Hvad er IO-Link?

IO-Link er en feltbus-uafhængig grænseflade, der sikrer sømløs kommunikation helt ned til ”sidste meter” på feltniveauet. Med IO-Link kan sensorer og aktuatorer forbindes til styresystemniveauet via en omkostningseffektiv punkt-til-punkt-forbindelse på et uafskærmet standardkabel med tre ledere. Som åben grænseflade kan IO-Link integreres i alle almindelige feltbus- og automatiseringssystemer.

 

Den internationale IO-Link-standard (IEC 61131-9) muliggør central fejldiagnosticering og -lokalisering ned til aktuator-/sensorniveauet. Yderligere information, f.eks. om parametre eller diagnostiske meddelelser, udveksles foruden procesværdier. IO-Link-enheder kan også tilpasses efter de aktuelle produktionskrav under drift via styresystemet.

Fordele ved IO-Link

IO-Link er en internationalt standardiseret, producentuafhængig grænseflade. Den åbne standard (IEC 61131-9) er kompatibel med alle almindelige feltbusser ved implementering med en gateway.

Reducerede maskinrelaterede omkostninger

Et omkostningseffektivt standardkabel etablerer en forbindelse på op til 20 meter mellem IO-Link-masteren og IO-Link-enheden. Udbuddet af grænseflader reduceres markant, og det samme gør udviklings- og monteringsudgifterne. Interoperabilitet sikrer også en høj beskyttelse af investeringen.

Høj maskin-
tilgængelighed

Nedetiderne reduceres, for når en defekt IO-Link-enhed udskiftes, overføres dens parametre automatisk til den nye sensor via IO-Link-masteren eller styresystemet. Dermed kan selv uoplært personale udskifte enheden uden at udløse fejl.

Effektiv
drift

IO-Link-enheder kan placeres direkte på maskinen, da de ikke behøver være tilgængelige for parameterindstilling. De indstillede parametre kan hurtigt ændres via IO-Link-grænsefladen under forskellige produktionsforhold under drift, f.eks. til skift af tærskler eller følsomhed.

Efterspørgselsbaseret
vedligeholdelse

Løbende diagnosedata for hele processen kan forlænge serviceintervallerne, da anlæg og maskiner skal vedligeholdes langt sjældnere, f.eks. ved hjælp af automatisk tilpasning via IO-Link. Prædiktiv vedligeholdelse er også mulig. Det skyldes, at diagnosedataene transporteres transparent til styresystemet og til clouden via OPC UA.

Med moderne Edge Gateways fra Bihl+Wiedemann kan værdifulde diagnosedata (f.eks. motortemperatur) adskilles fra procesdataene allerede på feltniveauet – og bekvemt overføres til IT via OPC/UA. IT har dermed selvstændig adgang til diagnosedata. Det kan derfor linke eksisterende analyseværktøjer med moderne IO-Link-enheder – parallelt med PLC-programmering. For at mindske slitagen på omformeren eller motoren kunne logiske links fra eksempelvis øget strøm og overskridelse af temperaturgrænser føre til, at motoren kører med reduceret hastighed, eller til afkølingspauser.

Her kan du få mere at vide om IO-Link

IO-Link med Bihl+Wiedemann: Let, fleksibelt og omkostningseffektivt

Bihl+Wiedemann tilbyder et velgennemtænkt koncept til integration af IO-Link. Du nyder godt af topologisk frihed, reduceret kablingskompleksitet uden afbrydere og et smart strømforsyningskoncept. Andre fordele inkluderer reduceret IP-håndteringskompleksitet og prisattraktive IO-Link-masters, som vi forsyner med 1, 2, 4 og 8 porte.

Sammenligning af væsentlige udgifter: Spar op til 40 % på 50 enheder

I mange applikationsscenarier er IO-Link-løsninger fra Bihl+Wiedemann langt mere omkostningseffektive end lignende løsninger fra andre udbydere. En applikation med Bihl+Wiedemann er allerede billigere end sammenlignelige PROFINET-varianter fra tre IO-Link-masters med 4 porte. Reducer omkostninger ved at tilslutte digitale I/O'er direkte.