ASi-5 – automation med nytänkande.

Din väg in i den digitala framtiden

ASi-5 är det senaste innovationsstadiet av AS-Interface (ASi), ett globalt standardiserat fältbussystem för den första automationsnivån. ASi ansluter sensorer och ställdon med en styrenhet via en enskild profilkabel med två ledare. Den gula ASi-kabeln överför ström och data samtidigt.

 

De bevisade främsta fördelarna med ASi är bland andra en dramatiskt minskad ledningsdragning, ett fritt val av topologi och en kostnadseffektiv integrering av säkerhet i samma infrastruktur. Jämfört med andra fältbussystem behöver ASi dessutom inga kontaktdon för data- och strömintegrering.

ASi-5 – utmärkt databandbredd, korta cykeltider

ASi-5 gör det nu möjligt att överföra större datavolymer betydligt snabbare. Stor databandbredd och korta cykeltider – jämförbart med Ethernet-system – ger många nya möjligheter med AS-Interface. Till exempel överför ASi-5 nu analoga värden mycket snabbare och det är enklare än någonsin att integrera smarta sensorer, exempelvis IO-Link-sensorer med upp till 32 byte.

 

Ger värdefull information

Industri 4.0 och ökad digitalisering kräver framför allt ett bra datalager. Eftersom de tillhandahåller ytterligare data blir smarta sensorer allt viktigare. Detta gör ASi-5 till en viktig byggsten i din resa mot den digitala framtiden, eftersom det fanns en huvudsaklig anledning till att utveckla AS-Interface: att kunna transportera mer och mer data, utan begränsningar, till de platser där de kan ge värdefull information. Med hjälp av de integrerade OPC UA-servrarna hos våra ASi-5/ASi-3-gatewayer kan du till och med göra detta direkt och parallellt med fältbussen.

 

Ett prisvärt alternativ

Det finns flera fördelar med den betydligt högre prestandan. Våra nya ASi-5-moduler möjliggör kostnadseffektiv och snabb insamling av många in- och utgångar på en plats, vilket gör modulerna till ett prisvärt alternativ till andra fältbusslösningar.

 

Mer om AS-Interface

Kompatibel med alla ASi-generationer

ASi-5 är kompatibelt med alla tidigare ASi-enheter och komponenter. Därför kan du enkelt använda ASi-5-moduler tillsammans med ASi-moduler oavsett tidigare generation – i befintliga såväl som i nya ASi-nätverk eftersom alla ASi-generationer arbetar parallellt på samma kabel.

 

Om du redan använder ASi behöver du inte byta ut befintliga ASi-moduler. Anslut enkelt ytterligare ASi-5-moduler, till exempel i systemsektioner med extra krav på hastighet, datavolym eller I/O-täthet.

 

För att använda ASi-5-noder är en Bihl+Wiedemann ASi-5-/ASi-3-gateway allt du behöver. För lanseringen av ASi-5 finns denna gateway i två varianter: för PROFINET respektive EtherNet/IP. Båda gatewayerna har en dubbel master och en integrerad säkerhetsmonitor. OPC UA-servern, som också är integrerad med båda varianterna, gör det möjligt att enkelt överföra data direkt från fältnivån till Industri 4.0-applikationer.

 

Utan ASi-5-modul fungerar de nya ASi-5/ASi-3-gatewayerna precis som äldre gatewayer från Bihl+Wiedemann, eftersom ASi-3-delen förblir oförändrad. Genom att använda våra nya gatewayer kan du enkelt ersätta befintliga gatewayer.

 

För övrigt har kompatibilitet varit ett kännetecken för AS-Interface i över 20 år. Detta skyddar inte bara dina investeringar – varje ny ASi-generation gör dig också mer framtidssäkrad.

 

ASi-5-/ASi-3-gatewayer är fördelaktiga även utan ASi-5-noder

De nya ASi-5-/ASi-3-gatewayerna är helt klart de mest högpresterande ASi-3-gatewayerna. De är därför också användbara om du inte (ännu) använder ASi-5-moduler i ditt system. Dra nytta av fördelarna med våra nya ASi-5-/ASi-3-gatewayer:

 

 • Möjlighet till fältuppdatering: Firmware och säkerhetsuppdateringar installeras på ett manipulationssäkert sätt och nya funktioner är snabbt åtkomliga. Användarna bestämmer själva vilka uppdateringar de vill installera på valfria gatewayer och noder.

 • Integrerad OPC UA-server: Data från fältnivån kan överföras direkt och enkelt till Industri 4.0-applikationer.

 • Integrerad webbserver: den möjliggör bland annat snabb systemdiagnostik via fjärrunderhåll eller bekväm adressering av noder under idrifttagning.

 • Cybersäkerhet: Ethernet-fältbussen och Ethernet-diagnosgränssnittet utsätts för strikta belastningstester med hjälp av testprogramvaran Achilles nivå 1 och 2 (version 3.18). End-to-end-kryptering sker via Bihl+Wiedemann-servern.

ASi-5 – dina fördelar i korthet

Hög bandbredd

Bearbeta datastorlek från 16 bitar till 32 bytes per nod

Kort cykeltid

Bearbeta datastorlek från 16 bitar till 32 bytes per nod

Fullständig kompatibilitet

Kompatibel med alla tidigare ASi-enheter och -komponenter

Enkel integrering

Intelligenta sensorer och ställdon som IO-Link är enkla att integrera

Jochen Bihl berättar om ASi-5, det nya innovativa steget i AS-Interface. Han förklarar hur användare kan dra nytta av kortare cykeltider och större databandbredd – och hur enkelt det är att använda ASi-5 och ASi-3 tillsammans.

 

Videolängd: 2:25

ASi-5 är en gemensam utveckling av flera tillverkare av ASi. Jochen Bihl och Bernhard Wiedemann, som var den tekniska ledaren för den företagsövergripande utvecklingsgruppen, förklarar hur den nya generationen av AS-Interface skapades.

 

Videolängd: 2:31

Dra nytta av alla beprövade styrkor hos ASi ...

 • Överför data och ström i en enda profilkabel med två ledare
 • Välj fritt din topologi utan kostsamma switchar (ring, stjärna, linje)
 • Integrera kostnadseffektivt säkerhet i samma infrastruktur
 • Installera och utöka enkelt ditt system med hjälp av ASi-piercingteknik
 • Certifierade produkter för tillverkaroberoende kompatibilitet
 • Prisvärt brusbeständigt system som inte kräver skärmning

och hos den nya kraftfulla ASi-5

 • 1,27 ms cykeltid för upp till 384 ingångs- och 384 utgångsbitar

 • 16 bitars I/O-data och profiler med upp till 32 byte processdata för varje nod

 • Enkel integrering av smarta sensorer och ställdon som IO-Link

 • ASi-5 är kompatibelt med alla tidigare ASi-generationer för kombinerad användning av olika ASi-moduler

 • ASi Safety och ASi-5 fungerar enkelt tillsammans

 • Mycket ekonomisk tack vare minskade kostnader per ingång/utgång

 • Avancerad diagnostik för förebyggande underhåll

Bihl+Wiedemanns ASi-5-produkter

 

ASi-5-/ASi-3-gatewayer

Här hittar du de för närvarande tillgängliga varianterna av våra ASi-5/ASi-3 gatewayer. Vi kommer successivt att utveckla ytterligare gatewayer – även för andra fältbussar.

ASi-5/ASi-3-gatewayer med säkerhetsmonitor

 • Kompatibla med befintliga nätverk

 • 1,27 ms cykeltid för upp till 384 ingångs- och 384 utgångsbitar

 • Den mest kraftfulla plattformen från Bihl+Wiedemann

 • ASi Safety integrerad

  • Säkerhet, PROFINET

  • Säkerhet, EtherNet/IP + Modbus TCP

  • Säkerhet, EtherCAT

 • Säkert fältbussprotokoll

  • CIP Safety via EtherNet/IP

  • PROFIsafe via PROFINET

  • Safety over EtherCAT

  • CIP Safety via Sercos


Produktväljare

ASi-5-/ASi-3-gatewayer i rostfritt stål

 • Kompatibla med befintliga nätverk

 • 1,27 ms cykeltid för upp till 384 ingångs- och 384 utgångsbitar

 • Kostnadseffektiv lösning för alla standardapplikationer från Bihl+Wiedemann

 • Fältbussystem, t.ex.:

  • PROFINET

  • EtherNet/IP + Modbus TCP

  • EtherCAT

  • POWERLINK


Produktväljare

Kompatibel med alla vanliga fältbussar

 • PROFINET

 • EtherNet/IP + Modbus TCP

 • EtherCAT

 • POWERLINK

 • Sercos

 

Stöd för säkra fältbussprotokoll

 • PROFIsafe

 • CIP Safety

 • Safety over EtherCAT

 

ASi-5-noder

Här hittar du de för närvarande tillgängliga ASi-5-noderna. Vi utvecklar löpande ytterligare produktvarianter.

ASi-5 digitala moduler

 • Hög I/O-täthet

 • Låga overheadkostnader

 • 16I

 • 8I/8O

 • 8I


Produktväljare

ASi-5 självkonfigurerande I/O-moduler

 • 16 digitala ingångar/utgångar med ASi-5 på 1,27 ms

 • Självkonfigurerande

 • Detaljerad kanalspecifik diagnostik

 • Utgångarnas status kan avläsas enskilt

 • Hög I/O-täthet

 • Låga overheadkostnader

 • Prisvärda digitala utgångar


Produktväljare

ASi-5-moduler med integrerad IO-Link-master

 • Enkel parametrisering via ASi Control Tools360/ASIMON360

 • 4 × 16 bitars användardata upp till 1,27 ms tillgängligt

 • 2 × klass A, 2 × klass B

 • 4 × klass A

 • 4 × IO-Link-port, IP20

 • 1 × klass A, 1 × klass B

 • 1 × klass B


Produktväljare

ASi-5 Safety input modules

 • Convenient parameterization via ASIMON360
 • For floating contacts or for OSSDs or a combination
 • 2 × 2-channel safe inputs
 • Up to 12 standard I/Os
 • Special solutions for Muting applications
 • Only 1 ASi-5 address


Product selector

ASi-5-motormoduler

 • Ingångseffekt tillhandahålls av ASi

 • Motorer försörjs från AUX

 • Cyklisk skrivning av hastighet och ramper möjlig

 • Platt utförande, installation i kabelkanal möjlig

 • Styrning av upp till 4 × 48 V motoriserade rullar per modul (till exempel Interroll)

 • Styrning av upp till 4 × 24 V motoriserade rullar per modul (till exempel Interroll, Itho Denki)

 • Drivenhetslösningar med seriellt gränssnitt (till exempel SEW, Lenze, NORD, EBM-Papst, Rockwell, Bonfiglioli)


Produktväljare

ASi-5-räknarmoduler

 • Enkel parametrisering

 • Konfigurerbar via Bihl+Wiedemanns programpaket

 • Upp till 4 × 16 bitars räknarvärden tillgängliga på 1,27 ms

 • Räknarfrekvens upp till 250 kHz

 • Upp till 4 × 2-kanaliga ingångar


Produktväljare

ASi-5 application reports from the field

ASi-5 reduces machine costs, paves the way for IIoT, is ideal for demanding drive technology applications and introduces you to many new options thanks to its high data bandwidth and short cycle times. Here you can read a few of the many success stories involving the resource-saving bus system with the simplest connection technology.

 

Read Application Reports now!

Nya nätportar och de första ingångsmodulerna med säkra och standardsignaler finns

ASi-5 Safety är certifierat och klart för användning och kompletterar etablerade ASi Safety på bästa möjliga sätt. Den senaste generationen Safety kan enkelt integreras i befintliga lösningar. Den främsta fördelen med ASi-5 Safety: Du kan använda många säkra och icke-säkra signaler med en enda adress

 

Upptäck nu vår nya ASi-5/ASi-3-nätportsfamilj med integrerad ASi-5 Safety – samt de första ASi-5 Safety-ingångsmodulerna med två säkra ingångar vardera och upp till 12 standardsignaler. Med dessa kan du till exempel implementera anslutningen av en användarpanel till ASi på ett kostnadseffektivt sätt – med flera ljusknappar, en nödstoppsknapp och en säker nyckelbrytare.

De nya ASi-5 Safety Gateways

Enkelt att byta enhet: Om du sätter in chipkortet i en ny nätport med samma artikelnummer kommer hela den tidigare konfigurationen att överföras:

 

 • Konfiguration av maskinvara

 • Säkerhetskonfiguration

 • Parameterdata för anslutna enheter

De första ASi-5 Safety-ingångsmodulerna


Bihl+Wiedemann har sedan 2005 kontinuerligt utökat sin portfölj av säkerhetstekniska lösningar. Efter en kort översikt över tidigare SAF-höjdpunkter presenterar produktchefen Paul Werge de två första ASi-5 Safety-ingångsmodulerna i IP67: BWU4209 har två säkra ingångar för potentialfria kontakter, BWU4210 har två säkra ingångar för optoelektroniska enheter. Båda modulerna har dessutom 12 digitala självkonfigurerande I/O:er vardera.

 

Videolängd: 1:54

Genom att kombinera standardmässiga och säkerhetssignaler kan många olika tillämpningar uppnås med samma modul.

ASi-nätverk med ASi-5- och ASi-3-produkter

Vanliga frågor och svar om ASi-5

Nej. ASi-5 är en vidareutveckling av den beprövade AS-Interface-standarden. ASi-5 erbjuder alla fördelar som redan har gjort ASi så speciellt tidigare. Till exempel överförs ström och data fortfarande över en enda kabel och du har fritt val av din topologi och säkerhetstekniken är fortfarande på samma infrastruktur. Den främsta anledningen till att ASi utvecklades var att Industri 4.0 och den ökande digitaliseringen medför allt större datamängder. ASi-5 har både en stor datastorlek och korta cykeltider, vilket gör det möjligt att transportera mer och mer data, utan begränsningar, till där de kan ge värdefull information.

Ja. ASi-5 är kompatibelt med alla tidigare ASi-enheter och komponenter, vilket innebär att ASi-5-noder kan kombineras med ASi-noder av vilken generation som helst – i befintliga såväl som i nya ASi-nätverk. I ett befintligt ASi-nätverk kan du enkelt ansluta ytterligare nya ASi-5-slavar och enkelt fortsätta att använda befintliga ASi-noder. För att använda ASi-5-noder är en ny Bihl+Wiedemann ASi-5-/ASi-3-gateway allt du behöver.

ASi-3 följs direkt av ASi-5. Att ASi-4 ”hoppats över” visar att detta utvecklingssteg är riktigt stort. Dessutom ville vi inte antyda att Industri 4.0 är den enda drivkraften för innovation för den nya ASi-generationen.

I synnerhet för tillämpningar med höga överföringshastigheter eller stora datavolymer. Därtill på platser där det behövs en koncentrerad och kostnadseffektiv insamling av ett större antal in- och utgångar. I många fall kan de nya digitala ASi-5-modulerna från Bihl+Wiedemann vara ett prisvärt alternativ till andra fältbusslösningar.

Ja. AS-Interface är fortfarande en standard som säkerställer kompatibilitet med komponenter oavsett tillverkare. Alla certifierade produkter med en ASi-logotyp kan samverka i ett gemensamt nätverk.

Nej. I princip kan de konfigureras utan programvara men vi rekommenderar alltid det bekvämare alternativet med våra programvarulösningar. Med vårt programpaket kan du enkelt planera, konfigurera och parametrisera ASi-nätverk med eller utan säkerhet. Om du redan använder programvaran till ditt ASi-nätverk behöver du bara en gratis uppdatering för att kunna fortsätta använda den till ASi-5-program. Programvaran är lika intuitiv och bekväm att använda som med ASi-3. En integrerad hårdvarukatalog omfattar hela ASi-produktsortimentet. Allt du behöver göra är att klicka på den enhet du behöver när du konfigurerar ASi-kretsen. Den nya bussinformationen online gör det också möjligt att enkelt adressera slavar och övervaka in- och utgångar. Denna funktion gör det ännu enklare att integrera IO-Link-sensorer.

Liksom alla andra ASi-generationer är ASi-5 en gemensam utveckling utförd av flera tillverkare av AS-Interface-produkter. Hela projektet tog mer än 200 000 utvecklartimmar att utveckla idén om en ny ASi-generation till en mogen trendsättande teknik. Nu när huvudprojektet är klart fortsätter de inblandade företagen att arbeta med standarder och certifieringar för nya ASi-5-produkter.

Genom att kombinera ASi-5- och ASi-3-slavar på en ASi-krets är det möjligt att ansluta minst 62 noder – i många fall betydligt fler.

 

I hårdvarukatalogen från Bihl+Wiedemann anges det hur många ASi-noder som kan anslutas för specifika applikationer. Det är integrerat i våra programvaror ASIMON360 och ASi Control Tools360. Det innebär att en varning visas om det maximala antalet ASi-5- och ASi-3-slavar överskrids. Dessutom kan lediga ASi-5-transportkanaler visas när som helst under planeringen.

 

Våra experter svarar gärna på eventuella ytterligare frågor.

Ja, användningen av ASi-5-/ASi-3-gatewayer ger fördelar i alla fall – även om du inte (ännu) använder ASi-5-noder. Detta beror på att de nya ASi-5-/ASi-3-gatewayerna också är de mest högpresterande ASi-3-gatewayerna. Deras fördelar:

 

 • Möjlighet till fältuppdatering: Firmware och säkerhetsuppdateringar installeras på ett manipulationssäkert sätt och nya funktioner är snabbt åtkomliga. Användarna bestämmer själva vilka uppdateringar de vill installera på valfria gatewayer och slavar.

 • Integrerad OPC UA-server: Data från fältnivån kan överföras direkt och enkelt till Industri 4.0-applikationer.

 • Integrerad webbserver: den möjliggör bland annat snabb systemdiagnostik via fjärrunderhåll eller bekväm adressering av slavarna under idrifttagning.

 • Cybersäkerhet: Ethernet-fältbussen och Ethernet-diagnosgränssnittet utsätts för strikta belastningstester med hjälp av testprogramvaran Achilles nivå 1 och 2 (version 3.18). End-to-end-kryptering sker via Bihl+Wiedemann-servern.

Utbytesenheten måste ha samma artikelnummer. Du kan sedan byta ut den defekta noden utan att använda en handhållen adresseringsenhet eller ytterligare programmeringsarbete. Vilka ytterligare steg som krävs beror på vilken typ av slav som används (t.ex. standard eller säkerhet). Du hittar mer information i vår videohandledning.

 

Om du stöter på problem eller fel relaterade till det här ämnet, vänligen kontakta vårt supportteam. Våra produktspecialister hjälper dig gärna.

 

Tel.: +45 70 27 60 20
E-Mail:

Utbytesenheten måste ha samma artikelnummer. Du kan sedan byta ut den defekta mastern utan ytterligare programmeringsarbete. Vänligen följ nedanstående nödvändiga steg:

 

 1. Koppla bort den defekta säkerhetsmonitorn från strömförsörjningen och från ASi-nätverket.

 2. Ta ut chipkortet ur den defekta enhetens ovansida och sätt in det i utbytesenheten.

 3. Anslut den nya monitorn till ASi-nätverket och strömförsörjningen.

 4. Monitorns displaymeny vägleder dig genom kopieringsprocessen för att hjälpa dig att överföra den lagrade konfigurationen från chipkortet till enheten.

 5. Du kan bli ombedd att ange i vilken riktning kopieringsprocessen ska startas – i det här fallet väljer du ”Chipcard > Master”.

 6. Ange konfigurationens frisläppskod och bekräfta denna kod. Säkerhetsmonitorn startar sedan och överföringen är klar.


Ovanstående steg beskrivs i detalj i vår videohandledning.

 

Om du stöter på problem, vänligen kontakta vårt supportteam. Våra produktspecialister hjälper dig gärna.

 

+45 70 27 60 20

Redan under utvecklingen av ASi-5 såg vi till att IO-Link kommer att vara perfekt inbäddad i ASi-5 och vår användarvänliga PC-programvara – från enheten till PLC:n eller molnet.
 

Vårt mogna koncept gör att IO-Link-data kan överföras transparent via ASi-5. Den fältbussoberoende lösningen kombinerar fördelarna med IO-Link och ASi-5, vilket gör att upp till 64 ASi-5-moduler, var och en med 1, 2, 4 eller 8 IO-Link-portar, kan anslutas till en ASi-5-master. Den maximala möjliga dataramen för en IO-Link-enhet (32 byte) kan mappas utan problem.
 

Tack vare ASi drar du också nytta av drastiskt minskad kabeldragning utan switchar, stor frihet i valet av topologi och ett smart strömförsörjningskoncept.

 

Du hittar mer information här.

 

Detta kan vara av intresse för dig

Självkonfigurerande I/O-moduler

Modulerna kan användas flexibelt och är kostnadseffektiva, vilket gör dem till ett bra alternativ till jämförbara Ethernet- eller IO-Link-baserade I/O-lösningar.

ASi-5-/ASi-3-adressprogrammeringsenhet

Läs mer om den användarvänliga ASi-5-/ASi-3-adressprogrammeringsenheten för enkel adressering av moduler från alla ASi-generationer.

Drivenhetslösningar med ASi-5

Våra drivenhetslösningar baserade på ASi-5 kännetecknas av korta cykeltider och stor datastorlek. Upptäck våra ASi-5-motormoduler för ledande tillverkare som Lenze, Interroll och SEW-EURODRIVE.

AS-Interface

Det standardiserade fältbussystemet AS-Interface (ASi) hjälper dig att drastiskt minska kablagets komplexitet. Du kan också dra nytta av ett fritt val av topologi och kostnadseffektiv integrering av säkerhetsfunktioner i samma infrastruktur.

Har du frågor om våra lösningar?

ASi – A resource-saving technology

Thanks to the greatly reduced wiring effort with AS-Interface, you save assembly and material costs. This saves valuable resources.

 

More information!