ASi Bus Sistemi

ASi Bus Temel Bilgileri

ASi Bus sistemi 4 bileşenden oluşmakta: Asi Master, bir Asi güç kaynağı, sarı Asi kablosu ve ASi katılımcıları. Burada Asi katılımcıları tipik olarak iğneleme teknolojisini kullanarak doğrudan ASi kablosuna ve böylece ASi Mastere bağlanmaktalar. Burada hem enerjinin hem de fonksiyon- ve güvenlik sinyallerini ileten çift telli ve ekransız kablo kullanılmakta. Böylelikle paralel kablolama karmaşıklığı ile uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz.

 

Asi Master ağ örgüsündeki veri trafiğini organize etmekte ve bir ağ geçidi olarak ASi çemberi ile üst düzey kontrolü arasındaki bağlantıyı kurmakta. Bu esnada üst düzey Fieldbus’dan tıpkı bir Fieldbus-Katılımcısı gibi davranılmakta. Böylelikle bir ASi ağın hâlihazırda bir Fieldbus- veya Ethernet-Sistemine entegrasyonu tıpkı herhangi bir I/O-Modulün entegrasyonu gibi kolaydır.

ASi Safety at Work

Safety at Work-Konsepti ile emniyet teknolojisiyle alakalı bileşenlerin de – emniyetli sensörler ile aktüatörler ve emniyet monitörleri – sorunsuzca neredeyse tüm yaygın otomasyon sistemlerine entegrasyonu gerçekleşmiştir. Geleneksel emniyet çözümlerine kıyasla ASi Safety at Work ile emniyetli ve emniyetsiz sinyallerin aynı hat üzerinden aktarıldığı avantajı bulunmaktadır. Şu ana kadar karmaşık tek kablolama ile bağlantılı olan çift altyapı böylelikle tıpkı tüm maliyetleri gibi gereksiz hale gelmektedir.

 

Asi Safety at Work, EN 61508’e göre SIL3’e kadar veya EN ISO 13 849-1:2006’e göre PLe’ye emniyet gereksinimi duyulan uygulamalarda geçerlidir.

 

Asi Safety at Work hakkında daha fazla bilgi

ASi-5 – Yeni Standart

ASi-5 2019’dan beri otomasyonun ilk seviyesi için dünyaca standartlaşmış fieldbus sistemi olan Asi Bus sistemlerin en son yenilik seviyesidir. Asi sensörleri ve aktüatörleri denetleyici tek bir çift telli profil kablo üzerinden bağlamaktadır. Sarı kablo üzerinden aynı anda enerji ve veri aktarılmakta.

 

Asi-5 ile daha büyük veri miktarları artık çok daha hızlı aktarılmakta. Yüksek veri genişliği ve kısa çevrim süreleri sayesinde AS-Interface ile şimdiye kadar gerçekleştirilemeyen  – Ethernet-Sistemleri ile karşılaştırılabilmekte – birçok şey mümkündür. Böylelikle Asi-5 örneğin analog değerleri çok daha hızlı aktarmakta ve akıllı sensörler şimdiye kadar olmadığı kadar daha kolay entegre olabilmekte, örneğin 32 bayt’a kadar IO-Link sensörleri.

 

ASi-5 hakkında daha fazla bilgi

ASi Bus Protokolü    

ASi Master ASi ağında diğer katılımcılar ile iletişim kurmakta. Bir ASi-3 ağ örgüsünde telgraf 4-Bit-Kullanıcı verilerinden oluşmakta. Döngüsel iletim için mevcut olan ASi-5’de tipik olarak 16 bit’dir – fakat katılımcı başına 32 bayt’a kadar profiller de mevcuttur.

 

Standart verilerde iletişim seri bir iletim protokolü üzerinden gerçekleşmekte. Emniyetle ilgili verilerde bunlar dinamik emniyetli bir protokol üzerinden iletilmekte. AS-Interface telgrafı kesinlikle emniyetlidir. Veriler zorlu ortamlarda da emniyetli bir şekilde iletilmekte.

 

ASi Bus Topolojisi

ASi Bus sistemi ile ASi kablosu ve iğneleme teknolojisi sayesinde sistemin her noktasında basit dallar sorunsuzca mümkündür. Burada ASi Bus topolojisi serbestçe seçilebilir, örn.: yıldız- veya çizgi yapısı.    

Kullanım Alanları

Açık olan Asi bus sistemi endüstriyel otomasyon teknolojisinin tüm dört alanında kullanıma uygundur:

Fabrika Otomasyonu

Burada konveyör teknolojisi, paketleme teknolojisi, iş makineleri ve robotlar alanlarındaki otomasyon çözümleri yer almaktadır. AS-Interface burada kısa tepki süreleri, yüksek güvenilirlik ve aynı hat üzerinde emniyet teknolojisinin entegrasyonunu mümkün kılmakta.    

Proses Otomasyonu

Burada gıda üretimi, içecek endüstrisi, ilaç endüstrisi ve kimyasal endüstri alanlarındaki otomasyon çözümleri yer almaktadır. AS-Interface’in avantajı, genellikle analog/dijital verilerin işlenmesi ve ASi’nin stabil ve güvenli standart gereksinimlerini çok iyi karşılamasıdır.    

Bina Otomasyonu

Burada ısıtma, klima, havalandırma ve yangın koruma alanlarındaki otomasyon çözümleri yer almaktadır. Tıpkı fonksiyonel emniyetin entegrasyonunda önemli olduğu gibi, bina otomasyonundaki kolay montajlama ve kablolama da önem taşımaktadır. Bu yüzden burada ASi oldukça uyumludur.

Araç Otomasyonu

 

Burada araçlar için otomasyon çözümler olan sokak, gemi ve ray gibi ulaşım modları yer almaktadır. AS-Interface açık alan kullanımı için idealdir. Yüksek nem, yoğun sis veya buz da bile ASi makinelerin emniyetli ve verimli iletişimini sağlamakta.

AS-Interface Ağındaki Bileşenler

Bir ASi ağı dört bileşenden oluşmaktadır: ASi Master, ASi Katılımcıları, bir ASi güç kaynağı ve sarı ASi kablosu:

ASi Bus Master

AS-Interface Master, sensörlerin ve aktüatörlerin arasındaki bağlantıyı ASi katılımcıları üzerinden kurmaktadır. ASi Master ile ASi katılımcılar aracılığıyla merkezi olmayan bir şekilde okunan dijital ve analog verileri ilgili bus sistemi üzerinden üst düzey kontrole aktarmakta ve kontrolün çıkış sinyallerini aktüatöre aktarmaktadır.

ASi Bus Katılımcıları

ASi katılımcıları masterin iletişim ortaklarıdır. Onlar kendi giriş- ve çıkış verilerini master ile paylaşmaktalar – hem de veri trafiğin en uygun yerinde. Her bir katılımcıya; master ile iletişimin organize edilmesi için belli bir adres atanmıştır. ASi jenerasyonuna bağlı olarak bir çembere tipik olraak 62 katılımcı bağlanamilmekte. Aktarılabilen veriler ve bununla birlikte kullanım sahaları ASi jenerasyonuna göre farklılık göstermekte: ASi-3 katılımcıları katılımcı başına 4 giriş- ve 4 çıkış sağlamaktayken –dijital I/O’lar ve analog I/O’lar için profiller mevcuttur– , ASi-5 katılımcıları katılımcı başına 32 bayta kadar I/O veri sağlamaktadır.

ASi Bus Güç Kaynağı

Güç kaynak bakımın geleneksel yapısında tüm ASi çemberi için kendine ait bir ASi güç kaynağı gerekmektedir (entegreli dekuplaj bobinleri ile). Bihl+Wiedemann’ın ‘‘2 ASi çemberi için 1 güç kaynağı, 1 ağ geçidi , ucuz güç kaynakları‘‘ versiyonun ASi geçitlerinde ve emniyet monitörlerinde dekuplaj bobinleri cihazın içerisinde kurulmuştur. Böylece ucuz standart 30 V güç kaynağı ile çift-ağ geçidi veya iki single master ağ geçitleri üzeirnden iki Asi çemberin beslenmesi sağlanmakta. Kısa hat uzunluğunda hatta standart 24 V güç kaynağı mümkündür. Bu küçük ve mikro sistemler için optimal bir çözümdür – yani az katılımcılara sahip küçük makineler ve 50 metrelik maksimum bir hat uzunluğu için.

ASi Bus Kablosu

ASi kablosu ekransız, 2-telli bir kablodur. Sadece verileri değil, aynı zamanda enerji de aktarmakta. Öncelikle ASi veya ASi-5’in kolay ve ucuz kurulumunu mümkün kılmakta. Iğneleme teknolojisi sayesinde katılımcılar kolaylıkla profillenmiş ve böylece ters polarite korumalı ASi kablosuna monte edilebilmekte – mükemmel iletişim ve IP67 koruma tipine ulaşımda. Ek bir AUX profil kablosu sayesinde ek bir 24 V beslemesi mümkündür.

ASi Bus Adresleme

ASi Bus adreslemesi ya doğrudan bir master üzerinden, bir ASi adresleme cihazı üzerinden ya da Bihl+Wiedemann’ın yazılım paketlerin entegre devreye alma asistanı sayesinde gerçekleşmekte.    

 

Devreye Alma-Asistanı Sayesinde Kolay Adresleme

Sezgisel devreye alma asistanı en kolay adreslemeyi mümkün kılmakta. onunla tüm donanım bileşenleri ASi bus üzerinde tanımlanmakta, adreslenmekte ve parametrelenmekte. Bihl+Wiedemann yazılım paketleri (BW2916) bileşeni olarak devreye alma-asistanı tüm cihazların otomatik yapılanması ve adreslemesi için uygundur ve kullanıcıyı adresleme sürecinde adım adım yönlendirmekte.    

ASi-5/ASi-3 Address Programming Device

The modern ASi-5/ASi-3 Address Programming Device (BW4708) is a compact device for addressing all ASi-3 and ASi-5 modules – with a uniform workflow. It has an OLED color display, a port for the ASi-5/ASi-3 addressing cable and a USB-C port for easy connection to the PC. It also enables seamless integration into the Bihl+Wiedemann Software Suite.

 

More information

ASi Hata Algılaması

ASi ağ hataları; özel teşhis yazılımı ile hızlı ve kolay teşhis edilmekte ve düzeltilmekte. Yazılım özellikle devreye alma ve bakım aralıkları için kullanılmakta. Ayrıca çıkan hatalarla ilgili hem somut bilgileri hem de somut çözüm önerilerini aktarmakta. Bir hata durumunda, hata yazılım maskesinde açık bir şekilde gösterilmekte. Böylelikle tecrübesiz ASi kullanıcıları da doğrudan ‘‘Kendi kendine yardım için yardım‘‘ elde etmekteler.    

 

Halka ara belleği ile hata araması kolaylaşmakta ve bir haftaya kadar süre boyunca 24 saate kadar sürekli olarak ölçümler mümkün kılmakta.

 

ASi yazılım hakkında daha fazla bilgi

Video Öğretileri

Öğretilerimizde daha fazla yardımcı bilgi ve tavsiye bulabilirsiniz. Onlarla birlikte Bihl+Wiedemann yazılımın kullanımında zorluk çekmeyeceksiniz. Birçok video-öğreticilerde PDF olarak bir Quick Start Guide da mevcuttur.    

 

Video-Öğretilerini izlemek için kayıt olmalısınız veya giriş yapmalısınız.

 

Video-Öğretilerine gidin

Fieldbus sistemi ve ASi Ağ Geçidi arasındaki iletişim arayüzleri

Bihl+Wiedemann, endüstriyel otomasyon teknolojisindeki neredeyse tüm standartlaştırılmış Fieldbus sistemleri için ara yüz içeren ürünler sunmaktadır.