonfigurerande I/O-modulerna från Bihl+Wiedemann, med vilka upp till 16 digitala signaler kan användas valfritt fördelade som in- eller utgångar. De två ASi-5-modulerna BWU4230 och BWU4231 i IP67 har 16 I/O:er vardera. Beroende av tillämpningsfall är därmed upp till 16 digitala in- eller utgångar möjliga, exempelvis i form av en anslutning av 12 avståndsgivare och fyra ventiler i en förpackningsmaskin. Användningsmöjligheterna sträcker sig från motoraktivering via signalering till manöverpaneler. Modulerna behöver inte förkonfigureras och en ändring av användningen kan IP67 förverkligas utan extra programvara. En ytterligare fördel är de mångfaldiga diagnosmöjligheterna. Den kanalspecifika diagnosen gör det möjligt att vid varje anslutning detektera en utgångskortslutning eller en överbelastning av sensorförsörjningen. Och via den cykliska återkopplingen kan status för inställda digitalutgångar avläsas, varigenom fel snabbt kan lokaliseras och åtgärdas.


Vid sidan av modulerna med 16 digitala signaler hör för närvarande även 8 I/Omodulen BWU4232 i IP67 och 16 I/Omodulen BWU3884 i IP20 till produktfamiljen av ASi-5 självkonfigurerande I/Omoduler. De kompletteras med BWU4727, en digital ASi-3-modul med självkonfigurerande anslutningar i aktivfördelarhuset. Genom att flera olika tillämpningar kan realiseras med en och samma modul förenklas inte bara reservdelshanteringen. De självkonfigurerande I/O:erna från Bihl+Wiedemann är också billigare än jämförbara Ethernet- eller IO_Link-baserade lösningar och möjliggör inbesparingar av kabelanslutningskostnader på upp till 70 % jämfört med rundkabellösningar.

Bihl+Wiedemann's Choice: För gemensam användning med ASi-5 självkonfigurerande I/O-moduler rekommenderas följande moduler:

 • IP67 ASi-5 moduler

Drevløsninger

Her finder du yderligere detaljer om de drevløsninger, der er anført i tabelle:

ASi-5/ASi-3 fältbussgateways

Här hittar du mer information om de drivlösningar som anges i tabellen: