AS-Interface – automation på ett enkelt sätt

Vad är AS-Interface?

AS-Interface (ASi) är ett globalt standardiserat fältbussystem för den första automationsnivån. Förkortningen ASi står för Actuator-Sensor Interface (gränssnitt för givare och styrdon). ASi ansluter givare och styrdon med en styrenhet via en enskild tvåkärnig profilkabel. Den gula ASi-kabeln överför ström och data samtidigt. De främsta fördelarna med AS-Interface är bland andra en dramatiskt minskad ledningsdragning, ett fritt val av topologi och en kostnadseffektiv integrering av säkerhetsenheter i samma infrastruktur.

 

Den senaste ASi-5-generationen kan nu hantera större datavolymer vid mycket högre överföringshastigheter och gör det möjligt att enkelt integrera intelligenta givare såsom IO-Link.

Fördelar med AS-Interface

AS-Interface minskar kablaget och monteringskostnaderna till ett minimum och är extremt enkelt att utöka eller eftermontera. ASi möjliggör en snabb och flexibel installation där nya bussenheter kan anslutas utan komplex kabelkonfiguration.

Kostnadseffektiv driftsättning

Säkert och felfritt montage av komponenter är möjligt utan utbildning. Installationsarbetet minskas avsevärt. Med AS-Interface finns det nästan inga kabel- eller montagekostnader. Sätt bara i kabeln och skruva fast den ordentligt, så vips är du klar.

Bara en kabel för data och ström

Till skillnad från parallellkablar krävs inga komplexa kabelstammar. Detta minskar kostnaderna för material och montage avsevärt. Profilkabelns form förhindrar också omvänd polaritet.

Fritt val av topologi

Nätverkstopologin för AS-Interface (den fysiska strukturen i ett fältbussnätverk) kan väljas fritt och alla ASi-moduler kan installeras oavsett position. Det är till exempel möjligt att konfigurera träd-, stjärn-, ring- eller linjära strukturer.

Oberoende av system och tillverkare

ASi-tekniken är kompatibel med nästan alla vanliga fältbussystem. Det spelar ingen roll om PROFIBUS, PROFINET, CC-Link, EtherNet/IP osv. används på högre nivåer.

Data och ström i en kabel

ASi ansluter modulerna i den lägsta processnivån i automationssystem med varandra. De vanliga kabelstammarna ersätts av en enda elkabel – ASi-kabeln. Både data och ström överförs i den här kabeln.

ASi-kabeln

Standardmässig parallellkabel

Extremt enkel installation, perfekt kontakt

Tack vare ASi-piercingtekniken är det möjligt att ansluta, byta ut, flytta eller lägga till moduler – t.ex. ASi-5-moduler med integrerad IO-Link master med 1, 2, 4 eller 8 portar. Fördelar vid användning av profilkabeln innefattar följande:

 • Mycket enkel anslutningsteknik: Modulerna genomborrar isoleringen i profilkabeln. Minst fyra guldpläterade nålar tränger vertikalt och tillförlitligt genom kabelns gummihölje, så att de två kabeltrådarna kommer i kontakt.
 • Maximalt säker kontakt: Två nålar per ledning tränger in i profilkabeln redundant. Lågt kontaktmotstånd garanteras också.
 • Minskat installationsarbete: Det finns inget behov av att skära eller skala och avsluta kabeln som med rundkablar. Profilkabeln tas helt enkelt från kabeltrumman i önskad längd.
 • Inga kostnader för euro-anslutningar: Varken förmonterade kablar eller T-delar krävs för att ansluta moduler. Detta gör eftermonteringen eller konverteringen av system oöverträffad när det gäller kostnader.

Fyra guldpläterade nålar tränger alltid in vertikalt i profilkabeln för att säkerställa perfekt kontakt.

 

Mer om ASi-kabeln

ASi-komponenter

AS-Interface Master

ASi Master organiserar datatrafiken på ASi-kabeln och ansluter givare och styrdon till en överordnad styrning.

AS-Interface-nod

ASi-noder ansluter givare och styrdon till ASi-kabeln. Det finns en lämplig ASi-nod för nästan alla tänkbara tillämpningar.

AS-Interface-kabel

Den gula ASi-kabeln ansluter till ASi Master och överför data och ström i två ledare. Tack vare ASi-piercingtekniken kan moduler enkelt anslutas, bytas ut, flyttas eller läggas till.

Många olika tillämpningar för AS-Interface

Allt fler företag inom olika sektorer väljer nu ASi-lösningar från Bihl+Wiedemann för att automatisera sina anläggningar och system. Det öppna bussystemet är särskilt utbrett inom fabriks- och industriell automation, transportörtillämpningar, fastighetsautomation och maskinteknik.

Programvara för AS-Interface

Olika programvaruprodukter finns tillgängliga för enkel driftsättning, konfiguration och diagnostik av ASi-nätverk.

ASIMON360

ASIMON360 möjliggör enkel och intuitiv hårdvarukonfiguration, adressering, konfiguration och driftsättning av säkra ASi-nätverk.

 

Mer information

ASi Control Tools360

ASi Control Tools360 vförenklar adressering, konfiguration och driftsättning av standardhårdvara.

 

Mer information

Diagnostisk programvara

Diagnostisk programvara för snabb identifiering av fel i standardmässiga ASi-nätverk och i ASi Safety-nätverk.

 

Mer information

ASi-5/ASi-3-adressprogrammeringsenhet – enkel för alla ASi-generationer

Med den kompakta ASi-5/ASi-3-adressprogrammeringsenheten kan du enkelt driftsätta ASi-moduler från alla generationer – inklusive ASi-5-moduler.

 • Stöder ASi-moduler oavsett generation, inkl. ASi-5
 • Optimerad för enkel adressering utan ytterligare mobila terminalenheter • Sex stabila knappar för enkel användning
 • Modern OLED-färgskärm
 • Standardmässig USB-C-port för strömförsörjning och som PC-gränssnitt
 • Modern strömlagring (superkondensatorer) för snabb laddning och längre livslängd
  • Laddningstid: fulladdad på cirka 30 min, tillräckligt för 120 läs-/skrivåtgärder, redan 10 min laddning räcker för att tilldela 70 ASi-adresser (t.ex. AB, enkel, ASi-5)
  • Klar för användning även efter månader av lagring tack vare låg självurladdning

 

Mer information

ASi Safety at Work

Tack vare ASi Safety at Work-konceptet har det varit möjligt att sömlöst integrera säkerhetsrelaterade komponenter såsom säkra givare, styrdon och säkerhetsmonitorer i nästan alla populära automationssystem. ASi Safety at Work är godkänt för tillämpningar som måste uppfylla säkerhetskrav upp till SIL3 i enlighet med EN 61508 eller PLe i enlighet med EN ISO 13 849-1:2006.

 

Mer om ASi Safety at Work

ASi-5 – den senaste generationen av AS-Interface

Den nya generationen AS-Interface möjliggör nu betydligt snabbare överföring av större datamängder och enkel integrering av intelligenta IO-Link-givare. ASi-5 möjliggör till exempel snabb överföring av upp till 32 byte av IO-Link-processdata via ASi. Som ett resultat går det nu att göra många saker med AS-Interface som tidigare inte var möjliga.

 

Mer om ASi-5

Vanliga frågor om AS-Interface

För kombinerade ASi-5/ASi-3-kretsar rekommenderar vi en extra ASi-bussavslutning om kabellängden är cirka 70 m eller längre. ASi-bussavslutningen kan hjälpa till att förbättra AS-5-kommunikationen.

ASi-3 is a proven and stable technology with a wide range of available products. However, ASi-3 continues to be a future-proof technology whose possibilities are far from being exhausted. In the course of digitalization and Industry 4.0, it is now necessary to retrieve more and more data more quickly from the field level - in order to subsequently process them in higher-level instances. ASi-5 was developed for this requirement: The latest ASi generation offers a correspondingly high data bandwidth and short cycle times.

 

ASi-3 and ASi-5 are compatible with each other and complement each other optimally. Depending on the application or requirement, it must be checked individually which ASi technology is when the most appropriate or most economical. In practice, there will mostly be applications in which both ASi technologies are used. ASi-5 will therefore not replace ASi-3.

ASi-kabeln anges i ASi-standarden (IEC 62026-2 eller DIN EN 62026-2).

ASi-ändkåpor används för att skydda de kala ändarna på ASi- eller AUX-profilkabeln mot damm och fukt upp till max. IP67 – för störningsfri kommunikation i ASi-kretsen. De finns tillgängliga i vänster- och högerversioner. Många Bihl+Wiedemann-noder och aktiva fördelare kräver i allmänhet inte att ändkåpor används eftersom kabeländarna kan avslutas i basen.

Givarna eller styrdonen ansluts vanligtvis med hjälp av piercingteknik. I denna process genomborras isoleringen på den platta kabeln, som är profilerad för att skydda mot omvänd polaritet, vid installationen av två piercingstift utan att kabeln behöver förberedas i förväg. På så sätt kan noder flyttas eller läggas till direkt på kabeln när som helst utan något större installationsarbete.

ASi-kabeln är en oskärmad tvåledarkabel. Den överför inte bara data och ström, utan möjliggör också en enkel och kostnadseffektiv installation. Tack vare piercingtekniken kan deltagarna enkelt installeras på den profilerade ASi-kabeln (som därmed är skyddad mot omvänd polaritet) – med perfekt kontakt som gör att den uppnår skyddsklass IP67. En ytterligare 24 V-matning är möjlig utan problem.

 

Mer om ASi-kabel

Den totala längden på ASi-standardnätverket är i allmänhet begränsad till 100 m. Vid fastställning av den totala längden måste alla förgreningar tas med i beräkningen. Längden kan dock ökas till exempel till 1 000 m med hjälp av repeatrar, bussavslutningar och/eller ASi-mottagare.

 

Mer om förlängning av ASi-ledningar

 

 

I konventionell design krävs en separat ASi-strömförsörjning (med integrerade frånkopplingsspolar) för spänningsförsörjningen för varje ASi-krets. Med ASi-gatewayer och säkerhetsmonitorer i versionen ”1 strömförsörjning, 1 gateway för 2 ASi-kretsar, kostnadseffektiva nätaggregat” från Bihl+Wiedemann är frånkopplingsspolarna redan inbyggda i enheterna. Detta möjliggör matning av två ASi-kretsar med hjälp av en standardmässig 30 V strömförsörjning.

 

Med korta kabellängder kan även en standard 24 V strömförsörjning användas. Detta är en optimal lösning för små och mycket små system – dvs. för små maskiner med 3 till 15 ASi-noder och en maximal kabellängd på 50 meter. Vi har ett prisvärt sortiment av ASi-gatewayer som är optimerade för 24 V-applikationer.

 

Mer om ASi-strömförsörjning

 

 

Adressering av ASi-3-noder

Med ASi-3 finns det 31 ASi-adresser tillgängliga, där varje adress endast kan tilldelas en gång. Det görs en åtskillnad mellan standardadressering och utökad adressering. Adresseringsläget för ASi-deltagare bestäms av tillverkaren. Med standardadressering reserverar varje ASi-deltagare en fullständig adress (1–31). Med utökad adressering kan varje adress reserveras av två ASi-deltagare (1A–31A, 1B–31B). Det går inte att adressera en ASi-nod med standardadressering och en ASi-deltagare med utökad adressering på samma adress, t.ex. 3 och 3A eller 3B.

 

Adressering av ASi-5-noder

Med ASi-5 tilldelas noderna ett ordningsnummer från och med 1. Numreringen sker i ordningsföljd.

 • Fler än 40 miljoner ASi-enheter används över hela världen
 • Fler än 7 miljoner av dem är säkerhetsenheter
 • Fler än 2 000 certifierade produkter
 • Nästan 70 % tillväxt när det gäller säkerhetsorienterade enheter

ASi-noder ansluts till ASi Master med en kabel. De används för att integrera givare och styrdon i ASi-nätverket, oavsett om de befinner sig i kopplingsskåp eller i fält. Dessa är anslutna till strömförsörjningen och datakommunikationen i ASi-nätverket. Varje nod tilldelas en unik adress i nätverket.

Mer om ASi-noder

ASi-noder ansluts till ASi Master med en kabel. De används för att integrera givare och styrdon i ASi-nätverket, oavsett om de befinner sig i kopplingsskåp eller i fält. Dessa är anslutna till strömförsörjningen och datakommunikationen i ASi-nätverket. Varje nod tilldelas en unik adress i nätverket.

 

Mer om ASi Master

Den totala längden på ASi-standardnätverket är i allmänhet begränsad till 100 m. Vid fastställning av den totala längden måste alla förgreningar tas med i beräkningen. Längden kan dock ökas till exempel till 1 000 m med hjälp av repeatrar, bussavslutningar och/eller ASi-mottagare.

 

Mer om förlängning av ASi-ledningar

Vad är en ASi-repeater? Den totala längden på ASi-standardnätverket är begränsad till 200 m för ASi-5 och 100 m för ASi-3. För att fastställa den totala längden måste alla förgreningar tas med i beräkningen. ASi-repeatern är en modul för kabelförlängning. Det gör det möjligt att öka kabellängden i ett ASi-3-nätverk upp till 200 m. Områden med starkt nedsatt EMC kan därför förbigås. ASi-repeatrar orsakar en viss fördröjning i överföringen av telegram.

 

I det här diagrammet visas grundstrukturen.

 

Mer om förlängning av ASi-ledningar

För kombinerade ASi-5/ASi-3-kretsar rekommenderar vi en extra ASi-bussavslutning om kabellängden är cirka 70 m eller längre. ASi-bussavslutningen kan hjälpa till att förbättra AS-5-kommunikationen.

Den totala längden på ASi-standardnätverket är begränsad till 200 m för ASi-5 och 100 m för ASi-3. Vid fastställning av den totala längden måste alla förgreningar tas med i beräkningen. ASi-bussavslutningen är en kostnadseffektiv modul för att förlänga kabellängden i ett ASi-3-nätverk upp till 200 m.

 

I det här diagrammet visas grundstrukturen.

 

ASi-fördelare möjliggör enkel anslutning av olika givare och styrdon till ASi var som helst i fält via en M12-anslutning. Aktiva fördelare krävs för givare och styrdon utan ett integrerat ASi-chip. Passiva fördelare är lämpliga för givare och styrdon med ett integrerat ASi-chip.

Här kan du läsa mer om AS-Interface

Så förlänger du ASi-3-kabeln till t.ex. 1000 m

Utöka ASi-kretsens räckvidd flexibelt och kostnadseffektivt. Läs mer om möjligheterna till kabelförlängning.

Anslut alla givare och styrdon till ASi

Med hjälp av passiva fördelare från Bihl+Wiedemann kan alla givare integreras i ett ASi-nätverk.

ASi-moduler för användning i extrema förhållanden

Här hittar du en översikt över våra moduler i den EXTREMA produktkategorin för användning i extrema förhållanden.

 

ASi för många olika användningsområden

Läs om hur du kan använda AS-Interface inom fastighetsautomation, förpackningsautomation eller materialhantering.

 

Har du frågor om våra produkter och lösningar?

ASi – En ressourcebesparende teknologi

Takket være den betydeligt reducerede kablingsindsats med AS-Interface kan du spare udgifter til samling og materiale. Dette sparer værdifulde ressourcer.

 

Lär dig mer nu!