Teknisk grundlag

AS-Interface

AS-Interface (short for Actuator/Sensor Interface) is an internationally recognized standard for field bus communication. With over 32 million nodes installed world-wide, it is heavily used at the sensor/actuator level of automation systems.

 

More about AS-Interface

 

ASi Safety at Work

Safety aspects play an important role in an increasing number of automation systems and designs – especially where personnel safety is at risk through hazardous movements. Safety-related requirements are documented for instance in the EU Machine Directive (Directive 2006/42/EC) or in the occupational safety regulations of various countries.

 

More about ASi Safety at Work

Bus systems

A bus system enables data transmission between multiple nodes over a common transmission layer. Bihl+Wiedemann offers products with interfaces for nearly every standardized fieldbus system in industrial automation technology.

Fordele ved AS-Interface

AS-Interface medfører følgende fordele for brugeren:

  • nem betjening: Systemet kan anvendes og vedligeholdes uden nævneværdigt behov for instruktion eller særligt servicepersonale,
  • ri topologi: Ledningsføringer omsættes ved hjælp af AS-Interface i henhold til den mekaniske opbygning af anlægget (linje-, stjerne-, træ-, ringstruktur),
  • hurtig og fleksibel installation og nem udvidelse: Tilslutningen af nye busdeltagere udføres uden omfattende kabelkonfektionering via gennemtrængningsteknik direkte til det gule kabel,
  • problemfri integration af nye slaves ved hjælp af standardprofiler,
  • nem adgang og fejlsikkerhed,
  • store tidsmæssige besparelser i forbindelse med planlægning, installation, udvidelse og service sammenlignet med den parallelle forbindelse,
  • producentuafhængig kompatibilitet som følge af certificerede produkter.

Installation med AS-Interface

Nedenstående billede viser en installation med AS-Interface. I dette eksempel er der brugt digitale moduler i IP67 med M12 fra Bihl+Wiedemann. Bihl+Wiedemann-modulerne har den yderligere fordel, at der findes 2 x 2 tilslutninger til profilkabler i modulets nederste del. Disse muliggør en overskuelig ASi-installation, hvorved der kan spares op til 4 ASi-endekapper eller 2 passive fordelere pr. modul.
 

Fig. (klik for større billede): Digitale moduler med 2 x 2 tilslutninger til profilkabler 

Sikkerhedsteknik med ASi Safety at Work

De sikkerhedstekniske aspekter spiller en afgørende rolle i stadig flere automatiseringsløsninger – navnlig de steder, hvor personsikkerheden bringes i fare ved farlige bevægelser. EU's maskindirektiv (direktiv 2006/42/EF) og de enkelte landes retningslinjer for arbejdssikkerhed indeholder en række bestemmelser på området.

 

Med Safety at Work-konceptet fra AS-Interface er det lykkedes fuldstændigt at integrere sikkerhedstekniske komponenter – sikre sensorer og aktuatorer samt sikkerhedsmonitorer – i næsten alle gængse automatiseringssystemer. Fordelen ved ASi Safety at Work sammenlignet med konventionelle sikkerhedsløsninger er, at de sikre og ikke-sikre signaler kan transmitteres til én enkelt ledning. Både den doppeltinfrastruktur, som hidtil har været nødvendig, og omkostningerne til den omfattende enkeltforbindelse bliver således overflødig. De sikre ASi-komponenter kan således anvendes på et hvilket som helst sted i ASi-netværket på samme måde som enhver standardslave – dette uden begrænsning i forbindelse med standard-ASi-komponenterne. ASi Master behandler endvidere safety-komponenterne som helt almindelige ASi-slaves . Der er dog en speciel kommunikationsforbindelse mellem de sikre sensorer, sikre aktuatorer og sikkerhedsmonitoren. ASi Safety at Work er godkendt til applikationer op til sikkerhedskrav SIL3 i henhold til EN 61508 eller PLe i henhold til EN ISO 13 849-1:2006.