Endüstri 4.0- Projeleri ASI-5 ile en İyi Şekilde Uygulayabilmek

Bihl+Wiedemann Field seviyesi Endüstri 4.0 uygulaması için en optimum koşulları sunmaktadır. Endüstri 4.0 projelerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için, Tesisler, Makineler ve montaj hatları sürekli  birbirleriyle kalıcı olarak iletişim kurmak zorundadır. Bu iletişimde Sensör seviyesinde çok miktarda veri oluşmaktadır. Bunları değerlendirmek için güçlü bir veri servisine ihtiyacınız var.

 

Burda Bihl+Wiedemann ASI-5 ile uygulamaya gelmektedir: Standart olan Field bus syteminden AS-Interface yeni jenerasyonunda yüksek veri genişliği ve kısa döngü süreleri sunmaktadır. Böylece bu Endüstri 4.0 ve Akıllı Fabrika için çok önemli olan IO-Link gibi akıllı sensörlerin entegre edilmesini kolaylaştırır. Ayrıca Bihl + Wiedemann ASI- 5 Ağ geçitleri sensör verilerini OPC UA üzerinden ITe iletmektedir. Burda değerli Bilgilere dönüşmektediler. Burada Endüstri 4.0 projeleri veya öngörücü bakım olmadan değerli bilgiler haline gelirler.

IT ve OT arasındaki arayüzey olan ‚Edge Devıce‘ Ağ geçidir. Bir denetleyiciye (işletim teknolojisi) bağlantısı fieldbus arabirimi üzerinden yapılmaktadır. Teşhis verileri ve diğer IT- önemi taşıyan veriler OPC UA üzerinden paralel bir şekilde Teşhis arayüzüne taşınmaktadır.

Endüstri 4.0 dijital değişim olarak adlandırılmıştır, ve ayrıca tüm genel endüstri bölümlerini değiştirmektedir. Son derece artan bilgisayar performansı ve geliştirilmiş ağ oluşturma doğal olarak otomasyon üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Bu kontekste endüstri kendini bu noktaya odaklamaktadır: Bır endüstriyel prosesdeve büyük stile ile verileri oluşturmak böylece daha kolay ve ekonomik olmaktadır. Böylece düzgün bir veriler değerlendirmesi gerçek bir Katma değere sahip olmaktadır. Sensörler ve aktüatörler Smart Factoride dağıtılmış sistemde – sürekli yükselen sayılardan değil – değeri yükselmektedir.

Güçlü Ağlar Vazgeçilmezdir

TomTom bir katma değer veri değerlendirmesi iyi bir misaldır. Navigasyon sistemi üreticisi Vodafone ile beraber yıllar önce cep telefonlarını anonim bir şekilde değerlendirmiştir, bir Radyo hücresinden diğer hücreye değişen. Böylece otobandaki trafik hızının ölçümü gerçekleştirilmişti – ve bu cep telefonlarına sensör ve yazılım yüklemeden gerçekleşmişti. Artık Google bu günlerde her cep telefonun konumlarını bimektedir. Fakat TomTom misali en iyi şekilde nasıl verilerin akıllı değerlendirmelerin yapıldığını ve yeni kullanımlar oluştuğunu göstermektedir.

 

Verileri kullanabilmek için yeterli bant genişliği olan güçlü ağlar ile gereklidir – en fazla Anahtarlama sinyallerinin yanında ilaveten bilgi toplayan sensörlerde olan, derece değerleri gibi mesala. Ağlar yeteri kadar güçlü olmak zorundadır ki Süre ölçümler üzerinden değerlendirmelere gelebilmek için. TomTom misalin bakılınca böyle değerlendirilebilir: Sadece örnekleme hızı yeterince yüksekse, konum verilerinden anlamlı hızlar elde edilebilir. Bihl+Wiedemannın ASI-5 cihazları Endüstri 4.0 için yeterince bant genişliği sağlamaktadır ve fazlasıyla hızlıdır.

Bihl+ Wiedemannın ASI-5 Cihazlarında Yüksek Ağ Genişliği

Yeni nesil standart fieldbus sistemi AS-Interface olan ASi-5, yüksek veri genişliği ve kısa çevrim süreleriyle etkileyicidir. ASİnin devam gelişmesi internetdeki bant genişliği yükselişi ile beraber karşılalıştırılmaktadır.

 

Bihl + Wiedemannnın yeni ASİ-5 Slaveleri kullanıcı başı mesela zu 32 Byte E/A-Daten

Çevrimsel bir şekilde taşıyabilir: 1,27 ms ASİye kişi başına toplam 8 Byte kadar aktarmaktadır. Avantajlı olan durum şu ki, çevrimsel verilerin yanında ilaveten verilerin taşınabilinmesidir, parametre ve  tanı gibi veriler. ASI- 5in veri dağılımı sofistike uygulamalar için bile yeterledir.    

 

Bihl+Wiedemannın cihazları ayriyeten Endüstri 4.0 gibi değerli veriler taşımaktadır. Enteresan veriler bağlı olan sensörlerden olsada, yinede ASİ ile Bihl+Wiedemann Ağ geçitleri üzerimden bağlıdır.

 

Ağ geçitleri Teşhis verileride sunmaktadır. Onların yardımı ile hatalar bir sınırlı kablo gibi hızlı bir şekilde bulunmaktadır ve düzeltilmektedir.

ASi Ağ Geçitleri Kontrolü Kolaylaştırıyor

Üst düzey kontrolün kolaylaştırılması 4.0-Projelerin uygulamasında Bihl+Wiedemann için bir diğer artıdır. Bihl+Wiedemann Ağ Geçitlerin ana işlevinde sensörlerin ve aktüatörlerin birleşimidir – hem de çift çekirdikli bir kablo üzerinden. Bu sayede kablolama ile ilgilie çabalar inanılmaz bir şekilde azalacaktır. Ağ geçitleri fieldbs – arayüzleri ile tipik olarak bir kontrol mekanizmasına bağlıdır. IoT – Jargonunda bunlar Operational Technology (OT) olarak geçmektedir. Buna karşın veri toplama ile değerlendirmesi bilgi işleme bağlıdır ve OT’ye yük olamaz veya rahatsız edemez.

 

Bu yüzden Bihl+Wiedemann’ın teşhis arayüzü idealdır. OT fieldbus-arayüzünü işlemekteyken, bu teşhis arayüzü bilgi işleme yönlendirilmekte ve değerli teşhis verilerini iletmekte. Ağ geçitleri IT ve OT’un arayüzü „Edge Devices“ olarak geçmektedir. IT ile OT’un birleşimi ile Endüstri 4.0 (daha doğrusu endüstriyel İnternet) için veri yapıları şekillenmektedir. ASi „aşağıdan yukarıya“ veri transferini kolaylaştırmaktadır. Sistem hiyerarşisinde Field ile yönetim seviyesi arasındaki köprü genişlemekte ve devre süresi hızlanmaktadır.

 

Bunun dışında Bihl+Wiedemann’ın ASi-5 ürünleri, internet protokolleri üzerinden iletişim kurabilen otomasyon piramidindeki en merkezi olmayan daha doğrusu ilk katılımcıdır. Böylece ilgisi olmayan şeylerle ilgili yönetim kolaylaştırılmakta.

 Bihl+Wiedemann’ın ASi-5/ASi-3 ağ geçitleri, internet protokolleri üzeirnden iletişim kurabilen otomasyon piramidindeki ilk katılımcıdır. Farklı varyasyonlarda mevcuttur.

Bihl+Wiedemann’ın ASi-5/ASi-3 ağ geçitleri, internet protokolleri üzeirnden iletişim kurabilen otomasyon piramidindeki ilk katılımcıdır. Farklı varyasyonlarda mevcuttur.

ASi-5 Akıllı IO-Link Senörlerini Entegre Etmekte

Bağlı olan sensörlerin verileri hemen şimdi OPC-UA aracılığı ile aranabilir ve toplanabilir – Operational Technology’den tamamen bağımsız olarak. Akıllı senörler artık çoğunlukla bir IO-Link-Arayüzüne sahiptir. Bu endüstri 4.0 için uygundur fakat TCP/IP eksikliğinde IT-bağlarına entegre edilememekte. Böyle sensörler artık ASi-5 üzerinden kolaylıkla bağlanabilmektedir. Bunun dışında bu veriler ağ geçitleri ve OPC-UA üzerinden bilgi işleme aktarılabilir. Bihl+Wiedemann’ın ağ geçitlerindeki OPC UA yardımı ile farklı makine verilerine ulaşım sağlanmaktadır. Şirket ağı üzerinden örneğin makine teşhisleri, slave’lerin fieldbus bitleri veya adreslemelerine erişilmektedir.

32 Byte’a kadar akıllı IO-Link cihazları ASi-5 üzerinden kolayca ve tasarruflu bir şeklide birleşim sağlanmaktadır. Bihl+Wiedemann’ın ASi-5/ASi-3 ağ geçitleri verileri ihtiyaç duyulan yere iletmektedir.

Bihl+Wiedemann Yükselen Güvenlik-İhtiyaçlarını Karşılamakta

4.0 cihazların güçlü ağ bağlantısı sayesinde veri güvenliği konusu inanılmaz derecede anlam kazanmaktadır. Sonuçta her cihaz başka bir cihaza girişi ile ağ bağlantısında bir tehdit platformu olarak kullanılabilir. Böylece diğer cihazlardaki saldırılar için bir araç haline gelmektedir. Bu yüzden bağlanmış olan endüstriyel cihazların güvenliği konusundaki ihtiyaç hızla artmaktadır.

 

Endüstriyel cihazların uzun kullanımı sayesinde şu kesinlikle beklenmektedir: Cihazların satış sonrasında cihaz yazılımlarında ortaya çıkan güvenlik açıklıkları bulunmalı ve giderilmelidir.

 

Bihl+Wiedeamann veri güvenliğini sağlamak için SHA – 512 veya RSA ile AES gibi kimliği doğrulanmış şifreleme yöntemini sunmaktadır. Bunun dışında TLS ve OPC UA  komünikasyonu için müşteriye yönelik sertifikalar desteklenmektedir. Böylece cihazlar temiz birşekilde var olan IT güvenlik konseptlerine entegre olmaktadır.

Ayrıca Bihl+Wiedeamann’da cihazın kullanım öncesi kimliği doğrulanmış imzalı yazılım güncellemelerin kullanımın fırsatı sunulmuştur. Yazılım güncellemeleri ile OPC UA cihaz üzerinde de kilitlenebilmekte – kesinlikle güvenilir bir koruma.

GE Digital Achilles® Robustness Test (Level 1 and 2, Version No.

Ethernet fieldbus interface (PROFINET, EtherNet/IP) and Ethernet diagnostic interface of the ASi-5/ASi-3 gateways are submitted to strict robustness testing via the Achilles Test Software to ensure robustness against vulnerabilities to cyber attacks. The field update capabilities of the gateway enable continuous firmware and security updates to continuously improve the functionality and robustness of the device.

Veriler Değerli Bilgiler Haline Gelmektedir

Çoğu verilerin kolay, uygun ve verimli bir şekilde toplanması ve direk yoldan – nerede gerekirse gereksin – gerektiği yere ulaştırılması mümkündür: Bihl+Wiedemann’ın ASi-5 ile güncel olan ağ geçidi jenerasyonu, elde olan verilerden endüstri 4.0 anlamında değerli bilgilerin oluşması için ideal koşullar sunmaktadır.