ASi Safety at Work ile Emniyet Teknolojisi

Güvenlikle ilgili hususlar, artan sayıda otomasyon ve sistem dizaynında önemli bir rol oynamaktadır – özellikle personel güvenliği tehlikeli hareketlerden dolayı risk altında ise. Güvenlikle ilgili gereksinimler, örneğin AB Makine Direktifi' nde (2006/42/EC sayılı Direktif) veya çeşitli ülkelerin iş güvenliği yönetmeliklerinde belgelenmektedir. AS-Interface İş Güvenliği konsepti, emniyetle ilgili bileşenlerin (emniyet sensörleri, aktuatörler ve emniyet monitörleri) neredeyse tüm ortak otomasyon sistemlerinde sorunsuzca entegre edilmesini mümkün kılmıştır. İş güvenliğinde ASi Safety' nin geleneksel güvenlik çözümlerine kıyasla avantajı, emniyet ve standart sinyallerin aynı kablo üzerinden iletilebilmesidir. Önceden ihtiyaç duyulan çift altyapıyı kaldırmasının yanı sıra karmaşık ve hataya açık paralel kabolama ile ilgili maliyetleri de gerek ortadan kaldırmaktadır. ASi Güvenlik bileşenleri, ASi Ağındaki herhangi bir lokasyonda standart ASi bileşenleri ile herhangi bir kısıtlama ve sınırlama olmaksızın kullanılabilir. ASi master, normal ASi slave’ler gibi emniyet bileşenlerini de ele alır. Emniyet sensörleri, emniyet aktuatörleri ve emniyet monitörü özel bir iletişim ortamında etkileşim içinde olurlar. ASi Safety at Work, EN ISO 13 849-1: 2006’ya göre EN61508 veya PLe’ye göre SIL3’e kadar emniyet gereksinimleri gerektiren uygulamalar için onaylanmıştır.