Självkonfigurerande I/O-moduler – flexibla, kostnadseffektiva, enkla att ta i drift

Vad menas med självkonfigurerande I/O-moduler?

Självkonfigurerande I/O-moduler är en ny medlem i Bihl+Wiedemanns familj. Med ”självkonfigurerande” menar vi: Om du ställer in en utgångsbit bland PLC-utgångsdatan är detta en utgång med diagnostisk feedback i respektive ingångsbit. Om du inte ställer in en utgångsbit bland PLC-utgångsdatan mappas den automatiskt som en ingångssignal i PLC-ingångsdatan. Detta gör att många olika applikationer kan implementeras med hjälp av samma modul. Modulerna är i synnerhet ett utmärkt alternativ till jämförbara Ethernet- eller IO-Link-baserade I/O-lösningar. Du sparar inte bara på modulpriset utan också på ledningskostnaderna. Du drar även nytta av kanalspecifik diagnostik.

Med hjälp av den nya I/O-tekniken med två signaler per M12 kan du implementera följande applikationer på ett enkelt sätt:

 

 • Drivenheter med binär styrning: t.ex. Lenze Smart Motor eller SEW MOVI-SWITCH

 • Sensorer med en eller två kopplingspunker: t.ex. induktiva beröringsfria sensorer

 • Delar på kontrollpanelen: t.ex. en upplyst tryckknapp

 

För närvarande erbjuder vi självkonfigurerande moduler tillsammans med 4 I/O:er, 8 I/O:er och 16 I/O:er, för dessa upprättas en ASi/AUX-anslutning via en profilkabel, M12-kontaktdon eller push-in-terminal, beroende på produktvariant. Tack vare ASi-5 kan alla 16-eller 8-bitars processdata i två riktningar skickas konsekvent på bara 1,27 ms.

Fördelarna i korthet

Självkonfigurerande

 • Alla digitala signaler kan användas som ingång eller utgång

 • Förkonfiguration krävs inte

 • Ändra signaltyp utan någon extra programvara

 • Inga oanvända M12-uttag på en modul (inget slöseri på det visuella eller fysiska utrymmet)

Kostnadseffektivt för maskinvara och ledningar

 • Modulerna kostar mindre i jämförelse med I/O-lösningar som baseras på Ethernet eller IO-Link
 • Upp till 70 % lägre kostnad för ledningar jämfört med runda kabellösningar
 • Mindre komplicerad dragning av ledningarna tack vare piercingtekniken och valfri topologi (t.ex. ring, stjärna) för energi och kommunikation
 • Kostnadseffektiva digitala utgångar

Flexibel att använda

 • Enklare att hantera reservdelar med en produkt för många applikationer

 • Tillämpningsområden alltifrån motorstyrning och signalering till användarpaneler

 • Många olika applikationer kan implementeras med samma modul

 • 8 I/O-modulen (BWU4232) är till exempel perfekt för Lenze Smart Motor, medan IP20 versionen (BWU3884) är toppen för kontrollpaneler på skåpet

 • Korta leveranstider tack vare skalningseffekter och stabila inventarier

Kanalspecifik diagnostik

 • Kortslutning för utgångar eller överbelastning kan upptäckas var för sig och för vardera anslutning.

 • Statusen för inställda digitala utgångar kan avläsas separat i cykliska data

 • Aktiv hjälp vid inställda digitala utgångar, t.ex. genom att skicka tydliga meddelanden på en HMI

Rekommendation: Direkt perifer anslutning i stället för en adapter

Du kan vara flexibel och bestämma från fall till fall på vilket sätt du vill ansluta kringutrustningen för den självkonfigurerande I/O-modulen. Det bästa alternativet är emellertid oftast den direkta anslutningen via M12-kabel (anslutningskabel eller förlängningskabel) jämfört med via Y- eller T-splitter. Här följer en jämförelse mellan de tre tillvalen som kan användas för att ansluta 16 separata I/O-signaler:

ASi I/O-teknik jämfört med IO-Link-hubbar

Du behöver inte använda IO-Link för att samla in många I/O-punkter på fältet. Kostnaden för IO-Link-hubbar ligger på samma nivå som Bihl+Wiedemann I/O-modulen, men det behövs ingen extra IO-Link-master. Det står dig också helt fritt att skapa topologin efter behov och ledningsdragningen för ASi är en fördel. Med tanke på de snabba omkopplingsjobben ska man inte sticka under stol med överföringstiderna. En annan fördel med I/O-moduler: Alla signaler arbetar i två riktningar och de behöver inte konfigureras. Till skillnad mot kombinationen IO-Link-master och I/O-Link-hubben måste du alltid lägga till en IOOD för att tilldela parametrar. Den maximala IO-Link-kabellängden på 20 meter är också irrelevant här. Det beror på att piercingtekniken gör att du kan fördela de digitala I/O:erna var som helst längs ASi-ledningen med en längd på upp till 200 meter.

 

Tack vare piercingtekniken blir det också betydligt enklare att dra ledningarna. Kostnaden för ledningsdragningen är upp till 70 % lägre jämfört med runda kabellösningar.

ASi I/O-teknik jämfört med Ethernet I/O-block

Det kostar relativt mycket att införskaffa ett separat Ethernet I/O-block, det är komplicerat att integrera det i styrsystemet och det är ganska knepigt att dra ledningarna. Därför brukar inte ”investeringen” motsvara fördelen med att använda upp till 16 I/O:er per block. Förutom detta stannar punkterna nästan aldrig i en position i systemet. Det beror på de långa avstånden som behöver tillryggaläggas. Förutom modulledningarna behöver man lägga till flera meter kabelledning till kringutrustningen i en stjärnkonfiguration.

 

Med våra nya I/O-moduler är det lätt att byta Ethernet I/O-block. De kostnadseffektiva I/O-modulerna är perfekta för att samla in det faktiska antalet punkter som finns på plats i fältet. Av den anledningen kan vi erbjuda ett detaljerat utbud med från fyra I/O:er upp till 16 I/O:er. Oanvända M12-portar är därmed inget annat än ett minne blott.

 

En annan fördel: Med våra I/O-moduler är det ingen match att integrera två ASi-kretsar med hundratals I/O-punkter i systemet. Detta är inte mer komplicerat än att integrera en enskild Ethernet I/O-modul.

Produktfamiljen med de självkonfigurerande I/O-modulerna

Vår produktfamilj i korthet

 

Bihl+Wiedemann tillhandahåller redan ett antal olika produktvarianter. Men vi kommer att fortsätta utvidga produktfamilj med självkonfigurerande I/O-moduler.

 

 • Sensorer och ställdon kan anslutas i vilken kombination som helst och du kan använda två signaler per M12-anslutning

 • Även möjligt att tilldela en fast konfiguration för ASi-5-moduler med vår programvara.

 • Inga M12-portar går oanvända tack vare det detaljerade utbudet med alternativ från fyra I/O:er till 16 I/O:er

 • 16 ingångar/utgångar med ASi-5 på 1,27 ms

 • Kostnadseffektiv och snabb insamling av många in- och utgångar

Bihl+Wiedemanns bästa produkt med ASi-3-teknik

Den självkonfigurerande 4 I/O-modulen (BWU4727), utgör ett undantag i produktfamiljen eftersom den baseras på beprövad ASi-3-teknik. Modulen i det aktiva fördelarhuset är en kostnadseffektiv produktvariant för ASi-3-applikationer som kräver fyra I/O:er.

 

 • Beroende på applikationen kan det röra sig om upp till fyra digitala ingångar till fyra digitala utgångar.

 • Reducerat antal varianter eftersom modulen går att använda i stället för många ASi-3 digitala moduler som föregått denna.

 • Överbelastade sensorer, kortslutning vid utgångar eller frånvaro av AUX-spänning brukar diagnostiseras som perifera fel för ASi-3 och anges på lysdioderna.

 • Tack vare ASi-3 A/B-adresseringsfunktion kan upp till 62 moduler anslutas till en enda ASi-krets.

Anslutningsteknik

Den nya I/O-tekniken finns i olika produktvarianter. Modulerna kan anslutas med hjälp av profilkabeln genom piercingteknik. Detta är det mest kostnadseffektiva och enklaste sättet att genomföra installationen på. Ett annat alternativ är att ansluta de nya I/O-modulerna till ASi via en extern M12-anslutning. IP20-varianten (BWU3884) används med fördel i skåpet.

 

Vanliga frågor och svar om de självkonfigurerande I/O-modulerna

Varje kanal kan parametriseras separat i modulens avancerade inställningar. Feedbacken stänger du av genom att välja ”Endast utgång”.

Med självkonfigurerande menas att signaler inte behöver parametreras. En ansluten sensorsignal skickas automatiskt som digital ingång. Om en utgångsbit är inställd i styrsystemet kopplar signalen om till ”högt”. Det är även möjligt att konfigurera ASi-5 I/O-modulerna manuellt. Detta betyder att alla signaler går att använda separat i form av ”endast ingång” eller ”endast utgång”.

I det här fallet krävs två signaler som är anslutna till varandra externt via ledningarna. Om signalernas utgångsbitar ställs in samtidigt ökar den maximala strömförbrukningen proportionellt.

Med fabriksinställningarna kan alla signaler användas som utgång eller ingång. Om en utgångsbit ställs in har det ingen betydelse om konfigurationen är ”endast ingång” i de avancerade inställningarna för den här signalen.

Eftersom BWU4727 är en ASi-3-modul går det inte att utföra någon kanalspecifik parametrering. Om en utgång ställs in är signalen en utgång; om signalen läses av är den en ingång.

Ja, det är möjligt att använda passiv säkerhet med modulerna. Utgångarna stängs av på ett säkert sätt genom att AUX kopplas bort externt. Det är fortfarande möjligt att komma åt diagnostiken via ASi.

Du kanske också är intresserad av

ASi-kabel

Det gule ASi-kabel repræsenterer den enkleste forbindelsesteknologi og effektiv strømfordeling. Opdag, hvordan du kan spare omkring 68 % på kablingsudgifterne sammenlignet med løsninger med runde kabler.

AS-Interface

Det standardiserade fältbussystemet AS-Interface (ASi) hjälper dig att drastiskt minska kablagets komplexitet. Du kan också dra nytta av ett fritt val av topologi och kostnadseffektiv integrering av säkerhetsfunktioner i samma infrastruktur.

Der fås også I/O-moduler i webshoppen

Opdag vores brede udvalg af I/O-moduler, der alle er kompatible med den aktuelle ASi-3- eller ASi-5-standard.

Har du frågor om våra självkonfigurerande I/O-moduler?

ASi – En ressourcebesparende teknologi

Takket være den betydeligt reducerede kablingsindsats med AS-Interface kan du spare udgifter til samling og materiale. Dette sparer værdifulde ressourcer.

 

Lär dig mer nu!