Hållbarhet hos Bihl+Wiedemann

På Bihl+Wiedemann anser vi inte bara att det är vår skyldighet utan självklarhet att utgå från ren affärsverksamhet och lagstadgade förpliktelser. Genom våra mål strävar vi efter att påverka samhället och miljön i positiv riktning genom att bedriva hållbara verksamheter. Corporate Social Responsibility (CSR) eller företagens ansvar i samhället är en grundbult i vår företagskultur och sätter sin prägel på vårt sätt att agera i avsevärd bemärkelse.

 

Vill du veta mer om hur vi på Bihl+Wiedemann förverkligar våra hållbarhetsmål? Under nyckelorden miljöansvar och utfasning av fossila bränslen har vi sammanfattat mer information på detta tema:

 

Miljöansvar och avkolning

 

 

Vi låter oss vägledas av de tre hörnpelarna för hållbarhet: Ekologiska, sociala och ekonomiska aspekter.

 

1. Ekologisk hållbarhet

Vårt främsta mål är att skydda miljön och främja mångfalden. Därför satsar vi på att förhindra utsläpp i form av avgaser och avloppsvatten och på att skona våra resurser, oavsett om det gäller förbrukning av vatten eller råmaterial. Vi är alltid fullt medvetna om användningen av farliga ämnen och vi minimerar farorna genom att tillämpa substitutionskontroller. Hos Bihl+Wiedemann intar också återvinning en framtränade roll. Vi baserar våra produkter på AS-gränssnitt vilket är ett standardiserat fältbussystem för första nivån automation. Genom AS-gränssnitt förbinds sensorer och ställdon med en styrenhet via en enskild tvåtrådad profilkabel. Detta gör att det inte behövs parallell kabeldragning och det bidrar till att ytterligare resurser sparas. Med vår hållbara inriktning bidrar vi inte bara till att skona miljön utan vi upprätthåller även hälsan.


2. Social hållbarhet

Vi har fullt fokus på individen. Vi lägger ner mycket arbete på våra medarbetares hälsa och säkerhet. Samma möjligheter, rättvis lönesättning och rimliga arbetstider är självklarheter för oss. Enligt våra medarbetares önskemål har vi en flexibel framtoning. Längs med vår leveranskedja har vi ingenting till övers för brott mot mänskliga rättigheter, som till exempel utnyttjande, diskriminering, tvångs- eller barnarbete.


3. Ekonomisk hållbarhet

Genom att bedriva hållbara verksamheter vill vi skapa förutsättningar för miljövänliga investeringar och rättvis lönesättning. Vi sätter stort värde på användningen av råmaterial av högsta kvalitet och rättvis handel. I allra möjligaste mån gör vi våra inköp på lokal nivå. På sätt vill vi förbättra människors livskvalitet och bereda vägen för en hållbar framtid för kommande generationer.

Code of Conduct (Uppförandekod)

Inom ramen för Corporate Social Responsibility har vi på Bihl+Wiedemann drivit igenom en uppförandekod eller Code of Conduct (CoC). Denna CoC fungerar som ett riktmärke för vårt agerande som bygger på lagstadgade och etiskt klanderfria premisser. Samtidigt är avsikten att den ska tjäna som en vägledning för våra leverantörer, såvida dessa inte har någon egen uppförandekod. Vi tillämpar också ZVEI-VDMA-CoC som har tagits fram i samarbete mellan förbundet för el- och den digitala branschen (ZVEI) och förbundet för tyska maskin- och systemkonstruktioner (VDMA).

 

Code of Conduct

Lagen om omsorgsskyldighet för leveranskedjor (LKSG)

Även om vi ännu inte är direkt berörda av LKSG uppfyller vi redan idag vår omsorgsskyldighet och låter en tjänsteman som rekommenderats av ZVEI göra kontroller (se intyg).

 

Ladda ner certifikat (PDF) 

Corporate Citizenship

Genom riktade sociala initiativ och donationer hjälper vi människor i nöd och ger vårt stöd åt unga talanger. Vårt engagemang för allmännyttiga projekt bidrar till att förbättra individers välbefinnande och öka livskvaliteten i vårt samhälle på kontinuerlig basis.

Hållbarhetsportaler

Vi finns representerade i två av de stora portalerna som kartlägger och har koll på hållbarhetskriterier: IntegrityNext och EcoVadis.

 

Med hjälp av IntegrityNext kan företag kvalificera sina leverantörer samt ha koll på och hantera hållbarhetskriterier utmed leveranskedjan.

 

EcoVadis är en av de största leverantörerna av hållbarhetsomdömen för företag.

 

Skulle du vilja veta mer om vår hållbarhetsprofil hos IntegrityNext eller våra omdömen hos Ecovadis? Skicka i så fall ett e-postmeddelande till nachhaltigkeitbihl-wiedemann.de.

Framtidsutsikter

Vi är övertygade om att företags framgångar och sociala ansvarstagande alltid går hand i hand. Det mål vi har satt upp innebär att vi vill utforma en bättre värld tillsammans med våra medarbetare, kunder, leverantörer, konkurrenter och partners – inte bara för oss idag, utan framför allt för de kommande generationerna.