Logo Bihl+Wiedemann GmbH

Devre Kartı Modülleri

Devre kartı modülleri, sensör veya aktüatör üreticilerinin modüllerini, ilgili cihazın içine kolayca yerleştirebilecekleri tam geliştirilmiş ve sertifikalı bir AS-i OEM-Modül devre kartı yardımıyla AS-i ile uyumlu hale getirmelerine olanak tanır. Bu amaçla Bihl+Wiedemann, çeşitli bağlantı seçeneklerinde ve dökümlü veya dökümsüz temin edilebilen devre kartı modüllerinden oluşan geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır. Müşterinin isteğine bağlı olarak Bihl+Wiedemann ayrıca, hesaplı uyarlamalar veya  modüler sistem şeklinde yeni ürünler de sunmaktadır.

 

G/Ç Modülleri: ASi Devre Kartı Modülleri, PCB Çözümler

  • İhtiyaca göre özel çözümler
Görsel

Montaj açıları için 2 delik

Dervre Kartı Ebatları
Dijital Giriş Dijital Çıkış Analog Giriş

İsteğe göre farklı bağlantı seçenekleri mevcuttur.


Vidalı konnektörPin konnektör, açılı
(pinler PCB'ye 180°)
Pin konnektör, düz
(pinler PCB'ye 90°)
 Lehim yuvalı Dişi konnektörPlug-in tipi yaylı /
vidalı konnektör
   Bağlantı kabloları
PCB Bağlantı Şekli

Kaplama, devre kartı ve komponentleri darbelere karşı korur.


  şeffaf  kaplama        kalın kaplama
Kaplama

Giriş ve çıkış sinyallerinin durumu LED göstergelerden takip edilebilir. Bunun yanısıra her iki ASi LED (GÜÇyeşil, HATA kırmızı) bizlere ASi modülünün durumunu gösterir. Harici gerilim (Uaux) yeşil LED ile gösterilir.

LED gösterge

girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez.

Giriş Gerilimi (sensör beslemesi)

çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez.

Çıkış Gerilimi (aktivatör beslemesi)

ASi bağlantısı AUX (harici 24 V besleme) bağlantısında da olduğu gibi ; iğneli yapıda, sarı ve siyah yassı ASi kablosu kullanılarak ya da M12 soketlerle (IP20 ürünlerde tırnaklı konnektör) de gerçekleştirilebilir.

ASi bağlantısı

1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik.
Çift adresli modüllerde, birinci adres "0" olduğu sürece ikinci adres aktif olmaz.
Isteğe göre, özel ASi profilleri ile modüller mevcuttur.

ASi adresi
Ürün No.
BWR142129,7 mm x 36,5 mm22 x elektronik-lehim yuvalıhayırhayırASi ASi lehim yuvalı1 x AB adres
BWR318929,7 mm x 36,5 mm22 x elektronik-pin konnektör, düzhayırhayırASi ASi pin konnektör, düz1 x AB adres
BWR195729,7 mm x 36,5 mm22 x elektronik-lehim yuvalı, sadece ASi pinleri için vidalı konnektörhayırhayırASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres
BWR278229,7 mm x 36,5 mm22 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayırASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres, ASi Modül Profili S-7.A.7.E
BWR144329,7 mm x 36,5 mm22 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayırASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres
BWR239329,7 mm x 36,5 mm2 (aynalı giriş)2 x elektronik-vidalı konnektörevet, şeffaf kaplamahayırASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres
BWR140873 mm x 37,5 mm43 x elektronik-lehim yuvalıhayırhayırASi ASi lehim yuvalı1 x AB adres
BWR168273 mm x 37,5 mm43 x elektronik-lehim yuvalıhayırevetASi AUX (Harici)lehim yuvalı1 x AB adres
BWR222973 mm x 37,5 mm43 x elektronik-plug-in tipi yaylı konnektörhayırhayırASi ASi plug-in tipi yaylı konnektör1 x AB adres
BWR138773 mm x 37,5 mm43 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayırASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres
BWR138673 mm x 37,5 mm43 x elektronik-pin konnektör, açılıhayırhayırASi ASi pin konnektör1 x AB adres
BWR205273 mm x 37,5 mm44 x elektronik-lehim yuvalıhayırhayırASi ASi lehim yuvalı1 x tekil adres
BWR146873 mm x 37,5 mm44 x elektronik-lehim yuvalıhayırevetASi ASi lehim yuvalı1 x tekil adres
BWR244273 mm x 37,5 mm44 x elektronik-lehim yuvalıhayırevetASi AUX (Harici)lehim yuvalı1 x AB adres
BWR311673 mm x 37,5 mm44 x elektronik-dişi konnektörhayırhayırASi ASi dişi konnektör1 x AB adres
BWR259773 mm x 37,5 mm44 x elektronik-bağlantı kabloları, 200 mmevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 200 mm1 x tekil adres
BWR257173 mm x 37,5 mm44 x elektronik-bağlantı kabloları, 200 mmevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 200 mm1 x AB adres
BWR121873 mm x 37,5 mm44 x elektronik-pin konnektör, açılıhayırhayırASi ASi pin konnektör1 x tekil adres
BWR259173 mm x 37,5 mm44 x elektronik-pin konnektör, açılıhayırevetASi AUX (Harici)pin konnektör1 x tekil adres
BWR321573 mm x 37,5 mm44 x elektronik-pin konnektör, açılıevet, şeffaf kaplamaevetAUX (Harici)AUX (Harici)pin konnektör1 x AB adres
BWR321473 mm x 37,5 mm44 x elektronik-pin konnektör, düzevet, şeffaf kaplamaevetAUX (Harici)AUX (Harici)pin konnektör, düz1 x AB adres
BWR321373 mm x 37,5 mm44 x elektronik-pin konnektör, düzevet, kalın kaplamaevetAUX (Harici)AUX (Harici)pin konnektör, düz1 x AB adres
BWR188973 mm x 37,5 mm44 x elektronik-plug-in tipi yaylı konnektörhayırhayırASi ASi plug-in tipi yaylı konnektör1 x AB adres
BWR121973 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayırASi ASi vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR138973 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayırAUX (Harici)AUX (Harici)vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR147073 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörhayırevetASi ASi vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR162873 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörhayırevetASi AUX (Harici)vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR319073 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörevet, şeffaf kaplamaevetASi ASi vidalı konnektör1 x AB adres
BWR178973 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörevet, şeffaf kaplamaevetASi ASi vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR280373 mm x 37,5 mm44 x elektronik-vidalı konnektörevet, kalın kaplamaevetAUX (Harici)AUX (Harici)vidalı konnektör1 x AB adres
BWR284273 mm x 37,5 mm4--bağlantı kabloları, 200 mmevet, kalın kaplamaevetASi -bağlantı kabloları, 200 mm1 x AB adres
BWR277473 mm x 37,5 mm8--bağlantı kabloları, 200 mmevet, kalın kaplamahayırASi -bağlantı kabloları, 200 mm2 x AB adres
BWR135173 mm x 37,5 mm8--pin konnektör, açılıhayırhayırASi -pin konnektör2 x AB adres
BWR135273 mm x 37,5 mm8--vidalı konnektörhayırhayırASi -vidalı konnektör2 x AB adres
BWR162773 mm x 37,5 mm-6 x elektronik-vidalı konnektörhayırhayır-ASi vidalı konnektör2 x AB adres
BWR203573 mm x 37,5 mm--2 x 0 … 10 Vpin konnektör, açılıhayırevetASi -pin konnektör1 x tekil adres
BWR306843 mm x 30 mm22 x elektronik-bağlantı kabloları, 200 mmevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 200 mm1 x AB adres
BWR257443 mm x 30 mm22 x elektronik-bağlantı kabloları, 100 mmevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 100 mm1 x AB adres
BWR252243 mm x 30 mm22 x elektronik-bağlantı kabloları, 100 mm + pin kontaklarıevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 100 mm1 x AB adres
BW1899104 mm x 41 mm88 x elektronik-pin konnektör, açılıhayırevetASi ASi pin konnektör2 x AB adres
BW190193 mm x 51 mm1616 x elektronik-pin konnektör, açılıhayırevetASi ASi pin konnektör4 x AB adres

 

Emniyet G/Ç Modülleri: ASi Devre Kartı Modülleri, PCB Çözümler

  • İhtiyaca göre özel çözümler
Görsel

Montaj açıları için 2 delik

Dervre Kartı Ebatları
Emniyet Girişi, SIL 3, Cat. 4 Dijital Giriş Dijital Çıkış Emniyet Çıkışı, SIL 3, cat. 4 Emniyet Sinyal Girişi

İsteğe göre farklı bağlantı seçenekleri mevcuttur.


Vidalı konnektörPin konnektör, açılı
(pinler PCB'ye 180°)
Pin konnektör, düz
(pinler PCB'ye 90°)
 Lehim yuvalı Dişi konnektörPlug-in tipi yaylı /
vidalı konnektör
   Bağlantı kabloları
PCB Bağlantı Şekli

Kaplama, devre kartı ve komponentleri darbelere karşı korur.


  şeffaf  kaplama        kalın kaplama
Kaplama

Giriş ve çıkış sinyallerinin durumu LED göstergelerden takip edilebilir. Bunun yanısıra her iki ASi LED (GÜÇyeşil, HATA kırmızı) bizlere ASi modülünün durumunu gösterir. Harici gerilim (Uaux) yeşil LED ile gösterilir.

LED gösterge

girişler hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen girişlerin toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez.

Giriş Gerilimi (sensör beslemesi)

çıkışlar hem ASi hattından hem de AUX (harici 24 V) gerilimle beslenebilir. ASi hattından beslenen çıkışların toprak hattına ya da harici gerilime bağlanması gerekmez.

Çıkış Gerilimi (aktivatör beslemesi)

ASi bağlantısı AUX (harici 24 V besleme) bağlantısında da olduğu gibi ; iğneli yapıda, sarı ve siyah yassı ASi kablosu kullanılarak ya da M12 soketlerle (IP20 ürünlerde tırnaklı konnektör) de gerçekleştirilebilir.

ASi bağlantısı

1 AB Modül (max. 62 AB adresli modül/ASi hattı), 2 AB Modül (2 AB adresli max. 31 modül), Tekil Modül (max. 31 Tekil adresli modül/ASi hattı), karma kullanılabilirlik.
Çift adresli modüllerde, birinci adres "0" olduğu sürece ikinci adres aktif olmaz.
Isteğe göre, özel ASi profilleri ile modüller mevcuttur.

ASi adresi
Ürün No.
BWR242643 mm x 30 mm1 x 2 kanallı-2 x elektronik-kuru kontakbağlantı kabloları, 100 mmevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 100 mm1 x tekil adres
BWR252143 mm x 30 mm1 x 2 kanallı-2 x elektronik-kuru kontakbağlantı kabloları, 100 mm + pin kontaklarıevet, kalın kaplamaevetASi ASi bağlantı kabloları, 100 mm1 x tekil adres
BWR189673 mm x 37,5 mm1 x 2 kanallı-2 x elektronik-kuru kontakplug-in tipi vidalı konnektörhayırevetASi AUX (Harici)plug-in tipi vidalı konnektör1 x tekil adres
BWR175173 mm x 37,5 mm1 x 2 kanallı-2 x elektronik-kuru kontakvidalı konnektörhayırevetASi AUX (Harici)vidalı konnektör1 x tekil adres
BW291485 mm x 80 mm-22 x elektronik1 bağımsız devre; 1 x hızlı elektronik emniyetli çıkış-vidalı konnektörevet, kalın kaplamaevetAUX (Harici)AUX (Harici)vidalı konnektör1 x tekil adres + 2 x AB adress

 

Yedek, ASi Version 2.0

Tekil adresli dijital modüller,tüm versiyon AS-i Kontrolörler ile uyumludur.