Veri Koruma Politikası

Veri koruma, Bihl+Wiedemann GmbH için özellikle yüksek bir öneme sahiptir. Prensip olarak, herhangi bir kişisel veri sağlamadan internet sitelerini kullanmak mümkündür. Ancak, ilgili bir kişinin şirketimizin sunduğu özel hizmetlerden internet sitemiz aracılığıyla yararlanmak istemesi durumunda, kişisel verilerin işlenmesi gerekebilir. Bu tür bir veri işleme için herhangi bir dayanak olmaması halinde, genellikle ilgili kişinin iznini alırız.

 

Kişisel verilerin işlenmesi, daima Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GVKY) ile uyumlu ve Bihl+Wiedemann GmbH için geçerli olan, ülkeye özgü veri koruma mevzuatına uygun olarak gerçekleştirilir. Şirketimiz, tarafımızdan toplanan, kullanılan ve işlenen verilerin türü, kapsamı ve amacı hakkında, kamuoyunu bu veri koruma politikası aracılığıyla bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Bunun yanı sıra, ilgili kişiler sahip oldukları haklar konusunda bu veri koruma politikası aracılığıyla aydınlatılmaktadır.

 

Veri işleme sorumlusu olarak Bihl+Wiedemann GmbH, bu internet sitesi aracılığıyla işlenen kişisel verilerin mümkün olan en eksiksiz şekilde korunmasını sağlamak amacıyla, çok sayıda teknik ve organizasyonel önlemi uygulamaya koymuştur. Bununla birlikte, internet tabanlı veri aktarımı sırasında genellikle güvenlik açıkları ortaya çıkabilmekte, dolayısıyla mutlak bir koruma güvencesi verilememektedir. Bu nedenle, her bir ilgili kişi, kişisel verilerini bize alternatif yollarla, örneğin telefonla gönderme konusunda serbesttir.

1. Tanımlar

Bihl+Wiedemann GmbH’nin veri koruma politikası, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DS-GVO) benimsenmesi sırasında Avrupa Yönergeler ve Yasama Organı tarafından kullanılan terminolojiye dayanmaktadır. Veri koruma politikamız, hem kamuoyu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için kolay okunur ve anlaşılır olmak zorundadır. Bunu sağlamak amacıyla, ilk önce size kullanılan terminolojiyi açıklamak istiyoruz.

 

a) Kişisel veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (ilgili kişi) ait her türlü bilgidir. Doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle de bir isim, konum bilgileri, çevrimiçi ad gibi bir tanımlayıcıyla ya da bu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğinin bir ifadesi olan bir veya birden fazla karakteristik özelliği ile ilişkilendirilebilen bir gerçek kişi, kimliği belirlenebilir olarak tanımlanır.

 

b) İlgili kişi

Veri işleme sorumlusu tarafından kişisel verileri işlenen ve kimliği belirli veya belirlenebilir nitelikte olan her gerçek kişidir.

 

c) Veri işleme

Otomatik yöntemleri kullanarak veya bu yöntemleri kullanmadan gerçekleştirilen her süreç ya da kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili süreç dizisidir.

 

d) Veri işlemenin kısıtlanması

Önceden kaydedilmiş olan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini kısıtlamak amacıyla işaretlenmesidir.

 

e) Profil çıkarma

Bazı kişisel yönleri değerlendirmek, analiz etmek veya önceden tahmin etmek amacıyla bu verilerin kullanılması şeklinde, kişisel verilerin otomatik olarak her türlü işlenmesidir.

 

f) Anonim hale getirme

Kişisel verilerin, ek bilgiler olmaksızın bu veriler belirli bir ilgili kişiye atanamayacak şekilde işlenmesidir.

 

g) Veri sorumlusu veya veri işleme sorumlusu

Kişisel verileri işleme amaçları ve araçları hakkında kendi başlarına veya yetkili diğer makamlar ile birlikte karar veren bir gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş ya da kurumdur. Bu veri işleme amaçlarının ve araçlarının Avrupa Birliği Hukuku veya Birlik üyesi devletlerin hukuku çerçevesinde düzenlendiği durumlarda, veri işleme sorumlusuna veya onun atanmasına ilişkin belirli kriterler, Avrupa Birliği Hukuku‘na veya Birlik üyesi devletlerin hukukuna göre belirlenebilir.

 

h) Veri işleyen

Veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen bir gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş ya da kurumdur.

 

i) Alıcı

Üçüncü kişi olup olmadığına bakılmaksızın, kendisine kişisel verilerin açıklandığı veya ifşa edildiği bir gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş ya da kurumdur. Bununla birlikte, gerektiğinde belirli bir araştırma görevi kapsamında Avrupa Birliği Hukuku’na veya Birlik üyesi devletlerin hukukuna göre kişisel verileri elde eden resmi makamlar, alıcı sayılmazlar.

 

j) Üçüncü kişi

İlgili kişinin, veri işleme sorumlusunun ve veri işleyenin ve ayrıca, veri işleme sorumlusunun veya veri işleyenin doğrudan sorumluluğu altında bulunan ve kendilerine kişisel verileri işleme yetkisi verilen kişilerin dışında kalan bir gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kuruluş ya da kurumdur.

 

k) İzin

İlgili kişinin belirli bir durum için kendi isteğiyle yaptığı bir açıklama veya açık ve kesin bir onaylama eylemi ve yanlış anlaşılmayacak şekilde ortaya koyduğu bir irade beyanı olup, ilgili kişi bu beyanı ile söz konusu kişisel verilerin işlenmesine izin veya onay verdiğini ifade eder.

2. Veri işleme sorumlusunun adı ve adresi

GVKY, Avrupa Birliği üye devletlerinde geçerli olan diğer veri koruma yasaları ve veri koruma yasası ile benzer nitelikteki diğer mevzuat uyarınca veri sorumlusu, Bihl+Wiedemann GmbH’dir.

 

Adres:

Bihl+Wiedemann GmbH

Floßwörthstraße 41

68199 Mannheim

Almanya

 

E-posta: datenschutzbihl-wiedemann.de

Telefon: +49 621 33996-0

 

 

Yasal Veri Koruma Görevlisi:


Şirketimiz, Philipp.Herold@hub24.de veya Carina.Stolz@hub24.de adreslerinden ulaşabileceğiniz bir veri koruma görevlisi atamış bulunmaktadır.

3. Sosyal Medya

 

Facebook CDN

İşleme Türü ve Kapsamı

Web sitemizin içeriğinin uygun şekilde sağlanması için Facebook CDN'sini (içerik dağıtım ağı) kullanıyoruz. Facebook CDN, Facebook, Inc. şirketinin diğer hizmetlerinin işlevselliğini geliştirmek için web sitemizde bir içerik dağıtım ağı (CDN) görevi gören Facebook, Inc.'in bir hizmetidir. Bu hizmetler için bu Gizlilik Politikasında ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm ise yalnızca CDN'nin kullanılmasıyla ilgilidir.

CDN, çevrimiçi içeriğimizin, özellikle grafikler veya komut dosyaları gibi dosyaların, bölgesel veya uluslararası olarak dağıtılmış sunucuların yardımıyla daha hızlı bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur. Bu içeriğe eriştiğinizde, Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD sunucularına bağlanırsınız, böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz karşı tarafa iletilir. Bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ve Facebook CDN'nin güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

Amaç ve Yasal Dayanak

İçerik Dağıtım Ağı'nın kullanımı GDPR Yasasının 6. Maddesinin 1. Paragrafının f bendinde belirtilen yasal çıkarlarımıza, yani güvenli ve verimli bir şekilde ve çevrimiçi içeriğimizin geçerli düzenlemelere uygun olarak optimizasyonuna dayanmaktadır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin gerekli saklama süresi bizim tarafımızdan değil Facebook, Inc. şirketi tarafından belirlenmektedir. Facebook CDN gizlilik politikası hakkında daha fazla bilgi için: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Facebook Eklentisi

İşleme Türü ve Kapsamı

 

Facebook Eklentisi'nin bileşenleri web sitemize entegre edilmiştir. Facebook Eklentisi, Facebook, Inc.'in bir hizmetidir ve bize sosyal medya platformundan içerik toplama ve web sitemizde görüntüleme fırsatı sunar.

Bu içeriğe eriştiğinizde, Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD sunucularına bağlanırsınız, böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz karşı tarafa iletilir. Bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ve Facebook Eklentisinin güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

 

Bir kullanıcı Facebook, Inc.'e kayıtlıysa, Facebook eklentisi görüntülenen içeriği profile atayabilir.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Bu hizmetin kullanımı yasal menfaatlerimize, yani GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine uygun olarak platformdan bağımsız bir içerik sağlanmasına olan menfaatimize dayanmaktadır.

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin gerekli saklama süresi bizim tarafımızdan değil Facebook, Inc. şirketi tarafından belirlenmektedir. Daha fazla bilgiye Facebook Eklentisi gizlilik politikasında erişebilirsiniz: https://www.facebook.com/policy.php.

LinkedIn

Web sitemizin içeriğinin uygun şekilde sağlanması için LinkedIn CDN kullanıyoruz. LinkedIn CDN, diğer LinkedIn Corporation hizmetlerinin işlevselliğini sağlamak için web sitemizde bir İçerik Dağıtım Ağı (CDN) görevi gören LinkedIn Corporation'ın bir hizmetidir. Bu hizmetler için bu Gizlilik Politikasında ayrı bir bölüm bulunmaktadır. Bu bölüm ise yalnızca CDN'nin kullanılmasıyla ilgilidir.

CDN, çevrimiçi içeriğimizin, özellikle grafikler veya komut dosyaları gibi dosyaların, bölgesel veya uluslararası olarak dağıtılmış sunucuların yardımıyla daha hızlı bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur. Bu içeriğe eriştiğinizde, LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, ABD sunucularına bağlanırsınız, böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz karşı tarafa iletilir. Bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ve LinkedIn CDN'nin güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

İçerik Dağıtım Ağı'nın kullanımı GDPR Yasasının 6. Maddesinin 1. Paragrafının f bendinde belirtilen yasal çıkarlarımıza, yani güvenli ve verimli bir şekilde ve çevrimiçi içeriğimizin geçerli düzenlemelere uygun olarak optimizasyonuna dayanmaktadır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin gerekli saklama süresi bizim tarafımızdan değil LinkedIn Corporation şirketi tarafından belirlenmektedir. Daha fazla bilgi için LinkedIn CDN Gizlilik Politikası:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Plattform

Responsible Body

Privacy Policy of the Platform Operator

 

Facebook

Meta Platforms Ireland Ltd
4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland

https://privacycenter.instagram.com/policy/

 

YouTube

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

https://policies.google.com/privacy?hl=en

 

XING

New Work SE
Am Strandkai 1, 20457 Hamburg, Deutschland

https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

 

LinkedIN

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Wilton Place, Dublin 2, Ireland

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?

 

Bihl+Wiedemann GmbH maintains profiles on the listed platforms with the purpose of drawing attention to products and service offers as well as interacting with customers, interested parties, and other users of the platform.

In this context, the platform operators also use certain data that they have collected from the users of the platform (e.g., whether a photo on a profile was tagged with "Like" or commented on) to create aggregated usage statistics and make them available to the respective operators of the profile (so-called "Insights" or "Analytics"). We as the profile operator also receive such usage statistics. The information that we as the profile operator receive does not allow any conclusions to be drawn about individual users. The profile operator itself has no access to the personal data that the platform operator processes for the creation of usage statistics. The respective platform operator alone determines which data is processed for these purposes and in what manner. As the profile operator, Bihl+Wiedemann GmbH can neither legally nor actually influence any processing by the platform operators.

For processing in connection with the creation of usage statistics, Bihl+Wiedemann GmbH and the respective platform operator are considered joint responsible within the meaning of Art. 26 of the GDPR.
 

Shared responsibility agreements are concluded with the respective platform operators where possible.

Furthermore, data is only processed to a very limited extent by Bihl+Wiedemann GmbH as the profile operators:
 

 • Processing of user names and comments deleted for breach of netiquette. These are kept on file for any proof required in the event of legal disputes within the statute of limitations.
 • Processing of user names and individual messages when you contact us via messenger services.
 • Processing of user names and postings in the context of inquiries and, if necessary, obtaining consent to re-post images.
   

For these purposes, we generally only process your name, message content, comment content, and the profile information you "publicly" provide.

4. Çerezler (Cookies)

Çerezler, bir internet tarayıcısı aracılığıyla bir bilgisayar sistemine çerez kimliği ile depolanan ve saklanan metin dosyalarıdır.

 

Çerezin benzersiz bir tanımlayıcısı olan çerez kimliği sayesinde, internet siteleri ve sunucular belirli bir internet tarayıcısına atanabilir. Bu özellik, ziyaret edilen internet sitelerine ve sunuculara ilgili kişinin tarayıcısını, diğer çerezleri içeren internet tarayıcılarından ayırt etme olanağı sağlar. Belirli bir internet tarayıcısı, benzersiz çerez kimliği üzerinden tekrar tanınabilir ve tanımlanabilir.

 

Her bir çerez aracılığıyla internet sitemizdeki bilgiler ve hizmetler kullanıcıya en uygun hale getirilmektedir.

 

İlgili kişi, isterse internet tarayıcısını uygun bir şekilde ayarlayarak internet sitemiz aracılığıyla çerezlerin kullanılmasını önleyebilir ve böylece bilgisayarında çerez kullanımını kalıcı olarak reddedebilir. Ayrıca, önceden kaydedilmiş çerezler de istenildiği zaman internet tarayıcısı veya diğer yazılım programları aracılığıyla silinebilir. Bu işlem, yaygın olarak kullanılan tüm internet tarayıcılarında mümkündür. Ancak ilgili kişi kullandığı internet tarayıcısında çerez kullanımını devre dışı bırakacak olursa, internet sitemizdeki işlevlerin tamamından yararlanamayabilir.
 

B+W Tracking

Veri işlemenin türü ve kapsamı

Çevrim içi teklifimizin istatistiksel değerlendirmesi için kendi geliştirdiğimiz bir izleme aracı kullanıyoruz. Bu araç, örneğin çevrim içi teklifimizin görüntülenme sayısını, arama terimlerini ve yönlendiren bilgilerini içerir.

 

Bu sırada, kullanıcı davranışını değerlendirmek ve kullanıcıları tanımak için bir çerez (: gw-cookie-notice) yerleştirilir. Bu bilgiler diğer şeylerin yanı sıra, web sitesindeki faaliyetler hakkında raporlar oluşturmak için kullanılır.

 

Siz dahili alanımıza kaydolup, izleme işlemine rıza verir vermez, yapılan değerlendirmelere dayanarak bireysel tavsiyelerde bulunmak için sizinle iletişime geçebiliriz.
İzleme ve iletişim için verdiğiniz açık rızanızı, Çerez Onay Yöneticisi’nde (Cookie Consent Manager) izlemeyi tekrar devre dışı bırakarak veya iptal işleminizi bu veri koruma beyanında belirtilen sorumlu kuruluşa yönlendirerek, gelecekte geçerli olmak üzere dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.


Amaç ve yasal dayanak
Verileri, web sitemizi optimize etmek ve pazarlama amaçları için, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, a bendi uyarınca açık rızanız temelinde işliyoruz.

 

Saklama süresi
12 ay

5. Integration of Services from Other Providers

Our website uses content, services, and features of other providers. These are, for example, services for the statistical evaluation of the use and visit of our website. In order for this data to be retrieved and displayed in the user's browser, it is necessary to transmit the user's IP address to the third-party providers involved.
 

Although we strive to use only third-party providers that require the IP address solely to deliver content, or even work with anonymized IP addresses, we have no way of knowing whether the IP address may be stored by them. Information on the third-party providers used can be found below in this privacy policy.

 

wiredminds kullanımı

İşleme Türü ve Kapsamı

WiredMinds LeadLab'ı Müşteri Bilgileri için bir araç olarak web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. WiredMinds LeadLab, anonim web sitesi ziyaretçilerini tanımlayan, gerekirse mevcut iletişim verilerini zenginleştiren veya tam iletişim verileri sağlayan ve ziyaretin seyri hakkında bilgi sağlayan WiredMinds GmbH, Lindenspürstr. 32, 70176 Stuttgart, Almanya şirketinin bir hizmetidir.

WiredMinds LeadLab, kullanıcı davranışını değerlendirmek ve kullanıcıları tanımak için çerezleri ve diğer tarayıcı teknolojilerini kullanır.

Diğer unsurların yanı sıra, WiredMind'in LeadLab'ı bize web sitemizi hangi şirketlerin ziyaret ettiğini gösterir ve ziyaret ettiğiniz ve görüntülediğiniz tüm sayfalar da dahil olmak üzere bu web sitesini ziyaretinizin geçmişini ve bu web sitesindeki kalış sürenizi belirler.

WiredMinds LeadLab, şirket adı, telefon numarası, adres, web adresi, endüstri, şirket profili, satış ve kilit kişiler gibi şirketler hakkında veri toplar ve işler.

 

Amaç ve Yasal Dayanak
Verilerinizi, GDPR Yasasının 6. Maddesinin 1. Paragrafının f bendi uyarınca WiredMinds LeadLab yardımıyla web sitemizi optimize etmek ve yasalar uyarınca meşru menfaatimiz temelinde pazarlama amaçları için işliyoruz.

 

Google Ads

İşleme Türü ve Kapsamı

Google Ads'i web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. Google Ads, Google LLC'nin kullanıcılara yönelik hedefli reklam görüntüleme hizmetidir. Google Ads, kullanıcı davranışını değerlendirmek ve kullanıcıları tanımak için çerezleri ve diğer tarayıcı teknolojilerini kullanır. Google Ads, çeşitli web sitelerinde ziyaretçi davranışları hakkında bilgi toplar. Bu bilgiler, reklamların ilgi düzeyini optimize etmek için kullanılır.

 

Google Ads ayrıca davranış profillerine ve coğrafi konuma göre hedefli reklamlar sunar. IP adresiniz ve kullanıcı aracınız gibi diğer tanımlama özellikleri sağlayıcıya iletilir.

 

Bir Google LLC hizmetine kayıtlıysanız Google Ads ziyareti hesabınızla ilişkilendirebilir. Google LLC'ye kayıtlı değilseniz veya giriş yapmadıysanız bile, sağlayıcının IP adresinizi ve diğer kimlik özelliklerinizi öğrenmesi ve saklaması mümkündür.

 

Bu durumda, verileriniz Google Ads, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda operatörüne aktarılacaktır.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Verilerinizi, GDPR Yasasının 6. Maddesinin 1. Paragrafının f bendi uyarınca web sitemizi optimize etmek amacıyla ve yasalar uyarınca izninize dayanarak pazarlama amacıyla Google Ads'in yardımıyla işliyoruz. Depolama Dönemi İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Google Ads Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy.

 

 

Google Analytics

İşleme Türü ve Kapsamı

Çevrimiçi içeriğimizin istatistiksel değerlendirmesi için Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dan Google Analytics'i analiz hizmeti olarak kullanıyoruz. Bu hizmet, örnek olarak, çevrimiçi içeriğimize yapılan ziyaretlerin sayısını, ziyaret edilen alt sayfaları ve ziyaretçilerin kalış süresini içerir.

 

Google Analytics, kullanıcı davranışını değerlendirmek ve kullanıcıları tanımak için çerezleri ve diğer tarayıcı teknolojilerini kullanır.

 

Bu bilgiler, diğer birçok şeyin yanı sıra, web sitesinin etkinliği hakkında raporlar derlemek için kullanılır.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Verileri, GDPR Yasasının 6. Maddesinin 1. Paragrafının f bendi uyarınca web sitemizi optimize etmek amacıyla ve yasalar uyarınca izninize dayanarak pazarlama amacıyla Google Analytics'in yardımıyla işliyoruz. Depolama Dönemi İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgiyi Google Analytics gizlilik politikasında bulabilirsiniz:

https://policies.google.com/privacy?hl=de-DE.

 

Google Analytics 4

İşleme türü ve kapsamı

Çevrimiçi teklifimizin istatiksel değerlendirmesi için bir analiz hizmeti olarak Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda’dan Google Analytics 4 kullanmaktayız. Buna örneğin çevrimiçi teklifimizin ziyaret sayısıö web sitesinde geçirilen süre, ziyaret edilen alt sayfalar veya kullanılan tarayıcı dahildir. Google Analytics 4, kullanıcı davranışını değerlendirmek için kaydırma hareketleri gibi olay verilerini otomatik olarak değerlendiren makine öğrenimine dayalı algoritmaların yanı sıra çerezler, komut dosyaları ve pikseller kullanır. Bu bilgiler, diğerlerinden yanı sıra, web sitesi etkinliğiyle ilgili raporları derlemek için kullanılır.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Google Analytics 4, Madde. 6 Paragraf. 1 lit. a. DSGVO ve § 25 Paragraf. 1 TTDSG izninize dayalı olarak kullanılır. Kişisel verileri başta ABD olmak üzere Avrupa Ekonomik Alanı dışındaki üçüncğ ülkelere aktarmayı amaçlıyoruz. Avrupa Komisyonu tarafından bir yeterlilik kararının bulunmadığı durumlarda (örn. ABD’de), verilerin alıcıları ile DSGVO Madde 44 ve devamı anlamında diğer uygun garantiler üzerinde anlaşmaya varıldı. Aksi belirtilmedikçe, bunlar, 4 Haziran 2021 tarihli (AB) 2021/914 sayılı Uygulama Kararı uyarınca AB Komisyonu’nun standat sözleşme maddeleridir. Bu Standart Sözleşme Maddelerinin kopyasını https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021D0914&from=DE adresinden görüntüleyebilirsiniz.

 

Ayrıca, üçüncü bir ülkeye böyle bir transferden önce, Madde 49 (1) cümle 1 uyarınca onayınızı almaktayız. Onay Yöneticisindeki (veya diğer formlar, kayıtlar vb.) izin aracılığıyla verdiğiniz DSGVO. Üçüncü ülkelere yapılan aktarımlarda, ayrıntılarıyla bilinmeyen riskler olduğunu belirtmek isteriz (örn. üçüncü ülkedeki güvenlik makamları tarafından, kapsamını ve sonuçlarını sizin için tam bilmediğimiz veri işleme türleri, hiçbir etkimizin olmadığı ve sizin farkında olmayabileceğiniz) gibi olabilir.

 

Arşivleme Süresi

İşlenen verilerin belirli saklama süresi bizim tarafımızdan etkilenemez, ancak Google Ireland Limited tarafından belirlenir.

Daha fazla bilgi için veri koruma beyanında bulunabilir: https://policies.google.com/privacy?hl=tr.

 

Google DoubleClick

İşleme Türü ve Kapsamı

Google tarafından DoubleClick'in bileşenlerini web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. DoubleClick, ağırlıklı olarak özel çevrimiçi pazarlama çözümlerinin reklam ajanslarına ve yayıncılara pazarlandığı bir Google markasıdır. Google tarafından DoubleClick, her gösterimde ve tıklamalarla veya diğer etkinliklerle verileri DoubleClick sunucusuna aktarır.

 

Bu veri aktarımlarının her biri, veri konusunun tarayıcısına bir tanımlama bilgisi isteğini tetikler. Tarayıcı bu isteği kabul ederse, DoubleClick tarayıcınızda bir çerez ayarlar.

 

DoubleClick, teknik süreci işlemek için gereken bir tanımlama bilgisi kimliği kullanır. Örneğin, bir tarayıcıda bir reklam görüntülemek için çerez kimliği gereklidir. DoubleClick, çift yerleşimleri önlemek için tarayıcıda hangi reklamların zaten görüntülendiğini kaydetmek için çerez kimliği de kullanabilir. Ayrıca, DoubleClick çerez kimliği aracılığıyla dönüşümleri kaydedebilir. Dönüşümler, örneğin, bir kullanıcıya daha önce doubleclick reklamı gösterilmişse ve daha sonra aynı İnternet tarayıcısını kullanarak reklam verenin web sitesinden bir satın alma işlemi yapılmışsa kaydedilir.

 

DoubleClick tanımlama bilgisi herhangi bir kişisel veri içermez, ancak ek kampanya tanımlayıcıları içerebilir. Diğer web sitelerinde zaten iletişimde olduğunuz kampanyaları tanımlamak için bir kampanya tanımlayıcısı kullanılır. Bu hizmetin bir parçası olarak Google, komisyon beyanları oluşturmak için de kullandığı veriler hakkında bilgi edinir. Diğer birçok şeyin yanı sıra, Google web sitemizdeki belirli bağlantılara tıkladığınızı anlayabilir. Bu durumda, verileriniz Double Click, Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043- 1351, ABD operatörüne aktarılacaktır. Google tarafından sağlanan DoubleClick hakkında daha fazla bilgiye ve geçerli veri koruma hükümlerine https://www.google.com/intl/de/policies/ adresinden ulaşabilirsiniz.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Verilerinizi, GDPR Madde 6 (1) (a) uyarınca onayınız temelinde reklamları optimize etmek ve görüntülemek amacıyla çift tıklama çerezi yardımıyla işleriz. GDPR Madde 7 (3) uyarınca gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptalinizi bildirebileceğiniz çerezlerin (çerez başlığı / onay yöneticisi) kullanımını ayarlayarak onay verebilirsiniz. Çerezler, diğer birçok şeyin yanı sıra, kullanıcıyla ilgili reklamları yerleştirmek ve görüntülemek ve reklam kampanyaları hakkında raporlar oluşturmak veya iyileştirmek için kullanılır. Ayrıca, çerez aynı reklamın birden fazla eklenmesini önlemeye yarar. DoubleClick bileşeninin entegre edildiği web sitemizin tek tek sayfalarından her birine yapılan her bir çağrıda, tarayıcınız ilgili DoubleClick bileşeni tarafından çevrimiçi reklamcılık ve komisyonların faturalandırması amacıyla Google'a veri iletmesi için otomatik olarak hareket geçirilir. Verilerinizi tedarik etmek için yasal veya sözleşmeye dayalı herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır. Bize onay vermezseniz dahi web sitemizi kısıtlama olmadan ziyaret edebilirsiniz, ancak tüm işlevlerden tam olarak faydalanamayabilirsiniz.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Google DoubleClick gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy

 

Google Fonts

İşleme Türü ve Kapsamı

Çevrimiçi içeriğimiz için yazı tipleri sağlamak üzere Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dan Google Fonts'ı kullanıyoruz. Sitemizi ziyaret ettiğinizde bu yazı tiplerini edinmek için Google LLC sunucularına bağlanırsınız ve böylece IP adresiniz karşı tarafa iletilir.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Google Fonts, yasal menfaatlerimiz, yani GDPR Madde 6 Paragraf 1 f bendi uyarınca çevrimiçi içeriğimizin tek tip sağlanmasına ve optimizasyonuna olan ilgimiz temelinde kullanılmaktadır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Google Fonts gizlilik politikası: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Login

İşleme Türü ve Kapsamı

Web sitemizde bir kullanıcı hesabı oluşturmak zorunda kalmadan da çevrimiçi içeriğimize giriş yapma seçeneğiniz vardır. Bunun için Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda şirketinin Google Login özelliğini kullanıyoruz. Bu kapsamda, mevcut hesabınızla giriş yapabilmeniz için bir Google LLC web sitesine yönlendirileceksiniz. Bunu yaptığınızda, Google LLC hesabınız bizim hizmetlerimize bağlanır ve böylece Google LLC'den bazı profil bilgilerinizi alırız. Bu veriler profil resminizden, adınız ve soyadınızdan ve e-posta adresinizden oluşur.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Hizmetin kullanımı, GDPR Madde 6 Paragraf 1 f bendi gibi bir sözleşmenin yürütülmesine uygun olarak gerçekleşir.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgiyi Google Login gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

Google Maps

İşleme Türü ve Kapsamı

Yön oluşturmak için bir harita hizmeti olan Google Haritalar'ı kullanıyoruz. Google Haritalar, web sitemizde bir harita görüntüleyen Google LLC'nin bir hizmetidir.

 

Web sitemizin bu içeriğine eriştiğinizde, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda sunucularına bağlanırsınız, böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz karşı tarafa iletilir. Bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ve Google Haritalar'ın güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Google Haritalar'ın kullanımı, GDPR 6. Madde 1. Paragraf f bendi uyarınca yasal çıkarlarımıza dayanmaktadır ve web sitesinde belirtilen konumlara ulaşmanızı kolaylaştırmak amacıyla kullanılmaktadır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgiyi Google Maps gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Services

İşleme Türü ve Kapsamı

Google LLC'den diğer hizmetlere ve verilere erişmek için Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'dan Google Services özelliğini kullanıyoruz. Bu kapsamda IP adresiniz Google LLC'ye iletilmektedir. Google LLC'den kullandığımız her ek hizmet için bu Gizlilik Politikasında tek bir bölüm olduğunu lütfen unutmayın.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Google Services, GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca çevrimiçi içeriğimizi optimize etme menfaatimiz temelinde kullanılır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgiyi Google Services gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy.

 

Google Tag Manager

İşleme Türü ve Kapsamı

Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda'nın Google Tag Manager hizmetini kullanıyoruz. Google Tag Manager, web sitesi etiketlerini bir arayüz üzerinden yönetmek için kullanılır ve web sitemizdeki hizmetlerin tam entegrasyonunu kontrol etmemizi sağlar.

Bu, kullanıcıların web sitemize erişimini değerlendirmek için ek hizmetleri esnek bir şekilde entegre etmemizi sağlar.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Google Tag Manager, yasal menfaatlerimiz, yani GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca hizmetlerimizi optimize etme amacıyla kullanılır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Google Tag Manager Gizlilik Politikası: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

Google reCaptcha

İşleme Türü ve Kapsamı

Google reCAPTCHA'nın bileşenlerini web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. Google reCAPTCHA, Google LLC'nin bir hizmetidir ve bir iletişim isteğinin gerçek bir kişiden gelip gelmediğini veya bir programla otomatik olarak yapılıp yapılmadığını ayırt etmemizi sağlar. Bu içeriğe eriştiğinizde, Google LLC, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda sunucularına bağlanırsınız ve böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz iletilir. Ayrıca, Google reCAPTCHA, otomatik istekleri insan isteklerinden ayırt etmek için kullanıcının kalış süresini ve fare hareketlerini kaydeder. Bu veriler yalnızca yukarıda belirtilen amaçlar için ve Google reCAPTCHA'nın güvenliğini ve işlevselliğini korumak için işlenir.

 

Amaç ve Yasal Dayanak

Bu hizmet, yasal menfaatlerimiz, yani GDPR Madde 6 (1) (f) uyarınca hizmetlerimizi optimize etme amacıyla kullanılır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Google LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgiyi Google reCAPTCHA gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

 

Vimeo

İşleme Türü ve Kapsamı

Vimeo Video'yu web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. Vimeo Video, LLC'nin kullanıcıların içerik yükleyebileceği, İnternet üzerinden paylaşabileceği ve ayrıntılı istatistikler alabileceği video platformu Vimeo'nun bir bileşenidir. Vimeo Video, platformdaki içeriği web sitemize entegre etmemizi sağlar.

 

Vimeo Video, kullanıcı davranışını değerlendirmek, kullanıcıları tanımak ve kullanıcı profilleri oluşturmak için çerezleri ve diğer tarayıcı teknolojilerini kullanır. Bu bilgiler, diğer birçok şeyin yanı sıra, dinlenen ve izlenen içeriğin etkinliğini analiz etmek ve raporlar oluşturmak için kullanılır.

 

Bu içeriğe eriştiğinizde, Vimeo, LLC, 555 W 18th St, New York, New York 10011 sunucularına bağlanırsınız, böylece IP adresiniz ve varsa kullanıcı temsilciniz gibi tarayıcı verileriniz karşıya iletilir. Amaç ve Yasal Dayanak Hizmetin kullanımı, GDPR'nin 6. Maddesinin 1. Fıkrasının f bendine uygun olarak platformdan bağımsız bir içerik sağlanması şeklindeki yasal menfaatimize dayanmaktadır.

 

Depolama Dönemi

İşlenen verilerin depolama süresi bizim tarafımızdan değil Vimeo, LLC tarafından belirlenir. Daha fazla bilgi için Vimeo Video gizlilik politikası: https://vimeo.com/privacy.

 

YouTube

İşleme Türü ve Kapsamı

YouTube Video özelliğini web sitemize entegre etmiş bulunuyoruz. YouTube Video, YouTube LLC'nin video platformu kullanıcılarının içerik yükleyebileceği, İnternet üzerinden paylaşabileceği ve ayrıntılı istatistikler alabileceği bir bileşenidir.

 

YouTube Video, platformdaki içeriği web sitemize entegre etmemizi sağlar. YouTube Video, kullanıcı davranışını değerlendirmek, kullanıcıları tanımak ve kullanıcı profilleri oluşturmak için çerezleri ve diğer tarayıcı teknolojilerini kullanır. Bu bilgiler, diğer birçok şeyin yanı sıra, dinlenen ve izlenen içeriğin etkinliğini analiz etmek ve raporlar oluşturmak için kullanılır. Bir kullanıcı YouTube, LLC'ye kayıtlıysa YouTube Video oynatılan videoları profille ilişkilendirebilir.

6. Genel verilerin ve bilgilerin toplanması

Bir ilgili kişi veya otomatik sistem tarafından bu siteye her girildiğinde, bir dizi genel veri ve bilgi toplanır. Bu genel veri ve bilgiler, sunucunun günlük dosyalarında saklanır (1) Kullanılan tarayıcı türleri ve sürümleri, (2) erişim sağlayan sistem tarafından kullanılan işletim sistemi, (3) erişim sağlayan sistemi internet sitemize yönlendiren internet sayfası (yani yönlendirici), (4) erişim sağlanan sistem üzerinden sitemize erişen diğer alt web siteleri, (5) internet sitesine erişim tarihi ve saati, (6) bir internet protokolü adresi (IP adresi), (7) erişim sağlayan sistemin internet servis sağlayıcısı ve (8) bilgi teknolojisi sistemlerimize yapılabilecek saldırılara karşı güvenliği sağlayan buna benzer diğer veri ve bilgiler toplanabilir.

 

Bihl+Wiedemann GmbH, bu genel verileri ve bilgileri kullanırken ilgili kişi ile ilgili hiçbir çıkarımda bulunmaz. Bu bilgiler daha ziyade (1) internet sitemizin içeriklerini doğru bir şekilde sunmak, (2) internet sitemizin içeriklerini ve bunların reklamlarını en iyi duruma getirmek, (3) bilgi teknolojisi sistemlerimizin ve internet sitemize ait teknolojinin sürekli işlevselliğini sağlamak ve (4) bir siber saldırı olması halinde, adli kovuşturma makamlarına kovuşturma için gerekli bilgileri sağlamak için kullanılır.

 

Anonim olarak toplanan bu veriler ve bilgiler, Bihl+Wiedemann GmbH tarafından istatistiksel olarak değerlendirildiği gibi, ayrıca şirketimizin bilgi koruma ve bilgi güvenliği seviyesini artırmak ve son olarak tarafımızdan işlenen kişisel verilerin mümkün olan en üst düzeyde korunmasını sağlamak amacıyla kullanılır. Sunucu günlük dosyalarının anonim verileri, bir ilgili kişi tarafından sağlanan tüm kişisel verilerden ayrı olarak saklanır.

7. İnternet sitemize kayıt

İlgili kişi, kişisel verilerini sağlayarak veri işleme sorumlusunun internet sitesine kayıt yapma olanağına sahiptir. Bu sırada veri işleme sorumlusuna hangi kişisel verilerin iletileceği, kayıt işlemi için kullanılan ilgili giriş maskesi tarafından belirlenir. İlgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, sadece veri işleme sorumlusunun dahili kullanımı ve kendi amaçları için toplanır ve saklanır.

 

Veri işleme sorumlusu, kişisel verilerin bir veya birden fazla veri işleyene, örneğin veri işleme sorumlusuna atfedildiği gibi, kişisel verilerden aynı şekilde sadece dahili kullanım için yararlanan bir paket servisine, aktarılmasını sağlayabilir. Veri işleme sorumlusunun internet sitesine kayıt yapılarak, ilgili kişinin İnternet Servis Sağlayıcısı (İSS) tarafından atanan IP adresinin yanı sıra kayıt işleminin tarihi ve saati de saklanır. Bu verilerin saklanması, hizmetlerimizin kötüye kullanılmasının ancak bu şekilde önlenebileceği ve ihtiyaç halinde bu verilerin işlenen suçları aydınlatmamıza olanak sağlayacağı arka planında gerçekleşir. Bu bakımdan, veri işleme sorumlusunun güvenliği için bu verilerin saklanması gereklidir. Verilerin aktarılmasına ilişkin yasal bir zorunluluk olmadıkça veya veriler adli kovuşturma amacıyla aktarılmadığı sürece, prensip olarak bu veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

 

İlgili kişinin kişisel verilerini gönüllü olarak sağlayarak yaptığı kayıt, veri işleme sorumlusu tarafında, işin doğası gereği sadece kayıtlı kullanıcılara sunulabilecek içerik ve hizmetlerin ilgili kişiye sunulması için kullanılır. Kayıtlı kişiler, şu seçenekleri kullanmakta serbesttir: Kayıt işlemi sırasında sağlanan kişisel verileri diledikleri zaman değiştirme veya veri işleme sorumlusunun veri tabanından tamamen sildirme.

 

Veri işleme sorumlusu, talep edilmesi halinde ilgili kişi hakkında hangi kişisel verilerin saklandığına dair her ilgili kişiye bilgi verir. Ayrıca, veri işleme sorumlusu, yasal saklama yükümlülükleri ile çelişmediği sürece, ilgili kişinin isteği veya bildirimi üzerine, kişisel verileri düzeltir ya da siler. Veri işleme sorumlusunun tüm personeli, ilgili kişi için bu bağlamda irtibat kişisi olarak kullanılabilir.

8. Bültenimize abonelik

Bihl+Wiedemann GmbH’nin internet sitesinde, kullanıcılara şirketimizin bültenine abone olma imkanı sunulur. Bültenin sipariş edilmesi sırasında veri işleme sorumlusuna hangi kişisel verilerin iletileceği, bu işlem için kullanılan giriş maskesi tarafından belirlenir.

 

Prensip olarak şirketimizin bülteni ilgili kişi tarafından sadece (1) ilgili kişi geçerli bir e-posta adresine sahipse ve (2) ilgili kişi bülten gönderimi için kayıtlıysa, alınabilir. Bir ilgili kişi tarafından ilk kez bülten gönderimi için kaydedilen e-posta adresine, yasal nedenlerden ötürü çift onaylama yöntemi (Double Opt-In) kullanılarak, bir onay e-postası gönderilir. Bu onay e-postası, e-posta adresi sahibinin ilgili kişi olarak bültenleri almaya yetkili olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır.

 

Bültene kayıt olunması sırasında ayrıca, ilgili kişinin kayıt işlemi sırasında kullandığı bilgisayar sisteminin İnternet Servis Sağlayıcı (ISS) tarafından atanan IP adresini ve kayıt işleminin tarihini ve saatini saklarız. Bu verilerin toplanması, bir ilgili kişinin e-posta adresinin daha sonraki bir tarihte (olası) kötüye kullanımının anlaşılabilmesi için gereklidir ve bu nedenle veri işleme sorumlusu açısından yasal güvence görevini görür.

 

Bültene kayıt olma çerçevesinde toplanan kişisel veriler, sadece bültenimizin gönderilmesi için kullanılır. Haber bültenin gönderimi için DSGVO madde 28 uyarınca bizimadımıza kişisel verinizi işleyen rapidmail GmbH şirketin servisini kullanıyoruz. İlgili kişi, bültenimizin aboneliğini dilediği zaman feshedebilir. İlgili kişinin bülten gönderimi için bize vermiş olduğu kişisel verilerin saklanmasına ilişkin izin, her zaman iptal edilebilir. İznin iptal edilmesi için, her bültende uygun bir bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca, herhangi bir zamanda doğrudan veri işleme sorumlusunun internet sitesinde bülten gönderimini iptal etme veya bunu farklı yöntemlerle veri işleme sorumlusuna bildirme imkanı da vardır.

9. Bülten izleme

Bültenler, sayma pikselleri içerir. Sayma pikseli, bir günlük dosyası kaydına ve bir günlük dosyası analizine olanak sağlayan, HTML formatında gönderilen e-postalara gömülmüş minyatür bir grafiktir. Bu sayede, çevrimiçi pazarlama kampanyalarının başarı veya başarısızlığının istatistiksel bir değerlendirmesi yapılabilir. Bihl+Wiedemann GmbH, gömülü sayma pikselleri yardımıyla bir e-postanın bir ilgili kişi tarafından açılıp açılmadığını, ne zaman açıldığını ve ilgili kişi tarafından e-posta içerisindeki bağlantılardan hangisinin açıldığını tespit edebilir.

 

Bültenlerin içerdiği sayma pikselleri aracılığıyla toplanan bu tür kişisel veriler, veri işleme sorumlusu tarafından saklanır ve bülten gönderimini optimize etmek ve gelecekteki bültenlerin içeriğini ilgili kişinin ilgi alanlarına daha uygun hale getirmek amacıyla değerlendirilir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere iletilmez. İlgili kişiler, bu işleme yönelik olarak çift onaylama yöntem (Double Opt-In) ile ayrıca verilen rıza beyanını herhangi bir zamanda iptal etme hakkına sahiptir. İptal işleminden sonra, veri işleme sorumlusu tarafından bu kişisel veriler silinir. Bihl+Wiedemann GmbH, bülten alımından çıkışı otomatik olarak aboneliğin iptali şeklinde yorumlar.

10. İnternet sitesi üzerinden iletişim

Bihl+Wiedemann GmbH’nin internet sitesi, yasal düzenlemeler uyarınca kullanıcılara şirketimizle hızlı bir şekilde elektronik iletişim kurma ve bizimle doğrudan temasa geçme imkânı sunan bilgiler içermektedir. Bir ilgili kişi, veri işleme sorumlusu ile e-posta veya bir iletişim formu aracılığıyla iletişim kurduğunda, ilgili kişinin o esnada verdiği kişisel veriler otomatik olarak kaydedilir. Bu şekilde tamamen gönüllülük esasına göre ilgili kişi tarafından veri işleme sorumlusuna aktarılan kişisel veriler, ilgili kişinin talebini işleme koymak veya ilgili kişi ile iletişim kurmak amacıyla kaydedilir. Bu kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

11. Akademi

Web sitemizin bir parçası olarak, “Akademi” menü ögesi altından erişebileceğiniz Moodle sağlayıcısının bir öğrenme platformu sunuyoruz. Kurs tekliflerinin kullanımı ve uygulanması için korumalı bir giriş alanı oluşturulmuştur. Bu alanın kullanımı için erişim verileri gereklidir. Akademiye kaydolmak için, kullanıcı adınıza ve şifrenize ihtiyaç vardır.

Akademimize erişim sağladığınızda, termninal aygıtınızda kullanılan internet tarayıcısı tarafından bilgiler otomatik olarak web sitesi sunucumuza gönderilir. Bu bilgiler geçici olarak bir günlük dosyasına kaydedilir.

Bu sırada, aşağıdaki bilgiler sizin herhangi bir müdahaleniz olmadan toplanır ve otomatik olarak silininceye kadar saklanır:

 • İnternet tarayıcısı türü/sürümü

 • kullanılan işletim sistemi

 • Yönlendiren URL (daha önce ziyaret edilen sayfa)

 • Terminal aygıtınızın IP adresi

 • Sunucu isteminin zamanı
   

Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki veriler kaydedilir:

 • Platform içindeki ve kurslardaki etkinlikler (örn. tıklama yolları),

 • Giriş ve çıkış zamanları,

 • Hangi kullanıcının hangi kursa eriştiği hakkındaki bilgiler
   

Bu bilgiler yalnızca optimizasyon ve hata analizi için kullanılır. Özellikle, web sitesinin sorunsuz bir bağlantı kurulumunu sağlamak, web sitemizin konforlu bir şekilde kullanılmasını garanti etmek ve sistem güvenliğini ve kararlılığını değerlendirmek için verileri işliyoruz. Bu veri işlemenin yasal dayanağı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, f bendidir. Mevcut bir sözleşme ilişkisi varsa, bu durumda Genel Veri Koruma Yönetmeliği’nin (DSGVO) 6. maddesi, 1. fıkrası, b bendi geçerlidir. Diğer verilerle bir karşılaştırma veya üçüncü taraflara bir aktarım gerçekleşmez.

Kullanıcı profilinizdeki veriler, kullanıcı profili silininceye kadar saklanır. Bir kurs teklifine katılımdan elde edilen veriler, kursun bitiminden sonra 2 aya kadar saklanır.

12. Kişisel verilerin rutin olarak silinmesi ve engellenmesi

Veri işleme sorumlusu, ilgili kişinin kişisel verilerini yalnızca bu kişisel verilerle ilgili saklama amacına ulaşmak için gerekli olan süre kadar veya Avrupa Yönergeler ve Yasama Organı ya da başka bir kanun koyucu tarafından, veri işleme sorumlusunun tabi olduğu yasa veya yönetmeliklerde öngörülen durumlarda işler ve saklar.

 

Saklama amacının ortadan kalkması durumunda veya Avrupa Yönergeler ve Yasama Organı veya diğer bir yetkili yasa koyucunun öngördüğü kişisel veri saklama süresi sona erdiğinde, ilgili kişisel veriler rutin olarak ve yasal düzenlemelere göre erişime kapatılır veya tamamen silinir.

13. İlgili kişinin Avrupa Yönergeler ve Yasama Organı tarafından tanınan hakları

a) Onay isteme hakkı

Her ilgili kişi, veri işleme sorumlusundan, kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediği hakkında bir onay isteme hakkına sahiptir. Bir ilgili kişi bu onay isteme hakkını kullanmak istediğinde, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

b) Bilgi edinme hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, veri işleme sorumlusundan her zaman kendisi ile ilgili saklanan kişisel verileri ve bunların bir kopyasını ücretsiz olarak isteme hakkına sahiptir. Ayrıca, aşağıdaki bilgiler hakkında bilgi sağlanır:

 

 • Kişisel verileri işleme amaçları
 • İşlenen kişisel verilerin kategorileri
 • Kişisel verilerin açıklandığı/ifşa edildiği veya daha sonra açıklanacağı/ifşa edileceği alıcılar veya alıcı kategorileri; bu, özellikle üçüncü ülkelerdeki veya uluslararası kuruluşlardaki alıcılar için geçerlidir
 • Eğer mümkün olursa kişisel veriler için planlanan saklama süresi veya eğer bu mümkün değilse bu saklama süresini belirleme kriterleri
 • Kişisel verilerin düzeltilmesini veya silinmesini ya da veri sorumlusu tarafından işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme veya kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme haklarının olup olmadığı
 • Bir denetleme makamına itiraz etme hakkının olup olmadığı
 • Eğer kişisel veriler ilgili kişiden temin edilmemiş ise: Kişisel verilerin kaynağı ile ilgili mevcut bütün bilgiler
 • GVYK, 22. Madde, 1 ve 4. Fıkralara göre ve – en azından bu durumlarda – profil çıkarma da dahil olmak üzere, otomatik karar verme uygulamasının olup olmadığı; veri işlemenin içerdiği mantık hakkında önemli bilgiler ve böyle bir veri işlemenin ilgili kişiye ilişkin kapsamı ve amaçlanan etkileri

 

Buna ek olarak, ilgili kişinin kendine ait kişisel verilerin üçüncü bir ülkeye veya uluslararası bir kuruluşa iletilip iletilmediği konusunda da bilgi edinme hakkı vardır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda, ilgili kişinin ayrıca bu bilgilerin iletilmesi ile ilgili verilen güvenceler hakkında da bilgi alma hakkı olacaktır.

 

Bir ilgili kişi bu bilgi edinme hakkını kullanmak istediğinde, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

c) Verilerin düzeltilmesini isteme hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, kendisiyle ilgili yanlış kişisel verilerin derhal düzeltilmesini isteme hakkına sahiptir. Ayrıca ilgili kişi, bilgilerin işlenme amaçlarını da göz önünde bulundurarak, eksik olan kişisel verilerinin — bir beyanda bulunarak — tamamlanmasını isteme hakkına da sahiptir. İlgili kişi bu bilgi düzeltme hakkını kullanmak istediğinde, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

d) Verilerin silinmesini isteme hakkı (unutulma hakkı)

Aşağıdaki nedenlerden birinin geçerli olması ve söz konusu kişisel verilerin işlenmesine gerek kalmaması halinde, kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, veri işleme sorumlusundan kendisi ile ilgili kişisel verileri derhal silmesini isteme hakkına sahiptir:

 

 • Kişisel veriler, artık gerekli olmayan amaçlar için toplanmıştır ya da farklı bir şekilde işlenmiştir.
 • İlgili kişi, GVKY, 6. Madde, 1. Fıkra, a Bendi veya GVKY 9. Madde, 2. Fıkra, a Bendi'ne göre verdiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin iznini iptal etmiş ve kişisel verilerin işlenmesinin başka bir yasal dayanağı kalmamıştır.
 • İlgili kişi, GVKY, 21. Madde, 1. Fıkra’ya göre kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etmiştir ve bilgilerin işlenmesi için hiçbir meşru ve gerekçeli sebep yoktur veya ilgili kişi, GVKY, 21. Madde, 2. Fıkra’ya göre kişisel verilerinin işlenmesine itiraz etmiştir.
 • Kişisel veriler yasalara aykırı şekilde işlenmiştir.
 • Kişisel verilerin silinmesi, veri işleme sorumlusunun da tabi olduğu Avrupa Birliği Hukuku veya Birlik üyesi devletlerin hukuku uyarınca, yerine getirilmesi gereken bir yasal yükümlülüktür.
 • Kişisel veriler, sunulan bilgi toplumu hizmetleri ile ilgili olarak GVKY, 8. Madde, 1. Fıkra’ya göre toplanmıştır.

 

Yukarıda belirtilen nedenlerden biri geçerli olur ve ilgili kişi de Bihl+Wiedemann GmbH tarafından kaydedilen kişisel verilerinin silinmesini isterse, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

Kişisel veriler, Bihl+Wiedemann GmbH tarafından aleni hale getirilmişse ve GVKY, 17. Madde, 1. Fıkra uyarınca şirketimiz de veri sorumlusu olarak bu kişisel verileri silmekle yükümlüyse, söz konusu verilerin işlenmesine gerek olmadığı sürece, Bihl+Wiedemann GmbH mevcut teknoloji ve uygulama maliyetlerini de dikkate alarak, açıklanmış olan bu kişisel verileri işleyen diğer veri işleme sorumlularını, ilgili kişinin veri işleme sorumlularından kendisine ait kişisel verilere olan tüm bağlantıların veya bu kişisel verilere ait tüm kopyaların veya replikasyonların silinmesini talep ettiğini bildirmek amacıyla, teknik önlemler de dahil gereken bütün önlemleri alacaktır.

 

e) Verilerin işlenmesini kısıtlama hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, aşağıdaki koşullardan biri gerçekleştiği takdirde, veri işleme sorumlusundan veri işlemeyi kısıtlamasını isteme hakkına sahiptir:

 

 • Kişisel verilerin doğruluğuna, veri işleme sorumlusunun bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesine yetecek kadar bir süre zarfında, ilgili kişi tarafından itiraz edilmiştir.
 • Kişisel verilerin işlenmesi yasal değildir, ilgili kişi kişisel verilerinin silinmesini reddetmiş ve bunun yerine kişisel verilerinin kullanımının kısıtlanmasını talep etmiştir.
 • Veri işleme sorumlusunun, veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek için artık kişisel verilere ihtiyacı yoktur; ancak ilgili kişinin, yasal haklarını ileri sürmek, kullanmak veya savunmak için bu kişisel verilere ihtiyacı vardır.
 • İlgili kişi, GVKY, 21. Madde, 1. Fıkra’ya göre kişisel verilerin işlenmesine itiraz etmiştir ve veri işleme sorumlusunun gerekçeli nedenlerinin, ilgili kişinin gerekçeli nedenlerinden daha üstün olup olmadığı henüz belli değildir.

 

Yukarıda belirtilen koşullardan biri gerçekleşmişse ve ilgili kişi de Bihl+Wiedemann GmbH tarafından saklanan kişisel verilerinin işlenmesinin kısıtlanması talebinde bulunmak isterse, bunun için her zaman veri koruma görevlimizle ya da veri işleme sorumlusunun bir başka çalışanı ile iletişim kurabilir. Bihl+Wiedemann GmbH’nin veri koruma görevlisi ya da bir başka çalışanı, veri işlemenin kısıtlanmasını sağlar.

 

f) Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, bir veri sorumlusuna sağladığı kişisel verilerini, o veri sorumlusundan biçimlendirilmiş, yaygın olarak kullanılan ve bilgisayar tarafından okunabilen bir formatta teslim alma hakkına sahiptir. Ayrıca; verilerin işlenmesinin GVKY, 6. Madde, 1. Fıkra, a Bendi veya GVKY, 9. Madde, 2. Fıkra, a Bendi uyarınca verilen bir izne ya da GVKY, 6. Madde, 1. Fıkra, b Bendi uyarınca bir sözleşmeye dayanması ve bu veri işlemenin otomatik yöntemlerle yapılması şartıyla, uygulanan veri işleme, kamu yararına olan veya kamu otoritesinin uygulanması için gerekli olan, veri sorumlusuna devredilmiş bir görevin yerine getirilmesi için gerçekleştirilmediği sürece, ilgili kişinin kişisel verilerini sağladığı veri sorumlusu tarafından engellenmeden, bu verileri bir başka veri sorumlusuna aktarma hakkı da vardır.

 

Bunun yanı sıra, teknik olarak uygulanması mümkün olduğu ve bundan diğer kişilerin hak ve özgürlükleri olumsuz etkilenmediği sürece, ilgili kişi, GVKY, 20. Madde, 1. Fıkra’ya göre veri taşınabilirliği hakkının uygulanması sırasında, kişisel verilerin doğrudan bir veri sorumlusundan bir başka veri sorumlusuna aktarılmasını isteme hakkına da sahiptir.

 

İlgili kişi, veri taşınabilirliği hakkını kullanmak üzere her zaman bir şirket çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

g) İtiraz hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, GVKY, 6. Madde, 1. Fıkra, e veya f Bendi’ne göre, kişisel verilerinin işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu aynı zamanda, bu hükümlere dayalı bir profil çıkarma işlemi için de geçerlidir.

 

Bilgilerin işlenmesi lehine, ilgili kişinin çıkarlarından hak ve özgürlüklerinden daha önemli zorlayıcı meşru gerekçelerin varlığını kanıtlayamadığımız müddetçe ya da verilerin işlenmesi, ilgili yasal hakların ileri sürülmesine, kullanılmasına veya savunulmasına yarar sağlamadığı müddetçe, Bihl+Wiedemann GmbH, işlenmesine itiraz edilen kişisel verileri artık işlemez.

 

Bihl+Wiedemann GmbH’nin doğrudan reklam yapmak amacıyla kişisel verileri işlemesi durumunda, ilgili kişi, kişisel verilerinin bu tarzda reklam veya tanıtım amaçlı işlenmesine her zaman itiraz etme hakkına sahiptir. Bu durum, bu tür doğrudan reklam amaçlı olduğu sürece, profil çıkarma işlemi için de geçerlidir. İlgili kişi, Bihl+Wiedemann GmbH'ye kişisel verilerinin doğrudan reklam amaçlı işlenmesine karşı itiraz ederse, Bihl+Wiedemann GmbH onun kişisel verilerini artık bu amaçlarla işlemez.

 

Ayrıca ilgili kişi; kamu yararına bir görevin icrası onun kişisel verilerinin işlenmesini gerektirmedikçe, kendi özel durumundan kaynaklanan nedenlerle, GVKY, 89. Madde, 1. Fıkra’ya göre, Bihl+Wiedemann GmbH’deki bilimsel veya tarihsel araştırmalar veya istatistiksel amaçlar için kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesine itiraz etme hakkına da sahiptir.

 

İlgili kişi, itiraz etme hakkını kullanmak üzere doğrudan bir şirket çalışanı ile iletişim kurabilir. İlgili kişi, 2002/58/AT sayılı yönergeyi dikkate almaksızın, bilgi toplumu hizmetlerinin kullanımı ile bağlantılı olarak, teknik özelliklere sahip otomatik yöntemler aracılığıyla itiraz etme hakkını kullanmakta serbesttir.

 

h) Profil çıkarma dahil, bireysel durumlarda otomatik karar alma

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, şu hallerde, kendisi aleyhine yasal sonuçlar doğuran veya benzer şekilde onu önemli ölçüde mağdur eden, yalnızca — profil çıkarma dahil — otomatik veri işlemeye dayanılarak alınmış bir karara tabi olmama hakkına sahiptir: Karar; (1) ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekli değilse veya (2) veri sorumlusunun tabi olduğu Avrupa Birliği veya Birlik üyesi devletlerin yasal düzenlemelerine göre kabul edilebilir ise ve bu yasal düzenlemeler, ilgili kişinin hak ve özgürlüklerini ve de meşru menfaatlerini korumaya yönelik makul önlemleri içeriyorsa veya (3) ilgili kişinin açık izni ile alınırsa.

 

Eğer karar (1) ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin yapılması veya uygulanması için gerekliyse veya (2) ilgili kişinin izni ile alınırsa, Bihl+Wiedemann GmbH hak ve özgürlükleri korumaya ve ilgili kişinin meşru menfaatlerini de en azından veri sorumlusu tarafından başka bir kişinin müdahalesini sağlama, kendi bakış açısını ifade etme ve karara itiraz etme hakları kapsamında korumaya yönelik gerekli önlemleri alacaktır.

 

İlgili kişi, alınan otomatik kararlarla ilgili haklarını kullanmak istediğinde, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

 

i) Veri koruma yasasına göre verilen bir izni iptal etme hakkı

Kişisel verileri işlenen her ilgili kişi, kişisel verilerin işlenmesi için verdiği izni her zaman iptal etme hakkına sahiptir.

 

İlgili kişi, verdiği izni iptal etme hakkını kullanmak istediğinde, bunun için her zaman veri işleme sorumlusunun bir çalışanı ile iletişim kurabilir.

14. Başvurularda ve başvuru sürecinde veri koruma

Veri işleme sorumlusu, başvuru sürecinin yürütülmesi için, başvuru sahiplerinin kişisel verilerini elektronik olarak da toplar ve işler. Veri işleme sorumlusunun bir başvuru sahibi ile istihdam sözleşmesi yapması durumunda, iletilen veriler, yasal talimatlara riayet uyularak, bir iş ilişkisinin yürütülmesi amacıyla saklanır. Veri işleme sorumlusu tarafından başvuru sahibi ile herhangi bir istihdam sözleşmesi yapılmaması halinde, silme işleminin veri işleme sorumlusunun diğer herhangi bir meşru menfaati ile çatışmaması koşuluyla, ret cevabının bildirilmesinden iki ay sonra başvuru belgeleri otomatik olarak silinir. Bu bağlamda diğer meşru menfaatler, örneğin Genel Eşit Muamele Kanunu (AGG) uyarınca görülen bir davada ispat yükümlülüğüdür.

15. Veri işlemenin yasal dayanağı

GVKY, Madde 6 I, a Bendi, şirketimizde belirli bir veri işleme amacı için izin aldığımız veri işleme süreçlerinin yasal dayanağını oluşturmaktadır. İlgili kişinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için kişisel verilerin işlenmesi gerekli olduğunda, örneğin malların teslimatı için gerekli işlemlerin yapılması veya başka bir hizmetin verilmesi ya da karşı ödemenin yapılması için veri işleme süreçlerinde gerektiği gibi, bu verilerin işlenmesinde GVKY, Madde 6 I, b Bendi esas alınmaktadır. Aynı durum, örneğin ürünlerimiz veya hizmetlerimiz ile ilgili sorularınız olduğunda, sözleşme öncesi önlemleri uygulamak amacıyla gerekli olan veri işleme süreçleri için de geçerlidir. Şirketimiz vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi gibi kişisel verilerin işlenmesini gerektirecek yasal bir yükümlülük üstlendiğinde, buna ilişkin veri işleme yönteminin yasal dayanağı GVKY, Madde 6 I, c Bendi olmaktadır.

16. Veri sorumlusu veya üçüncü bir kişi tarafından veri işleme sırasında izlenen meşru menfaatler

Kişisel verilerin işlenmesi GVKY, Madde 6 I f Bendi'ni dayanıyorsa, bizim meşru menfaatimiz, iş faaliyetimizin tüm çalışanlarımızın esenliği yararına yürütülmesidir.

17. Kişisel verileri saklama süresi

Kişisel verileri saklama süresinin tespitinde, ilgili yasal saklama süresi esas alınmaktadır. Saklama süresi dolan bilgiler, bir sözleşmenin ifası veya uygulanması için gerekli olmadıkça, rutin olarak silinecektir.

18. Kişisel verilerin sağlanmasına dair yasal hükümler veya sözleşme hükümleri sözleşmenin yapılması için kişisel veri sağlamanın gerekliliği; ilgili kişinin kişisel verileri sağlama yükümlülüğü; kişisel verilerin sağlanmamasının muhtemel sonuçları

Kişisel verileri sağlama zorunluluğunu, kısmen yasaların emrettiğini (örn. vergi düzenlemeleri gibi) ya da bu zorunluluğun yapılan sözleşmeye bağlı (örn. bir sözleşme tarafının bilgilerinin gerekliliği gibi) düzenlemelerden kaynaklanabileceğini bilgilerinize sunuyoruz. Bazen bir sözleşmenin yapılması için, ilgili kişinin bize daha sonra tarafımızdan işlenmesi gereken kişisel verilerini sağlaması gerekebilir. İlgili kişi tarafından kişisel sağlanmadan önce, ilgili kişi, veri koruma görevlimiz ile iletişime geçmelidir.

19. Bir otomatik karar verme mekanizmasının varlığı

Sorumluluk bilincine sahip bir şirket olarak, otomatik karar verme veya profil çıkarma uygulamaları kullanmamaktayız.

 

Kısaltma: Genel Veri Koruma Yönetmeliği GVKY