Logo Bihl+Wiedemann GmbH

AS-i Bus Sistemi

AS-i Bus sistemi dört bileşenden oluşmaktadır: AS-i Master, AS-i Güç Kaynağı, sarı AS-i Kablosu ve AS-i Slave’ler.

 

 

Sensör ve aktuatörler delme tekniğiyle doğrudan AS-i kablosuna bağlanmaktadır. Bu fonksiyonel ve emniyet sinyallerinin yanı sıra gücü de taşıyan iki iletkenli, ekransız bir kablodur. Karmaşık paralel bir kablolama bu nedenle gereksizdir.

 

 

AS-Interface standardı, 2012 yılında genişletildi ve 1,5mm²  iletken kesitli kabloya ek olarak, yüksek akım taşıma kapasitesine sahip 2,5mm²  iletken kesitli bir kabloda mevcut.

 

AS-i Master ağdaki veri trafiğini düzenler ve bir ağ geçidi olarak AS-i ağı ile daha yüksek seviye kontrolör arasında bağlantı kurar. Yüksek seviye Fieldbus tarafından Fieldbus slave olarak algılanır. Bir AS-i ağının mevcut bir Fieldbus veya Ethernet sistemine entegre edilmesi, diğer herhangi bir I/O modülünün entegrasyonundan daha karmaşık değildir.

AS-i Bus Adresleme

AS-i Bus adresleme ya doğrudan Master üzerinden ya da AS-i bus adresleme cihazı ile gerçekleştirilir, böylece 62 adete kadar slave adreslenebilir.

AS-i Adresleme El Cihazı

AS-i adresleme el cihazı (BW1191, BW1646) AS-i Slave’lerin adreslenmesi için kompakt bir cihazdır ve slave verilerinin okunması ve yazılması için kullanılabilir. Elektromekanik bağlantı, evrensel bağlantı adaptörü ile yapılır. AS-i adresleme el cihazı ile AS-i Slave’ler AS-i spesifikasyon 2.0, 2.1 veya 3.0’a göre adreslenebilir.

AS-i Adresleme Kablosu

AS-i adresleme kablosu (BW2324, BW3304, BW3305) AS-i adresleme el cihazı ile adresleme için kızılötesi ara yüzlü AS-i modül arasındaki sinyal iletimi için gerekli bir aksesuardır. Adresleme cihazının TTL sinyalleri AS-i modülü için optik sinyallere dönüştürülür ve tersi bir işlem de gerçekleştirilir. AS-i adresleme kablosu AS-i adresleme cihazına M12 konektörü ve AS-i modülüne kızılötesi bölüm kullanılarak bağlanır.

Bağlantı Kablosu

Bağlantı kablosu (BW1802) AS-i Slaveler’in adreslenmesi içindir.

AS-i Bus Bileşenleri

Bir AS-i bus sistemi dört bileşenden oluşmaktadır: AS-i Master, AS-i Slave, AS-i Güç Kaynağı ve AS-i Kablosu. Her Slave için bir adres mevcuttur ve bunun üzerinden Master ile giriş ve çıkış veri alışverişi yapılır. Penetrasyon teknolojisi sayesinde, modüller AS-i kablosunda hızlı ve kolayca monte edilebilir veya taşınabilir.

AS-Interface Kablosu (AS-i Kablosu)

 AS-i bus kablosu veri ve gücü iki iletkenle iletir.

 

 

 

AS-Interface Güç Kaynağı (AS-i Güç Kaynağı)

AS-i Bus Güç Kaynağı AS-i ağını 30 Volt ile besler

AS-Interface Slave (AS-i Slave)

AS-i Bus SlaveMaster'e giriş verilerini rapor eder ve çıkış verilerini alır, kendi adresi vardır ve en fazla dört giriş ve çıkışa sahiptir.

AS-Interface Master (AS-i Master)

AS-i Master, sensörleri ve aktuatörleri AS-i Slave üzerinden daha üst seviye kontrol cihazına bağlar.

Fieldbus sistemi ve AS-i Ağ Geçidi arasındaki iletişim arayüzleri

Bihl+Wiedemann, endüstriyel otomasyon teknolojisindeki neredeyse tüm standartlaştırılmış Fieldbus sistemleri için ara yüz içeren ürünler sunmaktadır.