Vad utmärker Bihl+Wiedemann som arbetsgivare?

Vi är ett medelstort företag som lever på att våra produkter håller en varaktigt hög kvalitet och på vår innovativa styrka. Bra medarbetare utgör grunden för våra framgångar.

 

Vi är därför inte bara intresserade av att våra medarbetare har rätt fackkunskaper utan också att de passar in i företaget och trivs hos oss.

 

Ett ömsesidigt förtroende mellan medarbetare och personer i ledande ställning, som kännetecknas av respekt och uppskattning av individuella prestationer, är kärnan i vår ledningsfilosofi.


Vi förväntar oss att våra medarbetare visar engagemang och passion för sina arbetsuppgifter. För detta erbjuder vi dig en kollegial och avslappad jobbatmosfär med platt ledningstruktur, en öppen kommunikationskultur samt karriärmöjligheter inom företaget med individualiserad efter- och vidareutbildning.

 

Att arbetsliv och familj ska kunna kombineras är för oss en självklarhet och försöker därför i görligaste mån att tillmötesgå våra medarbetares individuella behov.