IO-Link med Bihl+Wiedemann: enkel, flexibel och fältbussoberoende

IO-Link-enheter är numera vanliga i maskiner och system. Med IO-Link kan du ansluta sensorer och ställdon till önskad styrningsnivål via en effektiv anslutning punkt till punkt. Här får du mer information om de allmänna fördelarna med IO-Link.

 

Den här sidan behandlar huvudsakligen följande fråga: Vad är det bästa sättet att integrera IO-Link? Bihl+Wiedemann erbjuder dig ett sofistikerat koncept för detta: IO-Link kan bäddas in perfekt i ASi-5 och vår användarvänliga PC-programvara – från enheten till PLC:n eller molnet. Vår lösning passar alla fältbussystem, t.ex. PROFINET, EtherNet/IP och EtherCAT. Utöver fältbussoberoendet kan du också utnyttja friheten i valet i topologi, mindre kabeldragning utan brytare samt ett smart energiförsörjningskoncept. Ytterligare fördelar med vår lösning utgörs av mindre IP-administrering samt prisvärd IO-Link Master, som finns med 1, 2, 4 eller 8 portar. Många tekniska funktioner gör det också möjligt för dig att driftsätta IO-Link-enheter med maximal bekvämlighet.

System- och tillverkarberoende integrering

IO-Link-moduler från Bihl+Wiedemann inkluderar gränssnitt från i stort sett alla standardmässiga fältbussystem inom industriell automatiseringsteknik, oberoende av implementerad styrning. ASi-5-teknologin möjliggör system- och tillverkarberoende användning. Med denna kan större datamängder överföras avsevärt snabbare. På så sätt kan många tillämpningar förverkligas såväl enkelt som prisvärt.

Fördelar i korthet

Extremt enkel
idrifttagning

IO-Link-mastrar kan enkelt integreras med hjälp av vårt praktiska konfigurationsverktyg. Du kan till exempel enkelt öppna IODD:n och få grafiskt stöd för parametriseringen av IO-Link-enheter. Med parametrisering i realtid av enheter kan du styra inställningarna direkt när du är online.

Automatisk parametrisering vid utbyte av enheter

Parametrar från IO-Link-enheter kan enkelt kopieras och användas igen med hjälp av vår datorprogramvara. Detta gäller såväl inom projekt som projektövergripande. Kopieringsfunktionen sparar mycket tid och minskar antalet parameterfel i synnerhet då många IO-Link-enheter används.

Integrerade
IT-gränssnitt

Alla våra ASi-5/ASi-3-gateways har i egenskap av IT-gränssnitt en OPC UA-server och en REST-API. Detta möjliggör en trådlös integrering i IT-system, t.ex. molnbaserade databaser. Process-, parameter- och diagnosdata från IO-Link-enheter kan därmed överföras till moln eller HMI både enkelt och kostnadseffektivt – vilket är en förutsättning för moderna anläggningar under industriepok 4.0.

Minskad komplexitet vid IP-hantering

Betydligt fler än 100 ASi-noder med upp till 8 IO-Link-enheter kan anslutas till vår gateway via 2 ASi-kretsar. Alla signaler överförs kompakt i paket till PLC:n. På så sätt behöver du bara tilldela och hantera en IP-adress.

Smart
ledningsdragningskoncept

Den ansträngning som krävs för kabeldragning minskas eftersom alla noder – IO-Link-enheter, standardsensorer och säkerhetsmoduler – är anslutna till en oskärmad tvåledarkabel med piercingteknik. Eftersom inga kontaktanslutningar krävs sparar du även in kostnader och värdefulla resurser. Dessutom spelar den maximala IO-Link-kabellängden på 20 meter en sekundär roll i vårt fall eftersom du kan fördela IO-Link-mastrarna var som helst på AS-Interface-kabeln med en längd på upp till 200 meter.

Smart
energidistribution

I rundkabellösningar avgör respektive kontaktdon indirekt ”gränsen” för enskilda IO-Link-mastrar och för den totala strömmen för alla IO-Link-mastrar som är anslutna i serie. Med ASi behövs ingen slinga från modul till modul. AUX-matningen utförs över profilkablar skyddade mot omvänd polaritet, så att varje IO-Link-master drar sin energi individuellt – vid 20 A per AUX-kabel.

Fullständig
flexibilitet

Medan vanliga IO-Link-mastrar endast är tillgängliga från 4 portar eller fler, erbjuder ASi också möjligheten att effektivt integrera IO-Link-mastrar med 1 eller 2 portar. Därmed kan även utspridda och enskilda IO-Link-enheter integreras perfekt, och i fråga om hållbarhet slösas heller inga resurser bort. Du har också stor frihet i valet av topologi och kan till exempel implementera en stjärna, ring, linje och nätverksstruktur. Du får också maximal flexibilitet genom våra IO-Link-mastrars fältbussoberoende egenskaper.

Minskade
totalkostnader

Våra IO-Link-mastrar med 4 portar är till exempel cirka 50 % billigare än jämförbara moduler från andra tillverkare. Det innebär att kostnaderna för vår gateway kan återvinnas från till exempel endast 3 IO-Link-mastrar med 4 portar vardera. Du minskar också ditt installationsarbete och drar fördel av eliminering av switchar och förmonterade kablar. Klicka här för att se vår huvudsakliga kostnadsjämförelse.

Undvik outnyttjade portar och öka flexibiliteten. Genom den enkla integreringen i AS-Interface sparas inte bara överflödiga IO-Link Masters in. Vår IO-Link Master, t.ex. BWU4386, kan dessutom användas universalt, detta då portar som krävs för IO-Link också kan användas som E/A som standard:

 • Varje enskilt M12-uttag har två signaler som vardera separat kan konfigureras som E/A eller IO-Link
 • Denna modul kan också användas som 16 E/A-hubb för digitala standardsignaler
 • Tack var den flexibla konfigurationen krävs inga ytterligare, kostsamma standarddigitalmoduler

 

Spara värdefulla resurser. IO-Links flexibla konfiguration har många fördelar. Med AS-Interface krävs dessutom färre kostsamma kontakter och kablar, varigenom även monteringstid och materialkostnader kan sänkas avsevärt. I samband med tillverkningen kan värdefulla resurser såsom koppar och plast sparas in. Dessutom sjunker energiförbrukningen i samband med kabelproduktionen avsevärt. Även i samband med kassering uppstår en positiv miljöeffekt – detta då mindre avfallsmängder uppstår.

 

Använd våra IO-moduler på en gång i stället för att ansluta IO-hubbar till IO Link-masters

När det finns ett behov av att samla in många punkter används ofta digitala IO-hubbar och IO-Link-masters – här finns det mycket som kan optimeras. Använd helt enkelt ASi-5 självkonfigurerande I/O-modul från Bihl+Wiedemann Bihl: De 16 digitala signalerna för BWU4230 kan användas som ingångar eller utgångar oavsett fördelning – och kan integreras utan att du behöver ta en omväg genom IO-Link. Genom att helt enkelt integrera digitala I/O:er via ASi behöver du inga ytterligare IO-Link-masters och det kommer även att vara möjligt att skicka standardsignalerna betydligt snabbare. Samtidigt sparar du på M12-anslutningskabeln mellan IO-Link I/O-hubbar och IO-Link-masterportar.

Den maximala IO-Link-kabellängden på 20 meter är också irrelevant. Här kan du läsa mer om hur det kommer sig.

 

Mer information

Save valuable resources

The flexible configurability of the IO-Link module offers many advantages. Using AS-Interface also means you need less costly connectors and cables, thereby significantly reducing installation times and material costs. This way, you can save valuable resources such as copper and plastic, which are needed for manufacturing. Even the energy consumed during cable production is significantly reduced. And last but not least, there is a positive environmental effect when it comes to disposal – less waste is generated.

IO-Link med Bihl+Wiedemann

 • IO-Link-master är integrerad som en ASi-nod i ASi-nätverket.

 • IO-Link-enheter kan integreras i ASi-nätverket tillsammans med standardsensorer, standardställdon och säkerhetskomponenter.

 • Alla processdata (upp till 32 byte per port) för IO-Link-enheterna är tillgängliga via den cykliska ASi-kommunikationen.

 • Alla IO-Link-parametrar kan bekvämt justeras via Bihl+Wiedemanns programpaket eller acykliskt via styrsystemet.

 • Diagnostisk information från IO-Link tillgänglig via ASi.

 • Våra IO-Link-mastrar kan kombineras optimalt med IO-Link-enheter från alla tillverkare.

 • Om en IO-Link-enhet behöver bytas ut lagras dess parametrar i IO-Link-mastern och överförs automatiskt till den nya.

IO-Link-produkter

Alla IO-Link-mastrar erbjuder upp till 32 byte cykliska processdata per port och upp till 4 x 16 bitar användbara data finns tillgängliga i 1,27 ms vardera. Programpaketen från Bihl+Wiedemann möjliggör alltid bekväm parametrisering.

IO-Link Master med 4 portar / 8 portar

för användning på fältet

 

ASi-5-modul med integrerad IO-Link-master, IP67

 • 4 × IO-Link Ports, IP67, t. ex.:
  • 2 × IO-Link Ports Class A, 2 × IO-Link Ports Class B
  • 4 × IO-Link Ports Class A
 • 8 × IO-Link-portar klass A i ett chassi (BWU4386)
 • Extra E/A-signal på Pin 2

 

Product selector

IO-Link Master med 1 port / 2 portar

optimerad(e) för kabelkanalen

 

Aktiv fördelare ASi-5 / IO-Link Master i IP67

 • 1 IO-Link Port Class A, leverans av IO-Link-portar från ASi
 • 1 IO-Link Port Class B
 • 2 IO-Link Ports, t. ex.: 1 IO-Link Port Class A, 1 IO-Link Port Class B

 

Product selector

ASi-5-modul med integrerad IO-Link-master med 4 portar, IP67

 • 4 × IO-Link-portar, till exempel:

ASi-5/ASi-3 Gateways

 • Kompatibel med befintliga nätverk
 • 1,27 ms cykeltid för upp till 384 ingångs- och 384 utgångsbitar
 • Den mest kraftfulla plattformen från Bihl+Wiedemann

 

Pre-wired StarterKit ASi-5 / IO-Link

(BW4211,BW4229)

 • Set consisting of:
  • ASi-5/ASi-3 PROFINET Gateway (BWU3847)
  • ASi-5 Module with integrated IO-Link Master with 4 Ports, IP67, M12 (BWU4067)
  • Bihl+Wiedemann Software Suite for Configuration, Diagnostics and Commissioning (BW2902)
 • Starter kit is shipped fully assembled and wired in a convenient case
 • Cost-effective version for starting with ASi-5
 • Sufficient space for installing your own IO-Link sensor

André Bideaux, medarbetare i Bihl+Wiedemanns säljteam, presenterar fördelarna med vår IO-Link-lösning och två nya produkter: IO-Link-mastern med 1 port (BWU4748), som strömsätts helt via ASi, och mastern med 8 portar (BWU4386).

 

Videolängd: 1:08

IO-Link-mastrarna från Bihl+Wiedemann kan kombineras optimalt med IO-Link-enheter från olika tillverkare. Paul Werge ger dig flera exempel på hur enkelt det är att parametrisera IO-Link-enheterna. För en Festo-ventilterminal, ett Zimmer-gripdon och en Banner Tower-lampa.

 

Videolängd: 1:37

IO-Link Safety-lösningar från Bihl+Wiedemann

IO-Link Safety är en förlängning av IO-Link. Det finns ett extra säkerhetskommunikationslager på master- och enhetssidan. Dessa blir den felsäkra mastern (FS) och den felsäkra enheten (FS). Bihl+Wiedemann är i färd med att utveckla sin egen FS-master. IO-Link är redan en perfekt matchning för säkerhetskomponenterna från Bihl+Wiedemann.

Vanliga frågor och svar om IO-Link

Det öppna IO-Link-gränssnittet kräver endast en enkel industrikabel av standardtyp. Intelligenta sensorer och ställdon kan anslutas på ett kostnadseffektivt sätt på en oskärmad tre- eller femledarkabel. För punkt-till-punkt-kommunikation behöver varje IO-Link-enhet en IO-Link-master.

IO-Link-mastern hanterar kommunikationen med intelligenta sensorer och ställdon. Det möjliggör parametrisering, diagnostik och åtkomst till cykliska data med hjälp av en anslutning till styrsystemet.

Sänkta maskinrelaterade kostnader

En kostnadseffektiv standardkabel upprättar en anslutning som kan vara upp till 20 meter lång mellan IO-Link-mastern och IO-Link-enheten.

 

Hög maskintillgänglighet

Stilleståndstider förkortas, eftersom när en defekt IO-Link-enhet byts ut överförs dess parametrar automatiskt till den nya sensorn av IO-Link-mastern eller styrsystemet.

 

Effektiv drift

IO-Link-enheter kan placeras i maskinen direkt på arbetsplatsen. Dessa behöver inte vara tillgängliga för parametrisering.

 

Behovsstyrt underhåll

Kontinuerliga diagnostiska data för hela processen förlänger underhållsintervallen eftersom system och maskiner behöver underhållas mycket mer sällan tack vare den automatiska justeringen via IO-Link.

Nej. IO-Link är en punkt-till-punkt-anslutning mellan en IO-Link-master och en IO-Link-enhet (sensor eller ställdon). Anslutningens kabellängd kan vara upp till 20 meter.

IO-Link används främst inom industriell produktionsautomation för kommunikation med sensorer och ställdon.

Det är möjligt att utöka befintliga bussystem. Som en förutsättning måste systemmappningen av IO-Link för respektive bussystem redan vara implementerad. Det är särskilt enkelt att använda IO-Link i kombination med det intelligenta ASi-ledningsdragningssystemet. Tack vare piercingtekniken kan motsvarande IO-Link-mastrar enkelt eftermonteras där de behövs.

Har du frågor om våra produkter och lösningar?

ASi – En ressourcebesparende teknologi

Takket være den betydeligt reducerede kablingsindsats med AS-Interface kan du spare udgifter til samling og materiale. Dette sparer værdifulde ressourcer.

 

Lär dig mer nu!