Om oss

Bihl+Wiedemann är ett medelstort ägardrivet företag som grundades 1992 av Jochen Bihl och Bernhard Wiedemann i Mannheim i Tyskland. Vi utvecklar och tillverkar kompletta automationslösningar för funktionssäkerhet och datakommunikation i maskiner och anläggningar. Våra produkter används över hela världen inom olika sektorer och av ledande tillverkare av konsument- och kapitalvaror.

 

I första hand vill vi vara en innovativ partner för våra kunder och använda vår utvecklingsexpertis för att uppfylla individuella krav.

 

En föregångare med AS-Interface sedan 1995

Bihl+Wiedemann är ledande inom automation och säkerhetsteknik med AS-Interface (ASi). Vi har spelat en viktig roll i utvecklingen av varje ASi-generation. Vår ASi Master var det första systemet som tilldelades ett certifikat 1995 från AS-International e.V., ASi-organisationen med 300 nationella och internationella partner. Vi spelade också en banbrytande roll i marknadslanseringen av ASi-5-enheter år 2019. Den senaste ASi-generationen låter nu större datavolymer överföras mycket snabbare. Sedan 2019 har till exempel våra ASi-5-moduler gjort det möjligt att ansluta en rad olika IO-Link-enheter på ett smidigt och enkelt sätt – och sedan 2020 erbjuder vi kostnadseffektiva lösningar på invecklade krav på drivenhetstekniken.

Vi har varit en av de ledande leverantörerna inom funktionell säkerhet med ASi Safety at Work under närmare 15 år. Vi var först med att introducera ASi-5 Safety-enheter 2022. Många säkra och icke-säkra signaler kan användas med en enda ASi-adress.

 

Vår kompletta ASi-produktportfölj omfattar master/gatewayer, moduler/slavar, säkerhetskomponenter, busskopplare/mastersimulatorer samt egenutvecklad programvara.

Jochen Bihl och Bernhard Wiedemann

Verkställande direktörer

Internationella dotterbolag och försäljningspartner

En kombination av innovativ styrka och långvariga kundrelationer har gjort det möjligt för oss att växa kontinuerligt under många år. Förutom vårt huvudkontor i Mannheim i Tyskland äger Bihl+Wiedemann dotterbolag i USA, Kina, Turkiet, Danmark och Spanien. Vi är nu också representerade av internationella försäljningspartner i fler än 30 länder.

Vi är engagerade i miljö- och klimatskydd

Att minska koldioxidutsläppen har aldrig varit viktigare än i dag. Vi har täckt en stor del av våra energibehov med våra egna solpaneler sedan 2010. Solmoduler i tre system har en total effekt på 270 kWp och genererar en årlig energivolym på 174 000 kWh (2022). Och det energibolag som vi arbetar med, MVV Energie i Mannheim, kommer till och med bli ett av de första bolagen i Tyskland med klimatpositiv effekt, dvs. det kommer att kunna tömma atmosfären på mer CO₂ än det släpper ut.

Antalet hybrid- och elfordon i vår flotta ökar också snabbt och stabilt. De första elfordonen har nu varit i bruk sedan 2019. Vi använder oss också kontinuerligt av ett energihanteringssystem enligt ISO 5001 och ett miljöhanteringssystem enligt ISO 14001 för att förbättra energieffektiviteten och skydda miljön.

Läs mer om hållbarhet hos Bihl+Wiedemann och hur det kommer sig att AS-gränssnittet är en miljövänlig och resurssnål teknik.

 

Mer om Miljöansvar och avkolning

solceller finns i drift vid Mannheims huvudkontor på tak och fasader på vårt kontor och produktionsbyggnad – de första sedan september 2010.

Vi förväntar oss att generera 260 000 kWh energi under 2022 och vi förbrukar en stor del av den själva. 260 000 kWh motsvarar den årliga förbrukningen av 1 500 stora kylskåp med frysfack.

av vår bilpool består redan av hybrid- eller elfordon – och trenden ökar kraftigt. Vi utökar också kontinuerligt antalet laddstationer (18 fordon per juli 2022).

Tekniska principer

AS-Interface

AS-Interface (ASi) är ett globalt standardiserat fältbussystem för den första automationsnivån. ASi ansluter sensorer och ställdon med en styrenhet via en enskild profilkabel med två ledare. Den gula ASi-kabeln överför ström och data samtidigt. De främsta fördelarna med AS-Interface är bland andra en dramatiskt minskad ledningsdragning, ett fritt val av topologi och en kostnadseffektiv integrering av säkerhet i samma infrastruktur. Den senaste ASi-5-generationen kan nu hantera större datavolymer vid mycket högre överföringshastigheter och gör det möjligt att enkelt integrera intelligenta sensorer såsom IO-Link.

 

Mer om AS-Interface

ASi Safety at Work

Säkerhetsrelaterade aspekter spelar en viktig roll i ett ökande antal automationslösningar, i synnerhet där farliga rörelser utgör en säkerhetsrisk för människor. Bestämmelser i detta avseende anges till exempel i EU:s maskindirektiv (direktiv 2006/42/EG) eller i respektive lands arbetsmiljölagstiftning. Tack vare Safety at Work-konceptet i AS-Interface kan säkerhetsrelaterade komponenter, såsom säkra sensorer och ställdon samt säkerhetsmonitorer, integreras sömlöst i nästan alla vanligt förekommande automationssystem.

 

 

Mer om ASi Safety at Work

Vad som utmärker Bihl+Wiedemann

Tredubbelt ISO-certifierade

Kvalitetsledning (ISO 9001)

Miljöledning (ISO 50001)
Energiledning (ISO 14001)

AS-Interface-mastrarna

Professionell partner för AS-Interface-lösningar.

 

Personliga expertråd

Tillgängliga för personliga möten när som helst.

 

Skräddarsydda produktlösningar

Genomförande av specifika automationslösningar.

Certifierade enligt DIN EN ISO 9001

Sedan 2005 har vi ett kvalitetsledningssystem som uppfyller DIN EN ISO 9001 för vårt huvudkontor och sedan 2011 för produktionsanläggningen i Antalya. Det skapar transparenta processer och utgör grunden för kontinuerliga förbättringar inom alla delar av företaget.

 

Vårt nuvarande certifikat för nedladdning (pdf) 

Certifierade enligt DIN EN ISO 14001

Sedan 2021 har vi ett miljöledningssystem som uppfyller DIN EN ISO 14001 för vårt huvudkontor. Det definierar tydliga miljömål, säkerställer en hållbar resursanvändning och är nyckeln till att eliminera miljöfarliga brister.

 

Vårt nuvarande certifikat för nedladdning (pdf) 

Certifierade enligt DIN EN ISO 50001

Sedan 2021 har vi ett energiledningssystem som uppfyller DIN EN ISO 50001 för vårt huvudkontor. Det hjälper oss att systematiskt optimera energieffektiviteten och steg för steg minska CO₂-utsläppen.

 

Vårt nuvarande certifikat för nedladdning (pdf)