BW3672Içerisinde aktif ve pasif dağıtıcıları için ASi Modül altlığı IP67