Teknologiska grunder

AS-Interface

AS-Interface (short for Actuator/Sensor Interface) is an internationally recognized standard for field bus communication. With over 32 million nodes installed world-wide, it is heavily used at the sensor/actuator level of automation systems.

 

More about AS-Interface

 

ASi Safety at Work

Safety aspects play an important role in an increasing number of automation systems and designs – especially where personnel safety is at risk through hazardous movements. Safety-related requirements are documented for instance in the EU Machine Directive (Directive 2006/42/EC) or in the occupational safety regulations of various countries.

 

More about ASi Safety at Work

Bus systems

A bus system enables data transmission between multiple nodes over a common transmission layer. Bihl+Wiedemann offers products with interfaces for nearly every standardized fieldbus system in industrial automation technology.

Fördelar med AS-interface

AS-Interface innebär för användaren följande fördelar:

  • enkel hantering: Systemet kan utan speciell utbildning eller speciell servicepersonal användas och underhållas.
  • den fria topologin: Med AS-Interface kan ledningsdragningen göras enligt den mekaniska uppbyggnaden av anläggningen (linje-, stjärn-, träd-, ringstruktur)
  • den snabba och flexibla installationen och enkla utbyggnaden: Anslutningen av nya komponenter görs utan komplicerad kabeluppbyggnad med inträngningsteknik direkt på den gula kabeln
  • den enkla integrationen av nya ASi slavar med standardiserade profiler
  • den höga tillgängligheten och störsäkerheten
  • den enorma tidsbesparingen vid planering, utvidgning och service i jämförelse med parallellkablar
  • tillverkaroberoende kompatibilitet genom certifierade produkter

Installation med AS-interface

I nedanstående bild visas en AS-Interface installation. I detta exempel används Digitalmodule i IP67 med M12 från Bihl+Wiedemann. Modulen från Bihl+Wiedemann har ytterligare en fördel, att den har 2 x 2 anslutningar för Profilkabel i underdelen av modulen . Detta möjliggör en översiktlig ASi installation, där man kan spara upp till 4 ASi avslutningslock resp. 2 passiva fördelare per modul.

Bild (Klicka för att förstora): Digitalmodul med 2 x 2 anslutningar för profilkabel

Säkerhetsteknik med ASi Safety at Work

Säkerhetstekniska aspekter spelar i automationslösningar en allt viktigare roll - framför allt där som säkerhet, på grund av farliga rörelser, för personer påverkas. Uppgifter om detta finns i EU (Riktlinje 2006/42/EG) eller i arbetarskyddsbestämmelserna i respektive länder. Med konceptet Safety at Work för AS-Interface har man lyckats att integrera också säkerhetstekniska komponenter - säkra sensorer och givare så soms säkerhetsmonitorer – i nästan alla vanliga automationssystem. Fördelen med ASi Safety at Work i jämförelse med vanliga säkerhetslösningar består i att de säkerhets och övriga signaler kan överföras i en och samma ledning.. Den hittills nödvändiga dubbla infrastrukturen blir i det närmaste överflödig, liksom alla kostnader för den komplicerade kabeldragningen av enskilda kablar.

 

De  ASi säkerhetskomponenter kan också användas precis som varje annan standardslave på önskat ställe i ASi nätverket och arbeta utan inskränkning tillsammans med standard ASi komponenter. Av ASi Master behandlas Safety-komponenterna också som helt vanliga ASi slaves . Tillsammans står säkra sensorer, säkra givare och säkerhetsmonitorn, men i en särskild kommunikationsförbindelse.

ASi Safety at Work är tillåtna för användningar som kräver upp till SIL3 enligt EN 61508 eller PLe enligt EN ISO 13 849-1:2006.