ASi-5 Safety

New Gateways and First Input Modules with Safe and Standard Signals are available

 

ASi-5 Safety is certified and ready for use and complements optimally the established ASi Safety. The latest Safety generation can be easily integrated into existing solutions. Main advantage of ASi-5 Safety: You can use many safe and non-safe signals under just a single address

 

Discover now our new ASi-5/ASi-3 Gateway family with integrated ASi-5 Safety - as well as the first ASi-5 Safety input modules with 2 safe inputs each and up to 12 standard signals. With them, you can, for example, implement cost-effectively the connection of an operating panel to ASi - with several light buttons, an emergency stop button and a safe key switch.

The advantages of our first ASi-5 Safety modules

Full
Compatibility

ASi-5 Safety is compatible with all previous ASi devices and components and can be easily integrated into existing solutions.

Only one
node Number

ASi-5 Safety allows many safe and non-safe signals to be used under just one address.

Complete project can be
saved in the gateway

You even benefit from the modern 16 gigabyte chip card without ASi-5 Safety applications. It can be used to read again all information from the gateway: the safety and hardware configuration, parameter data of connected devices as well as user comments.

Reduced overhead costs
per safe signal

The ASi-5 Safety gateways have the same price level as comparable previous models with ASi-3 safety monitor. Since you can connect many more safe signals per circuit thanks to ASi-5 Safety, the connection costs per safe signal decrease significantly.

Cost-effective
input modules

The ASi-5 Safety Modules with 2 safe inputs are comparable in price to our ASi-5 modules that only have standard I/Os. This allows you to significantly reduce machine costs.

The new ASi-5 Safety Gateways

Easy device exchange: If you insert the chip card into a new gateway with the same part number, the complete previous configuration is transferred:

 

  • Hardware configuration
  • Safety configuration
  • Parameter data of connected devices

The first ASi-5 Safety Input Modules

The ASi-5 Safety Modules with 2 safe inputs are comparable in price with our ASi-5 modules, which only have standard I/Os. This allows you to significantly reduce machine costs.


Bihl+Wiedemann has steadily expanded its safety technology solution portfolio since 2005. After a short overview of previous Safety highlights, product manager Paul Werge presents the first two ASi-5 Safety input modules in IP67: BWU4209 has 2 safe inputs for floating contacts, BWU4210 has 2 safe inputs for optoelectronic devices. Both modules additionally have 12 digital self-configuring I/Os each.

 

Video length: 2:13

Fig.: By combining standard and safety signals, many different applications can be achieved from the same module.  

FAQs about ASi-5 Safety

Der er allerede mange forskellige sikkerhedscontrollere og -løsninger på markedet, men desværre gælder det også antallet af funktionelt sikre protokoller, der bruges, og selve feltbussen.

 

Feltbusuafhængighed har altid været en stor styrke ved ASi og ASi Safety. Der er gateways til næsten alle relevante feltbusser og sikkerhedsprotokoller. Det gør systemarkitekturen på I/O- niveauet helt uafhængigt af den anvendte controller, hvilket betyder, at den kan standardiseres på tværs af alle applikationer.

 

Denne fordel gælder naturligvis også for ASi-5 Safety. Ligesom med indførslen af ASi-5 på standardområdet tilbyder ASi-5 Safety også mange nye muligheder. Den højere databåndbredde og de udvidede muligheder for diagnose og parameterindstilling er ideelle til ressourcetunge applikationer. Dette muliggør eksempelvis fremtidig implementering af IO-Link Safety.

ASi-5 Safety har været en integreret del af ASi-5 lige fra starten; begge bruger den samme kommunikationsteknologi. I tilfælde af ASi-5 Safety-moduler tilføjes blot den normmæssigt påkrævede databeskyttelse – med en yderligere kontrolsum. Dette gør overførslen af disse signaler funktionelt sikker op til SIL 3/PLe. Dette er afgørende, når standarder kræver, at en sådan funktionel sikkerhed beskytter mennesker og miljø.

Ligesom ASi-3 Safety at Work er ASi-5 Safety nok en gang blevet testet og certificeret eksternt i henhold til gældende standarder for funktionel sikkerhed. Tilsvarende opnår processen, der anvendes til ASi-5 Safety, et ydeevneniveau på op til PLe iht. ISO 13849-1 eller et sikkerhedsintegritetsniveau på op til SIL3 iht. IEC 61508/62061.

Naturligvis, også standardsensorer kan tilsluttes til ASi-5 Safety-moduler. Med mange moduler er det endda muligt at rekonfigurere tilslutninger, så standardsensorens signal kun overføres via standardprotokollen. Dette sparer særligt på kommunikationsressourcerne såsom adresser og båndbredde til ASi-3 Safety-moduler.

 

En ekstra fordel ved ASi-5 Safety er, at mange sikre signaler og standardsignaler kan forbindes og overføres via en enkelt adresse. Dette sparer ressourcer og ikke mindst omkostninger.

Ligesom ASi er ASi-5 Safety karakteriseret ved maksimal stabilitet og tilgængelighed. Defekte mastere kan derfor udskiftes let og uden komplikationer: Takket være backuppen i ASi-masteren adresseres og parameterindstilles udskiftningsenheden automatisk, helt ligesom den originale enhed.

ASi-5 Safety er meget fleksibel: Afhængigt af profilen og anvendelsesscenariet kan 1 til 64 sikre procesdata og dertil yderligere standarddata – altid bidirektionelt – udveksles med et modul. I processen kan cyklustider på op til 1,27 ms realiseres for op til 16 sikre indgange og 16 sikre udgange hver. De tilgængelige diagnose- og acykliske tjenester har ingen indflydelse på cyklustiderne.

ASi-5 Safety bruger de samme mekanismer som alle andre ASi-5-moduler. Det betyder, at det sikrer cykliske data sammen med en hændelsesbaseret diagnosekanal og en acyklisk kanal til udlæsning af adskillige indikatorer. Disse indikatorer dækker en bred vifte af information: producent, modelnavn, ASi-ID til unik identifikation, modultemperatur, målt strøm eller en timetæller, blot for at nævne enkelte.” OPC UA gør det muligt, at disse informationer overføres til IT med henblik på evaluering.

ASi-5 og ASi-3 fungerer uafhængigt og parallelt på det samme tolederkabel med samme elektromekanik. Der kræves kun en gateway med en kombineret ASi-5/ASi-3-master, når begge protokoller bruges i én installation. Det samme gælder for ASi-5 Safety og ASi-3 Safety – det eneste, der kræves, er en gateway med en kombineret master og en kombineret ASi-5/ASi-3-sikkerhedsmonitor. I den mest enkle situation er det derfor muligt blot at udskifte gatewayen i et eksisterende system med ASi-3 Safety. Systemet kan derefter fortsætte med at fungere uden ændringer, og ASi-5 Safety-moduler kan let tilføjes om nødvendigt.

Har du spørgsmål til vores produkter og løsninger?

ASi – En ressourcebesparende teknologi

Takket være den betydeligt reducerede kablingsindsats med AS-Interface kan du spare udgifter til samling og materiale. Dette sparer værdifulde ressourcer.

 

Du finder yderligere information her.