Miljöansvar och avkolning hos Bihl+Wiedemann

Avkolning - Spara på resurser idag

Idag är det viktigare än någonsin att vi reducerar utsläppen av CO2. På Bihl+Wiedemann fokuserar vi därför så mycket som vi kan på avkolning. Det betyder minskade CO2-utsläpp och därmed minskade halter av växthusgas. På det här sättet är det möjligt att motverka klimatförändringen. Detta kan man åstadkomma genom att växla till förnybara energier eller genom att använda klimatvänliga tekniker. Därför ställer vi oss den här frågan varje dag: Hur ska vi lyckas täcka hela vårt energibehov med förnybara energier så fort som möjligt? Hur ska vi samarbeta med våra leverantörer för att minimera miljöpåverkan på den industriella tillverkningen? Och hur ska vi kunna fortsätta optimera AS-tekniken som redan är miljövänlig och resurssnål i detta avseende? En sak är vi i alla fall helt övertygade om: Vi har ett ansvar och ska lägga fokus på hållbarhet i alla våra affärsverksamheter.

Data och fakta om våra solenergisystem

Bihl+Wiedemann har flertalet byggnader vid sitt huvudkontor i Mannheim i Tyskland. Där så är möjligt har vi installerat solmoduler på dessa byggnader för att göra vår del för energiomställningen och minska CO²-utsläppen. Vårt första solenergisystem har varit i drift sedan 2010, det andra följde 2014 och vårt senaste system har varit i drift sedan 2022.

 

Olika kilowattoppar genereras på de tre byggnaderna som är utrustade med solpaneler.

  • Byggnad 1 = 37,95 kWp – idrifttagning: 2010
  • Byggnad 2 = 112,20 kWp – idrifttagning: 2014
  • Byggnad 3 = 120,00 kWp – idrifttagning: 2022

 

Under 2022 genererade vi för första gången mer än 174 000 kWh. Under 2023 räknar vi med att generera 260 000 kWh energi. En stor del av denna energi förbrukas direkt av oss och cirka 50 000 kWh matas in i det offentliga nätet.

solceller finns i drift vid Mannheims huvudkontor på tak och fasader på vårt kontor och produktionsbyggnad – de första sedan september 2010.

energi förväntar vi oss att generera under 2022 och själva förbruka en stor del av. 260 000 kWh motsvarar den årliga förbrukningen av 1 500 stora kylskåp med frysfack.

är den maximala totala kilowatteffekten vid topp som genereras av de tre installerade solenergisystemen.

Mer energi från hållbara källor

Vi täcker en stor andel av vårt energibehov hos vårt huvudkontor i Mannheim tack vare egentillverkad solenergi. Men solen skiner ju inte alltid i sydvästra Tyskland heller. I dessa fall får vi den externa energin från MVV Energie: Den här lokala energileverantören förlitar sig redan på förnybara energier i största möjliga mån. MVV Energies mål från och med 2040 är: ”Bortom noll koldioxidutsläpp”. Detta kommer att göra dem till ett av de första energibolagen att till och med vara klimatpositiva i Tyskland. På Bihl+Wiedemann är vi också helt inställda på detta.

 

Mer information

Hur går det till när vi väljer hållbara leverantörer?

När vi väljer leverantörer är lägsta möjliga CO2-utsläpp ett allt mer angeläget kriterium för oss. Framöver kommer därför följande punkter få större och större betydelse:

  • Hur ser våra leverantörers hållbarhetsprofil ut enligt betygsplattformar och databaser?

  • I vilken omfattning förlitar sig leverantörer på förnybara energier för tillverkning och transport?

  • Använder sig leverantören i fråga av ekologiska förpackningar och kan vi bunta ihop köpvolymer tillsammans med leverantören så att transportinsatsen blir så liten som möjligt?

  • Finns det certifieringar, till exempel ISO 14001 miljöhanteringssystemet eller ISO 50001 energihanteringssystemet?

På vilket sätt är AS-gränssnittet en resurssnål teknik?

Idag är AS-gränssnitt (ASi) mer framtidssäkert än någonsin. För vi är helt övertygade om: Ju mer miljövänlig lösningen är, desto bättre är utsikterna. AS-gränssnittet har mycket att erbjuda – särskilt jämfört med andra automationssystem på fältnivå:

Mindre plast + mindre koppar = mindre resursförbrukning *

 

* Jämförelsen förutsätter att den förbrukade energin produceras i ett perfekt skick i system med ASi på ett klimatneutralt sätt.

 Färre kablar

Till ett ASi-nätverk behövs betydligt färre kablar jämfört med traditionella, parallella ledningar. Detta gör det möjligt att spara på värdefulla resurser som koppar eller plast. Följden blir att den totala energiförbrukningen för kabeltillverkningen reduceras i betydande grad. Och detta får även positiva konsekvenser ur ett miljöperspektiv när det gäller avfallshanteringen – det producerar mindre avfall.

 

Mer information om ASi-kabeln

Kontakter eller uttag behövs inte

Eftersom det inte behövs kontakter eller uttag för AS-gränssnittet kan man helt spara in på de resurser som behövs för att tillverka dessa komponenter. Tack vare den reducerade andelen material minskar efterfrågan på råmaterial och energi. Detta resulterar i att det inte tillkommer några kostnader för tillverkningen eller avfallshanteringen och på sätt skyddar vi miljön.

Enkelt att stänga av ASi-kretsar

Alla moderna ASi-5/ASi-3-nätportar har en omkopplare för att koppla bort strömmen från anslutna ASi-kretsar. Om en anläggningsdel inte behövs för tillfället är det bara att stänga av alla försörjande ASi-moduler och sensorer. I stället för 2–8 A (beroende på ASi-kretsen), faller strömmen, som i så fall endast ger 30 V, och nätporten till mindre än 0,2 A. När ASi-kretsen slås på igen är den klar för drift inom några sekunder.

Certifierad enligt DIN EN ISO 14001 och DIN EN ISO 50001

Sedan 2021 använder vi oss ett miljöhanteringssystem enligt DIN EN ISO 14001 där vi fastställer tydliga miljömål för att säkerställa hållbar användning av resurser och systemet är av avgörande betydelse när det gäller att rensa bort miljöfarliga svaga punkter.

 

Vårt nuvarande certifikat för nedladdning (pdf)

Sedan 2021 har vi ett energiledningssystem som uppfyller ISO 5001. Det hjälper oss att systematiskt optimera energieffektiviteten och steg för steg minska CO₂-utsläppen.

 

Vårt nuvarande certifikat för nedladdning (pdf)