Logo Bihl+Wiedemann GmbH

AS-i Safety at Work ile Emniyet Teknolojisi

Güvenlikle ilgili hususlar, artan sayıda otomasyon ve sistem dizaynında önemli bir rol oynamaktadır – özellikle personel güvenliği tehlikeli hareketlerden dolayı risk altında ise. Güvenlikle ilgili gereksinimler, örneğin AB Makine Direktifi' nde (2006/42/EC sayılı Direktif) veya çeşitli ülkelerin iş güvenliği yönetmeliklerinde belgelenmektedir.

 

AS-Interface İş Güvenliği konsepti, emniyetle ilgili bileşenlerin (emniyet sensörleri, aktuatörler ve emniyet monitörleri) neredeyse tüm ortak otomasyon sistemlerinde sorunsuzca entegre edilmesini mümkün kılmıştır. İş güvenliğinde AS-i Safety' nin geleneksel güvenlik çözümlerine kıyasla avantajı, emniyet ve standart sinyallerin aynı kablo üzerinden iletilebilmesidir. Önceden ihtiyaç duyulan çift altyapıyı kaldırmasının yanı sıra karmaşık ve hataya açık paralel kabolama ile ilgili maliyetleri de gerek ortadan kaldırmaktadır.

 

AS-i Güvenlik bileşenleri, AS-i Ağındaki herhangi bir lokasyonda standart AS-i bileşenleri ile herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmaksızın kullanılabilir. AS-i master, normal AS-i slave’ler gibi emniyet bileşenlerini de ele alır. Emniyet sensörleri, emniyet aktuatörleri ve emniyet monitörü özel bir iletişim ortamında etkileşim içinde olurlar.

 

AS-i Safety at Work, EN ISO 13 849-1: 2006’ya göre EN61508 veya PLe’ye göre SIL3’e kadar emniyet gereksinimleri gerektiren uygulamalar için onaylanmıştır.