SIL3/PLe’ye kadar Pasif Eminiyet: Bihl+Wiedemann ile kolay & uygun fiyatlı alternatif

Pasif Emniyet Teknolojisi – Uygun fiyatlı bir alternatif

Makine güvenliği genelde farklı yollar ile elde edilir: pasif güvenlik Fieldbus çözümlerinde önem kazanmaktadır – özellikle de maliyet avantajları ve daha az karmaşıklığı ile.

 

Pasif Emniyeti Özel Kılan Şey Nedir?

Fonksiyonel emniyet açısından emniyet teknolojisi ile klasik Fieldbus çözümleri arasındaki fark nedir? Klasik Fieldbus çözümlerinde her bir aktüatör için emniyetli bir çıkış gereklidir. Avantajı ise: Tüm aktüatörler tek tek emniyetli bir şekilde kapatılabilmekte. Ama çoğu zaman bu maksimum esnekliğe gerek duyulmamakta çünkü tüm aktüatörler aynı anda elektriksiz açılıp kapatılabilmekte. Bu durumda, pasif emniyet iyi ve uygun fiyatlı bir alternatif haline geliyor. Çünkü birçok emniyetli çıkış, uygulamanın toplam maliyetini önemli derecede arttırmakta. Pasif emniyette tüm çıkışlar tek tek güvensiz olarak açılıp kapatılabilmekte ve kontrol edilebilmekte veya gerektiğinde tek bir emniyetli çıkış ile tüm aktüatörleri emniyetli bir şekilde kapatabilmekte – bu güç aktarımına tüm bağlı olan aktüatörlerin besleme hattın basitçe emniyetli kapatılışı sayesinde.

 

Pasif Emniyet ASi ile Nasıl Gerçekleştirilebilir?

Pasif emniyeti kullanılabilmek için; kapalı besleme hattındaki aktüatörlere dışarıdan besleme yapılmadığından emin olmalısınız. En iyi durumda aktüatörlere enerji sağlanması besleme hattından iletişim ve sensörler için galvanik olarak ayrırılır.

 

ASi’deki bu besleme prensipi, özellikle de Bihl+Wiedemann modüllerinde, uzun zamandır kullanılmakta. Akıllı kablolama sisteminde profil kabloları birbirinden ayrılmaktalar – montaj modülünde bir sistem hattı ile -. Bu esnada sarı ASi kablosu kontrol sinyalleri ile enerji aktarırken, siyah profil kabloları ise yardımcı güç sağlamakta. Bu işlem SIL3 veya PLe emniyetine kadar gerçekleşebilmekte.

 

ASi’deki akıllı kablolama sistemi ile - AUX hattı üzerinden dışkenarın seçici olarak kapatılmasıyla - modülün iletişimi ve beslenmesi ASi üzerinden her zaman var olur. Böylece Ethernet-bazlı sistemlerde çoğu zaman gerçekleştiği gibi, veri yolu iletişimindeki katılımcılar başarısız olmamakta ve diğer tesis parçalarında öncesinde fark edilmemiş etkiler bulunmamakta. Ayrıca modül veri yolu üzerinden AUX hattın enerjisiz kesildiğini görebilir ve bildirebilir. Mevcut olan iletişim ile ASi kontrolü üzerinden bu bilgi teşhis için de değerlendirilebilir.


Fig.: In the event of a switch-off, communication and power supply to the sensor system are maintained via the yellow ASi cable (left figure) whereas no communication can take place in a comparable setup with Ethernet-based systems (right figure).

Her bir güç aktarımın birbirinden ayrı ayrı kontrol edilmesi için tesislerde bulunan birçok açık ve kapalı AUX hattın döşenmesine gereksinim duyulabilir. Böylece kapatma durumunda emniyet açısından önemli olan atüatörler kullanılan AUX potansiyeli sayesinden doğrudan akımsız kullanılabilir. Önem arz etmeyen dışkenar (örn. sensörler) ise kapalı duran AUX potansiyeli üzerinden beslenecektir. Böylelikle veri yolu iletişimin yanı sıra bu modüller için sensör bilgileri de mevcut olacaktır. 


Within a system, different AUX lines can be used to de-energize individual drives or several drives.

Ek olarak ASi ile – veri yolu iletişimin dışında – dışkenarın güç kaynağı sarı Asi hattı üzerinden sağlanmaktadır. Böylelikle icabında ek kapalı bir AUX’un döşenmesine –emniyet arz etmeyen tüm dışkenarlar sarı kablo ile beslenebildiği müddetçe – gerek duyulmamaktadır. B+W bunun için sensörlerin ASi üzerinden ve aktuatörlerin AUX üzerinden beslenebileceği birçok ürün sunmakta.


In the event of a switch-off, power continues to be supplied to the connected sensor system via the yellow ASi cable so that communication is maintained, and the drive string can be switched off via AUX.

Resim: Kapatma durumunda, bağlı olan sensör yine de sarı ASi kablosu üzerinden enerji ile beslenecek. Böylelikle iletişim kesilmeyecek ve güç aktarımı AUX üzerinden kesilecek.

Uygulamada Pasif Emniyetin kullanımı için hangi seçenekler sunulmakta?

Bihl Wiedemann’ın geniş ürün portföyü ile pasif emniyeti kolaylıkla tesisinize edebilirsiniz – ve bu esnada çeşistli IP-koruma sınıflarını kullanabilirsiniz. IP20-ürünlerimiz ile pasif emniyetli kıvrılmalar koruma kabininizde uygun maliyetle kullanılabilir. Ek olarak AUX potansiyelini sahada merkezden dağıtılmış olarak kapatabilirsiniz. Bunun için toz ve sıçrama korumalı IP67-modüllerimizi sisteminize entegre etmeniz yeterlidir. ASi ile böylelikle kablolama çabanız inanılmaz derecede azalacaktır. Ayrıca ASi sorunsuzca neredeyse tüm geçerli otomasyon sistemlerine entegre edilebilmekte.

Bihl+Wiedemann ile Pasif Emniyetin Avantajları

  SIL3/PLe’ye

  kadar emniyet    

  Sarı ASi profil kablosu ile kontrol sinyalleri ve enerjinin aktarımı sağlanmakta. Siyah profil kablosu ile de yardım enerjinin aktarımı sağlanmakta. Böylelikle yardımcı gücün kapatılması durumunda bağlı olan tüm aktüatörlerin enerji ile beslenmesi kesilmekte. SIL3/PLe’ye kadar olan emniyet böylelikle sağlanmaktadır. Bu emniyet seviyesi 4-telli yuvarlak kablo-çözümlerinde sadece büyük bir masrafla mümkündür.

   

   

  Azalan donanım maliyetleri

  Emniyet teknolojisi uygulamalarında normalde her bir aktüatör için ayrı pahalı emniyetli bir çıkışa ihtiyaç duyulmakta. Pasif emniyette ise her bir aktüatörün operasyonel anahtarlaması için uygun fiyatlı bir standart çıkış kullanılabilmekte. Aktüatör-grupların emniyetli kapanması burada sadece emniyetli bir çıkış ile gerçekleşebilmekte.

  Sensörler daima okunabilir

  Sari ASi kablosu 8 A’ya kadar kesintisiz bir şekilde kontrol sinyalleri ve enerji aktarmakta. Böylelikle yardımcı gücün veya siyah profil kablonun kapatılması durumunda sensörler emniyetli durumunda da okunabilmekte.    

  Verimli enerji kaynağı

  Siyah profil kablosu kablo kesitine bağlı olarak 16 A veya 20 A aktarmakta – ve böylece tipik M12 yuvarlak kablo-çözümlerine göre daha fazla enerji aktarmakta ve metre başına düşük bir fiyat ile fazla elektrik dağıtılmakta. Bu örneğin IO-Link çözümleri ve konveyör teknolojisindeki motorlar için mükemmeldir. Verimli enerji kaynağı hakkında daha fazla bilgi edinin.

  Pasif Emniyet sayesinde tasarruf potansiyeli

  Pasif emniyeti Bihl+Wiedemann ile kullanacaksanız, ASi’nin size sunmuş olduğu daha az güvenli çıkışlar ile maliyet avantajlarından yararlanacaksınız. Profil kablosu ile iğneleme teknolojisi sayesinde ASi’nin kablolama masrafları diğer Fieldbus sistemlerine göre oldukça daha ucuz - %68‘ kadar tasarrufta bulunuyorsunuz. Çünkü önceden monte edilmiş çeşitli bağlantı kablolarına ihtiyaç duymayacaksınız ve ayrıca çok ucuz montaj zamanına ihtiyacınız olacak. Bunun için kablolama maliyeti – karşılaştırmamızı okuyunuz.

   

  Kablolama maliyetlerini karşılaştırmak için buraya tıklayınız 

  Bihl+Wiedemann ürünleri

  Pasif emniyetin basitçe kurulumu için sadece iletişim uzantılı bir yerel çıkışlı emniyet monitörüne ihtiyaç duyulmakta. Aktüatörlerin operasyonel olarak kullanımı Bihl+Wiedemann’ın emniyetsiz standart ürünleri ile (pasif emniyet için uyumlu olan) gerçekleşebilmekte. Çünkü neredeyse tüm yeni ASi-5 modüllerimiz, örn.: çeşitli IO-Link masterli ASi-5 modüllerimiz, ve birçok ASi-3 modüllerimiz pasif emniyetin taleplerini karşılamakta.

  Teknik koşullar mutlaka kontrol edilmeli

  Pasif emniyet, sadece aşağıda belirtlen koşullar yerine getirildiğine sağlanabilir:

   

  • Güvenli kapatma 2006/42/EG makine yönetmeliğin ve EN ISO 13849-1 veya EN 62061 güvenlik standartların taleplerine uygun bir şekilde gerçekleştirilmeli.
  • Pasif olarak emniyetli kulanılan ve diğer potansiyellerin galvanik izolasyonu her zaman mevcut olmalı, veya hata dışlama ile önlenmeli (örn.: kabloların korumalı döşenmesi, pasif emniyetli cihazların korumalı kurulumu).

   

  Somut olarak, bu ASi sistemleri için şu anlama gelir: Yalnızca anahtarlama potansiyeline bağlı ASi modüllerinin kullanılması en kolayıdır, bunun için veri sayfasında pasif emniyetle uyumluluk açıkça belirtilmiştir. Ayrıca ASi ve AUX modülleri sarı ve siyah profil kablolar ile ayrı ayrı tedarik edilmelidir. 

  M12 kablo üzerinden bakım

  Genellikle kullanılan yuvarlak kablolarda pasif emniyetli AUX ve diğer potansiyelleri pasif emniyet için tasarlanmıştır – örn.: bir M12 bağlayıcı ile ASi ve AUX üzerinden besleme. Çünkü Asi ve pasif emniyetli AUX arasında bir çapraz bağlantı yok sayılamaz.

   

  Yine de uygulamaya bağlı olarak tüm ilişkili olan kablolama uzantısının net bir güvenlik değerlendirmesi ile böyle bir hata durumun her zaman güvenli bir duruma yol açtığını kanıtlamak mümkündür. Bu şartlar altında pasif emniyeti –  ortak bir yuvarlak kabloda açık ve kapalı potansiyele rağmen – hala sağlanmaktadır.

  M12 konektörü aracılığıyla ASi ve AUX ile besleme genellikle pasif emniyetli değildir. 

  Pasif olmayan modüllerin kullanımı

  Anahtarlamali AUX hattina bağlı tek bir pasif olmayan emniyet modül, pasif olarak emniyet yapıyı önlemektedir. Çünkü bu bağlamda, bireysel modüller genel bir sistem olarak görülmelidir. Bu nedenle, kullanılan tüm modüller pasif emniyet için kalifiye olmalıdır.

   

  Uygulamaya bağlı olarak, ilgili tüm kablolama bölümünün kesin bir emniyet değerlendirmesiyle, bir arızanın her zaman emniyetli bir duruma yol açtığını kanıtlamak yine de mümkündür. Bu durumda, pasif olmayan modüllerin kullanılmasına rağmen, pasif emniyet hala sağlanmaktadır. 

  Anahtarlamalı AUX hattına bağlı tek bir pasif olmayan emniyet modülü, pasif olarak emniyetli bir yapıyı önler

  Pasif Emniyet hakkında SSS

  Emniyetli kapatma (pasif emniyet), makine direktifleri 2006/42/EG/EN ISO 13849-1 ve EN 62061 tarafından standartlaştırılmıştır 

  Pasif emniyet olmadan, standart bir I/O modülünde AUX'un emniyetli bir şekilde kapatılmasının/bağlantısının kesilmesinin emniyet duruma yol açması (I/O'larin enerjisinin kesilmesi) garanti edilmez. Modül ASi üzerinden enerji çekmeye devam eder ve bir arıza durumunda enerjinin ASi üzerinden emniyetli bir şekilde kapatılan AUX ağına geri beslemesi mümkündür. 

   

  Sonuç olarak, bir arıza durumunda emniyetli kapatmanın oluşturduğu emniyet garanti edilmez. Ayrıca bu, planlanmış duruş sürelerine ve bir sistemin planlanması, kurulumu ve devreye alınmasında artan çabaya yol açabilir. 

  Passive safety is maintained if external sensors and their supply are supplied via the outputs from the same passively safe switched AUX potential.

  If passive distributors which are supplied either only from ASi or from AUX are used for the power supply, potential separation and therefore passive safety is not required.

   

  If passive distributors which carry ASi and AUX potential are used for power distribution, passive safety is required in order to be able to safely perform de-energized switching in the event of a shutdown. This information can be found in the data sheet.

  Distributed, passive safety junctions can be achieved by a safe output module with an AUX connection. The subsequent "conversion" from M12 socket to ribbon cable is done via a passive distributor.

  Pasif emniyet, makinenin pasif emniyetle donatılacak sistem parçalarının emniyet durumu, akımın kesilmesiyle (aktif akım prensibi) sağlanabiliyorsa kullanılabilir. 

  Farklı besleme potansiyellerine bağlantısı olan ve bir makinenin emniyetli kapatma yolunda bulunan tüm bileşenler pasif olarak emniyetli olmalıdır. 

  Daha önce pasif emniyetle korunmayan bir makineyi bu tür ürünlerle pasif olarak emniyetli hale getirmek için sadece modülleri değiştirmek ne yazık ki yeterli değil. Bu durumda makinenin emniyet değerlendirmesi yeniden yapılmalıdır. 

  Bu bilgiyi Datasheet'lerimizin 'Çevre' katergorisinde bulabilirisiniz. 

  This could also be of interest to you

  Functional Safety

  Learn how to seamlessly integrate safe sensors and actuators as well as safety monitors into all common automation systems with ASi Safety. Safe and unsafe signals can be transmitted on the same line.

  PLC Independent Safety Technology

  Discover the advantages of our safety and wiring technology, which is system and manufacturer-neutral. In this way, it enables simple, fast and thus cost-effective commissioning.

  Muting

  Discover how easy muting is with Bihl+Wiedemann's muting modules. All signals required for muting can be connected to a single module.

  Selection of Mode of Safe Operation

  Read all about how our TÜV-certified device facilitates "selection of mode of sfae operation selection": A standard HMI allows you to safely select up to 5 different operating modes for a maximum of 6 plant sections – each with unique safety functions.

  Do you have questions about the Passive Safety technology from Bihl+Wiedemann?

  ASi – A resource-saving technology

  Thanks to the greatly reduced wiring effort with AS-Interface, you save assembly and material costs. This saves valuable resources.

   

  More information!