Logo Bihl+Wiedemann GmbH

OPC UA - Evrensel veri alışverişi Dünyalar arasında

OPC UA - Evrensel veri alisverisi Dünyalar arasinda (1:02)

OPC UA - Endüstriyel üretimin enformasyon teknolojisiyle dijital olarak ağlandırılması gelecekteki akıllı fabrikanın ana sinir sistemidir. Yeni bir donanım platformu ile Bihl+Wiedemann, aktüatör ve sensörden gelen verilerin optimum hazırlanarak en üstteki bilişim düzlemine ulaşmasını sağlamaktadır. Dünyalar arasındaki köprü öncelikle açık iletişim protokolü OPC UA üzerinden geçmektedir, bu şu anda Endüstri 4.0 uygulamaları için ilk de-facto (fiili) standart olarak yerleşmiştir.

Ürünler ve çözümler

Video öğretici

İngilizce

Applications