Miljømæssig ansvarlighed og dekarbonisering hos Bihl+Wiedemann

Dekarbonisering – ressourcebesparelser i dag

Det er vigtigere end nogensinde at reducere CO2-emissionerne. Bihl+Wiedemann fokuserer derfor alle sine kræfter på dekarbonisering. Det vil sige reduktion af CO2-udslippet og dermed drivhusgasserne. På den måde kan klimaforandringerne modvirkes. Det kan realiseres ved at gå over til vedvarende energi eller benytte klimavenlige teknologier. Vi stiller derfor os selv følgende spørgsmål hver dag: Hvordan kan vi hurtigst muligt dække vores energibehov udelukkende med vedvarende energi? Hvordan kan vi arbejde sammen med vores leverandører på at minimere den miljømæssige effekt af industriproduktion? Og hvordan er det muligt at optimere den allerede miljøvenlige og ressourcebesparende AS-Interface-teknologi yderligere på dette felt? Én ting stiller vi ikke spørgsmålstegn ved: Vi har et ansvar for at sætte bæredygtighed i centrum af vores forretningsaktiviteter.

Data og fakta om vores solenergisystemer

Bihl+Wiedemann har adskillige bygninger i sit hovedkvarter i Mannheim. Hvor det er muligt, har vi installeret solcellemoduler på disse bygninger for at yde vores bidrag til energiomstillingen og reducere CO2-emissionerne. Vores første solenergianlæg har været i drift siden 2010, det næste fulgte i 2014, og vores nyeste anlæg har været i brug siden 2022.

 

Forskellige kilowatt-peaks genereres på de tre bygninger udstyret med solcellepaneler.

  • Bygning 1 = 37,95 kWp - opstart: 2010
  • Bygning 2 = 112,20 kWp - opstart: 2014
  • Bygning 3 = 120,00 kWp - opstart: 2022

 

I 2022 passerede mængden af energi, vi genererede, 174.000 kWh. I 2023 er det forventningen at generere 260.000 kWh energi. En stor del af denne energi forbruges direkte af os, og cirka 50.000 kWh føres ind i det offentlige elnet.

solceller er i brug i Mannheim-hovedkvarteret på tagene og facaderne af vores kontor- og produktionsbygning – de første åbnede i september 2010.

energi forventer vi at generere fra 2023, og en stor del vil vi selv forbruge. 260.000 kWh svarer til det årlige forbrug for 1.500 store køleskabe med fryserum.

er den maksimale totale kilowatt-produktion ved peak genereret af tre installerede solenergisystemer.

Mere energi fra bæredygtige kilder

Vi dækker en stor del af vores energibehov i vores hovedkvarter i Mannheim med selvfremstillet solenergi. Men naturligvis skinner solen ikke altid, heller ikke i det sydvestlige Tyskland. Når det er tilfældet, henter vi ekstern elektricitet fra MVV Energie: Denne lokale energileverandør benytter sig allerede af vedvarende energi i videst mulige omfang. MVV Energies mål for 2040 er: ”Bedre end nul CO2”. Det vil gøre dem til en af de første energivirksomheder i Tyskland, der ligefrem er klimapositiv. Bihl+Wiedemann tilslutter sig fuldt ud denne kurs.

 

Mere information

Hvordan vælger vi bæredygtige leverandører?

I valget af leverandører er de lavest mulige CO2-emissioner et stadig vigtigere kriterium for os. I fremtiden vil følgende punkter derfor blive vigtigere og vigtigere:

  • Hvordan ser vores leverandørers bæredygtighedsprofil ud ifølge vurderingsplatforme og databaser?

  • I hvilken grad benytter leverandørerne sig af vedvarende energi til produktion og transport?

  • Bruger leverandøren miljøvenlig emballage, og kan vi bundte de indkøbte mængder på en måde, så transporten minimeres?

  • Foreligger der certificeringer såsom miljøstyringssystem iht. ISO 14001 eller et energistyringssystem iht. ISO 50001?

Hvorfor er AS-Interface en ressourcebesparende teknologi?

I dag er AS-Interface (ASi) mere fremtidssikker end nogensinde. For én ting er sikker for os: Jo mere miljøvenlig løsningen er, desto bedre perspektiver rummer den:. AS-Interface har meget at byde på i den forbindelse – særligt i sammenligning med andre automatiseringssystemer på feltniveauet.

Mindre plastic + mindre kobber = mindre ressourceforbrug *

 

* Sammenligningen antager, at den brugte energi er produceret i en ideel tilstand i systemer med ASi og uden ASi på en klimaneutral måde.

 Færre kabler

I et ASi-netværk kræves der betydeligt færre kabler sammenlignet med konventionel parallel kabling. Dette medfører besparelser på værdifulde ressourcer såsom kobber og plastic. Dermed reduceres det samlede energiforbrug til kabelproduktion markant. Og det har også en positiv miljøeffekt med hensyn til bortskaffelse – der produceres mindre affald.

 

Mere information om ASi kablet

 Ingen behov for stik

Da AS-Interface-systemet ikke kræver stik, bortfalder ressourcerne til fremstilling af disse komponenter fuldstændigt. Reduktionen af brugen af materialer sænker behovet for råmaterialer og energi. Det betyder, at omkostningerne til produktion og bortskaffelse elimineres, og miljøet beskyttes.

Simpel frakobling af ASi-kredsløb

Alle moderne ASi-5/ASi-3-gateways har en kontakt til at afbryde strømmen til forbundne ASi-kredsløb. Hvis der i øjeblikket ikke er brug for en given anlægssektion, kan alle ASi-moduler og sensorerne, der forsynes via ASi, ganske enkelt frakobles. I stedet for 2-8 A (afhængigt af ASi-kredsløbet) falder strømmen, der da kun forsyner 30 V-strømforsyningen og gatewayen, til under 0,2 A. Når ASi-kredsløbet tilkobles igen, er den klar til brug inden for få sekunder.

Certificeret iht. DIN EN ISO 14001 og DIN EN ISO 50001

Siden 2021 har vi haft et miljøstyringssystem iht. DIN EN ISO 14001, der definerer tydelige miljømæssige mål, sikrer bæredygtig brug af ressourcer og er afgørende for at eliminere miljøfarlige svage punkter.

 

Vores aktuelle certifikat til download (pdf) 

Siden 2021 har vi haft et energistyringssystem, der er i overensstemmelse med ISO 5001. Det hjælper os med systematisk at optimere energieffektiviteten og reducere CO₂-udslippet trin for trin.

 

Vores aktuelle certifikat til download (pdf)