Spara tid, pengar och resurser: en barnlek med AS-Interface

ASi MASTER NEWS: Vad är den grundläggande skillnaden mellan AS-Interface och andra Fältbussar?

Fabricio Granados: Med AS-Interface kan sensorer, ställdon och moduler integreras i automationslösningar på ett enklare, flexiblare och mer ekonomiskt sätt än med någon annan fältbuss. Dessa ansluts alla enkelt till den omvänd polaritetsskyddade ASi-profilkabeln utan förmonterade kablar och kodade pluggar, på rätt plats, inom några sekunder, utan specialverktyg och med ett flexibelt val av topologi. Barnlek enklare kan det inte bli.

ASi MASTER NEWS: Varför behöver ASi ingen kontakt och bara en kabel?

Fabricio Granados: Detta beror på den elektromekaniskt eleganta kontaktering av ASi-kabeln med hjälp av piercingteknik. Deltagarna i ASi-nätverket fästs helt enkelt på den gula profilkabeln det behövs ingen kontakt för anslutningen. Med typiska fältbusslösningar med runda kablar är detta dock mycket mer komplicerat. För att ansluta endast två moduler på fältet krävs två förmonterade kablar för data och ström och därför fyra specialkodade kontakter, som kostar pengar i motsvarande grad. I större system med Ethernet-fältbussar blir det snabbt flera hundra kablar, ofta i olika längder, och dubbelt så många kontaktdon. En annan fördel: ASi-moduler kan anslutas till profilkabeln var som helst och kan också enkelt bytas ut, flyttas eller läggas till. Detta är inte möjligt med någon annan fältbusslösning.

ASi MASTER NEWS: Vad är det som gör ASi så kostnadseffektivt som kabelsystem och fältbussteknik - trots allt kan upp till två tredjedelar av de vanliga kabeldragningskostnaderna sparas in?

Fabricio Granados: Det som går lika lätt som att genomborra moduler, går också snabbt. Och tid är pengar. Detta gäller även för planeringen. Med AS-Interface kan du flexibelt bestämma på plats var exakt modulen ska anslutas. Längden på anslutningskablarna behöver inte beaktas, inte heller korrekt kodning av stickkontakterna. Det finns ingen felkonstruktion med ASi och därför behöver man heller inte leta, modifiera eller vänta på rätt anslutningsteknik, vilket också kostar tid och pengar. Dessutom kan AS-Interface användas för att ansluta ett mycket stort antal moduler till styrsystemet, vilket möjliggör ytterligare besparingspotential, särskilt i stora systemkonfigurationer. Med AS-Interface slipper du bokstavligen alla kostnader för kabeldragning.
Och detta även digitalt för med ASi-5 behövs bara en enda IP-adress, även för integration av över 100 moduler med vilka IO-Link-enheter ansluts eller frekvensomriktare styrs. Även detta sparar tid och pengar och nerver när ASi-nätverket ska installeras. Allt som allt kan du med AS-Interface-lösningar från Bihl+Wiedemann spara upp till 68 procent av kabeldragningskostnaderna jämfört med andra fältbussystem.

ASi MASTER NEWS: Varför är ASi särskilt resurseffektivt och hållbart?

Fabricio Granados: Ju mer resurseffektiv lösningen är, desto bättre utsikter har den. Jämfört med andra fältbusstekniker är ASi tack vare systemet i sig också mer framtidssäkert. Medan konventionell parallellkoppling kräver mycket kabel och därmed mycket koppar och plast är förbrukningen av dessa resurser minimal med AS-Interface. Detta gäller både för själva råvarorna och för energiförbrukningen i kabelproduktionen. ASi genererar också betydligt mindre avfall för senare bortskaffande. Allt detta gäller även kontakter och uttag som andra fältbussnätverk är fulla av medan AS-Interface helt avstår från dem.

ASi MASTER NEWS: Även om det redan finns många varför använder inte alla automationsspecialister AS-Interface sedan länge?

Fabricio Granados: En bra fråga, som jag inte kan svara på. Men vi arbetar mot 100 procent. På tal om det: Hur ser er situation ut, kära läsare?

Till artikelöversikten